Ochrana životního prostředí je důležitá pro 82 % evropských voličů


Tereza Chlebounová, Euroskop, IPSOS, 22. 5. 2019

Pro víc než čtyři pětiny evropských voličů je před volbami do Evropského parlamentu důležité, zda kandidující strany řeší ochranu životního prostředí. Velký důraz kladou potenciální voliči i na další environmentální témata, jako je udržitelnost zemědělství, znečištění ovzduší či boj proti klimatickým změnám. V České republice 83 % voličů chce, aby se strany zasadily o snížení používání pesticidů a antibiotik při produkci potravin, specifický je pro ně také důraz na problém plastového odpadu (78 %). Vyplývá to z průzkumu, který v dubnu zveřejnil výzkumný institut IPSOS MORI.

Témata týkající se životního prostředí se stávají čím dál častěji součástí veřejné debaty. Průzkum IPSOS se zaměřil na to, jak tato témata vnímají potenciální voliči před volbami do Evropského parlamentu a jak důležité jsou pro ně politiky související s klimatem.

Průzkum proběhl v jedenácti členských státech napříč Evropskou unií – České republice, Slovensku, Polsku, Rakousku, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Belgii, Nizozemsku a Dánsku. V potaz byly brány odpovědi těch respondentů, kteří uvedli, že je alespoň částečně pravděpodobné, že se zúčastní voleb do Evropského parlamentu.

Z průzkumu vyplývá, že ve všech zkoumaných státech je pro velkou většinu potenciálních voličů důležité, aby se strany kandidující v evropských volbách zabývaly otázkami životního prostředí. Víc než čtyři pětiny voličů chtějí, aby strany řešily ochranu životního prostředí, zvířat a přírody (82 %) a zajistily udržitelnost zemědělství (81 %). Většina požaduje také snížení znečištění ovzduší (80 %), boj proti globálnímu oteplování (77 %) a ochranu proti extrémním projevům počasí (68 %).

Výzkum IPSOS

Když přemýšlíte o tom, pro jakou stranu budete hlasovat v příštích volbách do Evropského parlamentu, jak důležité nebo nedůležité pro Vás je, aby se zabývaly následujícím: ochrana životního prostředí, zvířat a přírody; udržitelnost zemědělství; snížení znečištění vzduchu; boj proti globálnímu oteplování; ochrana proti extrémním projevům počasí. Zdroj: IPSOS

Pro Čechy je méně důležitý boj proti globálnímu oteplování

Velký důraz na environmentální témata kladou i potenciální voliči v České republice. Evropskému průměru se do jisté míry vymykají v případě globálního oteplování, jehož řešení přikládají menší váhu, než v kterékoli jiné sledované zemi. Při rozhodování o tom, jakou stranu budou volit, je toto téma důležité pro 69 % voličů, zatímco průměrný podíl je 77 %.

Čeští voliči také nejméně ze všech zkoumaných států slyší na předvolební sliby stran, že z EU vytvoří globálního leadera v boji proti klimatickým změnám (62 %). V Evropě je tento závazek důležitý v průměru pro 73 % voličů.

Boj proti globálnímu oteplování naopak velmi rezonuje u voličů na jihu Evropy. V Itálii a ve Španělsku jej považuje za důležitý 84 %, respektive 83 % dotázaných – oba státy se tak řadí do čela zkoumané jedenáctky zemí. Daleko výrazněji než v jiných státech také místní voliči souhlasí s tvrzením, že oteplování patří mezi největší hrozby, kterým lidstvo čelí, a podporují, aby se EU postavila do čela boje proti klimatickým změnám (v obou zemích 81 %). Znepokojují je vlny veder a sucha a považují za důležitý slib stran, že budou investovat do opatření proti extrémnímu počasí (81 %, respektive 80 %).

Výzkum IPSOS

Když přemýšlíte o tom, pro jakou stranu budete hlasovat v příštích volbách do Evropského parlamentu, jak důležité nebo nedůležité pro Vás je, aby se zabývaly následujícím: ochrana životního prostředí, zvířat a přírody; udržitelnost zemědělství; snížení znečištění vzduchu; boj proti globálnímu oteplování; ochrana proti extrémním projevům počasí. Důležitost je v tomto případě zkoumána u jednotlivých věkových kategorií. Zdroj: IPSOS

Voliči v ČR chtějí nezávadné potraviny či konec znečišťování

Většina potenciálních voličů v ČR naopak oceňuje, když se strany zasazují o udržitelnou produkci zdravých potravin bez pesticidů a antibiotik (83 %). Za stejně důležitý považují také závazek stran, že přinutí největší znečišťovatele životního prostředí, aby se k planetě chovali ohleduplněji (83 %). Velký význam Češi připisují také ochraně životního prostředí a zastavení těch, kdo ničí místní faunu a floru (70 %)

Podle výzkumu má každý stát specifickou oblast, která je pro místní potenciální voliče klíčová a ve většině ostatních zemí se v takové míře neobjevuje. Pro Českou republiku je to problém hromadění plastového odpadu. Pro 78 % českých voličů je důležitá snaha stran snížit prostřednictvím zákonů množství plastových výrobků na jednorázové použití. Obdobnou odezvu má téma v Nizozemsku, kde ho při rozhodování před volbami považuje za zásadní 79 % voličů.

Francouzi řeší zemědělství, Slováci obnovitelnou energii

Pro voliče ve Francii je specifická vysoká podpora boji proti intenzivnímu zemědělství a využívání pesticidů, které ovlivňují stav životního prostředí i zdraví obyvatel. Francouzi považují za důležité, aby se evropská společná zemědělská politika zaměřila na rozšíření alternativních způsobů farmaření, například organické zemědělství (78 %).

Němečtí voliči zase obzvlášť zohledňují snahu stran o dodržování a vynucování práv spotřebitelů (76 %). Evropská unie by podle nich měla chránit práva spotřebitelů v případech jako byl takzvaný Dieselgate a strany by se měly zasadit o to, aby firmy zaplatily za způsobené škody.

Ochrana životního prostředí patří při rozhodování evropských voličů k důležitým tématům

Velká většina evropských voličů zohledňuje při výběru stran do Evropského parlamentu i jejich postoj k životnímu prostředí. Zdroj: Pixabay.com

Na Slovensku a ve Španělsku má velkou odezvu téma obnovitelné energie. Podle průzkumu je pro 81 % Španělů důležitý závazek stran, že zajistí, aby Evropa upřednostňovala sluneční energii; obnovitelné zdroje energie považují za klíčové pro zpomalení globálního oteplování. Na 77 % slovenských voličů podporuje financování a větší využití obnovitelné energie, budoucnost vidí ve sluneční a větrné energii.

Při rozhodování o tom, jakou stranu si vybrat ve volbách do Evropského parlamentu, hrají otázky spjaté s životním prostředím překvapivě větší roli spíše u starších věkových skupin. Například slib stran, že zabrání používání pesticidů a antibiotik při produkci potravin, je důležitý nebo velmi důležitý pro tři čtvrtiny voličů do 30 let. S přibývající věkem jej považuje za zásadní čím dál vyšší podíl potenciálních voličů, u věkové kategorie 60-65 let je při výběru stran důležitý pro 89 % lidí. Nárůst je podle průzkumu zřetelný i u všech ostatních environmentálních témat.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.