V Bruselu dnes zasedá Rada pro zemědělství a rybářství

14.05.2019
Úřad vlády, Euroskop

Hlavním bodem jednání byl balíček opatření týkající se reformy SZP po roce 2020. Ministři tentokrát zaměřili svoji diskusi na technické aspekty reformy, konkrétně se vyjadřovali k milníkům a hodnocení výkonosti. Českou delegaci vedl ministr Miroslav Toman.

Česká republika se vymezila proti sledování milníků na roční bázi, které se jí jeví jako komplikovanější a administrativně náročnější, než stávající model. Pokud by se mělo přistoupit k častému sledování milníků, je nutné snížit jejich počet. Je potřebné zvažovat odchylku a přechodné období pro zavedení tohoto nového prvku.

Dalším bodem jednání byla výměna názorů ke Sdělení Čistá planeta pro všechny, konkrétně k zemědělským aspektům. ČR považuje za primární funkci zemědělství zabezpečení potravin a krmiv. Lesy byly zmíněny v kontextu uhlíkové neutrality a rozvíjející se bioekonomiky. V neposlední řadě proběhla výměna názorů v tématu zemědělských otázek souvisejících s obchodem, kdy ČR podporuje uzavírání ambiciózních a vyvážených dohod.

V bodu Různé pak Evropské komise představila Deklaraci o inteligentní a udržitelné digitální budoucnosti pro evropské zemědělství a venkovské oblasti. Nizozemská delegace informovala o rozsudku soudního dvora ve věci C-528/16 a francouzská společně se španělskou delegací informovali o zjednodušení Evropského námořního a rybářského fondu. Belgická delegace představila situaci na trhu s ovocem.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.