Finsko v čele EU: Udržitelnost, digitalizace, vláda práva


Tereza Chlebounová, Euroskop, 26. 6. 2019

Finsko dnes zveřejnilo program svého předsednictví v Radě Evropské unie, kterého se ujme 1. července. Jeho mottem bude „Sustainable Europe, Sustainable Future“, tedy udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost. Téma udržitelnosti se objevuje nejen ve všech prioritách, které si Finsko vytyčilo, ale i v samotné organizaci předsednictví.

Finsko omezí během předsednictví počet schůzek, všechny navíc budou probíhat pouze na jednom místě v budově Finlandia Hall, která je snadno dostupná veřejnou dopravou a blízko všech hotelů i turistických aktrakcí Helsinek. Všichni účastníci budou mít k dispozici kola, která mohou využít k pohybu po městě. Tím se sníží množství emisí způsobených dopravou.
Peníze určené na tradiční dary a propagační předměty předsednictví Finsko využije k vyrovnání emisí oxidu uhličitého, které vzniknou kvůli přesunům účastníků letadlem. Jako jeden z vedoucích států EU v oblasti digitalizace také Finsko nahradí tištěné materiály digitálními. Veškeré jídlo bude pocházet z lokálních sezónních zdrojů, které není potřeba dovážet zdaleka, místo balené vody dostanou účastníci vodu čepovanou, čímž se sníží množství plastového odpadu.

Posílení společných evropských hodnot a vlády práva

Finsko bude během svého předsednictví usilovat o nalezení efektivnějších způsobů, jak zajistit v členských státech respekt pro společné hodnoty EU a předcházet případným problémům. V Radě se zaměří především na podporu právního státu, za jehož páteř považuje nezávislé soudy.
Severská země chce pokračovat v jednáních o podmíněném čerpání peněz z evropských fondů – členské státy by podle ní měly mít na peníze nárok, pouze pokud by dodržovaly vládu práva. Prioritou bude pro Finsko také boj s korupcí, která podkopává důvěru veřejnosti v autority.
Logo finského předsednictví v Radě EU
I logo finského předsednictví odkazuje k udržitelnosti – zrecyklovalo některé grafické prvky použité v roce 2006. Jednoduchá a čistá grafika loga symbolizuje konzistentní a udržitelný přístup k řešení problémů. Zdroj: eu2019.fi

Konkurenceschopnější a sociálně inkluzivnější EU

Za jeden z klíčových elementů v této oblasti považuje Finsko komplexní přístup k rozvoji jednotného trhu. Důraz klade zejména na digitalizaci a nové technologie, dobudování trhu pro (především digitální) služby, ale také třeba na moderní přístup k zaměstnávání, případně změny legislativy, které zohlední nové formy práce. Ve svém programu zmiňuje také snížení emisí v dopravním sektoru.
Finsko plánuje navrhnout strategii, jak podpořit další vzdělávání a zlepšování dovedností pracovníků. Věnovat se chce také podpoře rovnosti pohlaví na trhu práce a sociálnímu začlenění mladých lidí.
V oblasti světového obchodu bude finské předsednictví bojovat proti protekcionismu a zavádění nových bariér, prosazovat multilaterální přístup a modernizaci Světové obchodní organizace (WTO). Zaměří se také na dodržování cílů udržitelného rozvoje zakotvených v obchodních dohodách EU.
Finsko se chce zasadit o dokončení bankovní unie, včetně společného pojištění vkladů, bojovat proti únikům daní, praní špinavých peněz a financování teorismu posílením pravomocí kontrolních orgánů.

EU jako globální lídr v boji proti změnám klimatu

Unie by podle Finska měla sehrát vedoucí roli v mezinárodních jednáních o klimatu. Předpokladem pro to je, aby schválila vlastní dlouhodobou klimatickou strategii, kterou by Finsko rádo mělo na stole nejpozději do konce tohoto roku.
Předsednictví bude propagovat snižování emisí, udržitelné využití přírodních zdrojů nebo rozšíření metody cirkulární ekonomiky do nových sektorů. Na problémy spojené s klimatem by podle Finska měla lépe reagovat jak Společná zemědělská politika, tak víceletý finanční rámec pro období 2021-27.

Ochrana bezpečí občanů

Finsko se chce během svého období zasadit o prohloubení spolupráce v obraně a bezpečnosti a posílení spolupráce EU a NATO. Ta by se měla týkat zejména mobility vojáků či hybridních a kybernetických hrozeb. Kybernetickou bezpečnost by mělo zlepšit také posílení kritické infrastruktury a rozvoj znalostí a kapacit v této oblasti.
V zahraniční politice klade země důraz na podporu demokracie, lidských práv, vlády práva nebo rovných práv žen a dívek. EU by měla hrát vůdčí roli v rozvojové politice a humanitární pomoci, zároveň se víc věnovat předcházení konfliktů a mediaci. Finsko volá po jednotném a konzistentním postoji vůči Rusku, strategickému přístupu k Číně a rozvoji transatlantického partnerství.
Během svého předsednictví plánuje pokročit v jednáních o budoucím vstupu západobalkánských států do EU, zaměří se také na zvyšování odolnosti společností v sousedství Unie.
Země bude také podporovat posílení politiky EU ve vztahu k Arktidě, v jejímž jádru by mělo být zmírnění klimatických změn, které tuto část světa zásadně ovlivňují.

Finsko čekají jednání o rozpočtu či brexitu

Finsko zdědí po svých předchůdcích některá nedořešená klíčová témata jako je vyjednávání o odchodu Británie z Unie nebo příprava víceletého finančního rámce. Země povede jednání o tom, jak velký rozpočet bude a jakým způsobem ho státy budou moct využívat. Nevyhne se jí ani otázka migrace a reformy evropského azylového systému, na které se zatím nepodařilo najít shodu.
Severský stát bude také první, který do svého předsednictví začlení nové priority, které prezidenti a premiéři EU schválili ve čtvrtek 21. června v Bruselu. Dokument s názvem „Nová strategická agenda 2019-2024“ by měl od podzimu sloužit jako podklad pro práci nové Evropské komise. Zdůrazňuje potřebu ochrany občanů i jejich svobod, rozvoj silné a životaschopné ekonomiky nebo zelenou a sociálně spravedlivou Evropu.
V předsednictví Rady Evropské unie se členské státy střídají po půl roce, funkce se ujímají vždy na období od ledna do června a od července do prosince. Předsednická země má možnost určovat agendu a priority Rady. Tři státy jdoucí po sobě vytvářejí takzvané Trio a koordinují svůj program pro období 18 měsíců. Finsko tvoří tuto skupinu spolu s Rumunskem a Chorvatskem.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Programové menu tento týden zahrnuje akce o životním prostředí, výzkumu

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.