Vnitřní trh v dubnu 2019

10.05.2019

Posun v CMU potvrdil i EP, Komise přijala závazky společnosti Mastercard a Visa ohledně snížení meziregionálních mezibankovních poplatků

  • EP schválil několik aktů týkajících se CMU

  • Mastercard a Visa sníží meziregionální mezibankovní poplatky

Krátce…

Posun v CMU potvrdil i EP

  • EU chce dále rozšiřovat unii kapitálových trhů.

  • Přijetí několika návrhů představuje další krok k dokončení CMU, která patří mezi priority Junckerovy Komise.

EP 18. 4. 2019 odhlasoval několik aktů týkajících se CMU. Všechny přijaté návrhy mají přispět k rozšíření cílů CMU, které souvisí s vytvářením většího množství investičních příležitostí, z místní úrovně na evropskou (více v příspěvku „Komise položila základy unie kapitálových trhů“, Vnitřní trh v září 2015 a v příspěvku „CMU: Rada se dohodla na úpravách akčního plánu“, Vnitřní trh v červenci 2017). Jednotlivé cíle se týkají následujících oblastí: (1) Fondy kolektivního investování: Tím, že návrh odstraní regulační překážky pro investiční fondy a sladí rozdílná vnitrostátní pravidla, by měl povzbudit hospodářskou soutěž a usnadnit distribuci investičních fondů v rámci EU, čímž má investorům poskytnout větší výběr, vyšší hodnotu a lepší ochranu; (2) Přezkum týkající se evropských orgánů dohledu: Díky tomuto přezkumu má mít evropský systém finančního dohledu účinnější a účelnější. Tato reforma mimo jiné má zajistit, aby byl dohled nad riziky spojenými s praním peněz ve finančním sektoru proaktivní a rychlý. Má zajistit, aby se pravidla uplatňovala rovnoměrně v celé EU, a svěří Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA) koordinační úlohu v oblastech boje proti praní peněz a financování terorismu; (3) Přezkum týkající se investičních podniků: Tento revidovaný akt by měl zajistit všem investičním podnikům přiměřenější pravidla a lepší dohled v oblastech kapitálových požadavků, požadavků na likviditu a dalších požadavků týkajících se řízení rizik a zároveň zajistit rovné podmínky mezi velkými a systémově významnými finančními institucemi. Dále má posílit a vyjasnit pravidla rovnocennosti pro poskytování investičních služeb podniky ze třetích zemí; (4) Kryté dluhopisy: Díky harmonizovanému rámci EU by tento právní předpis měl podpořit rozvoj finančních nástrojů vydávaných bankami pro financování hospodářství v celé EU; (5) Trh pro růst malých a středních podniků: Přijatá pravidla by měla zlevnit a zjednodušit přístup SME na trhy s veřejnými zakázkami, a to i prostřednictvím kategorie obchodních systémů věnovaných malým emitentům; (6) Požadavky na zveřejňování v oblasti udržitelných investic: Jako součást akčního plánu pro udržitelné financování by tato pravidla měla posílit zveřejňování „zelených“ informací ze strany tvůrců finančních produktů a finančních poradců ve vztahu ke koncovým investorům; (7) Nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) 2.2: Tento právní předpis má zajistit silnější a účinnější dohled nad ústředními protistranami, které nabízejí služby v EU. V konečném důsledku má přispět k zachování finanční stability v EU; (8) Revize nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) v rámci programu REFIT: Tato reforma by měla poskytnout jednodušší a přiměřenější pravidla pro mimoburzovní deriváty a snížit náklady a regulační zátěž pro účastníky trhu, aniž by ohrozila finanční stabilitu.

Komise přijala závazky společnosti Mastercard a Visa ohledně snížení meziregionálních mezibankovních poplatků

  • Mastercard a Visa se zavázaly snížit své meziregionální mezibankovní poplatky v průměru o 40 %.
  • Snížení meziregionálních mezibankovních poplatků má vést ke snížení cen ve prospěch všech evropských spotřebitelů.

Komise 29. 4. 2019 přijala závazky ze strany společností Mastercard a Visa ohledně snížení v průměru o 40 % svých mnohostranných výměnných poplatků za platby v EHP pro karty spotřebitelů vydanými jinde. Platnost závazků je stanovena na 5 let a 6 měsíců a konkrétně se týká meziregionálních mezibankovních poplatků uplatňovaných na platby uskutečněné pomocí kreditních a debetních karet Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron a V-PAY. Snížit by se tak měly rovněž náklady maloobchodníků v EHP v případě, že přijmou platby provedené kartami vydanými mimo EHP. Očekává se rovněž snížení cen ve prospěch všech evropských spotřebitelů.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🎉🎉 V rámci českého předsednictví v Radě EU pořádáme další akci ze série Předsedáme Evropě, tentokrát v Plzni.

Budeme se na vás těšit 24. září od 10 do 19 hodin na náměstí Republiky.

Odkaz na akci naleznete zde ➡️ https://fb.me/e/20cWW6i8S

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.