Co pro ČR přinesl jednotný digitální trh

24.04.2019
Adéla Blažková, psáno pro Euroskop

Internet a digitální technologie jsou dnes neopomenutelnou součástí každodenního života. Ovšem i zde existují překážky, které omezují občany. Toho si je vědoma i Evropská komise, která v roce 2015 představila koncept jednotného digitálního trhu, který běžným uživatelům přináší mnoho výhod a zajišťuje jim lepší podmínky při nakupování na internetu, telefonování, využívání dat v zahraničí a větší ochranu jejích osobních údajů. Přečtěte si, jaké konkrétní dopady měla tato nová politika EU na Čechy.

V současnosti pouze 7 % malých a středních podniků prodává i přes hranice vlastní země v rámci EU, což chce EU změnit. V rámci jednotného digitálního trhu byl zrušen geoblocking tedy zeměpisné blokování při nákupech na internetu. Díky EU si nyní každý občan EU může koupit produkt přes internet z jakékoli jiné členské země.

Stejné podmínky nakupování tak mají zákazníci ve všech členských státech. Každý Čech si tedy může pořídit jakýkoli produkt chce i ze zahraničních e-shopů, pokud dodávají zboží to ČR. Tento obchod chce EU podpořit zlevněním dodávání balíků přes hranice v rámci Unie. Navíc obchodníci nesmí uplatňovat odlišné platební metody na základě státní příslušnost.

V EU bez roamingu

Další výhodou členství v EU je odstranění roamingu. Nyní každý občan, který cestuje do jakékoli jiné členské země nemusí platit žádné poplatky za roaming. Operátor tedy účtuje spotřebu z domácího tarifu. Pokud uživatel volá v ČR za 1,5 Kč za minutu, stejné ceny pro něj budou platit i v zahraničí. To samé se týká i předplacených tarifů. Je tedy jedno, zda uživatel volá v rámci navštívené země, zpátky domů nebo do jiné členské země. To platí jak pro volání a pro posílání zpráv, tak pro využívání datových služeb. Tyto podmínky platí i na územích spadajících pod správu členských států, tedy například na Azorách, Gibraltaru, Kanárských ostrovech, Madeiře, Martiniku nebo Réunionu.

Prezentace 15 let v EU

Třetím široce známým aspektem, který se výrazně dotknul Čechů je GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Toto pravidlo se týká každého, kdo shromažďuje informace a osobní údaje o občanech EU, ať už se jedná o jeho klienty nebo zaměstnance. Jde tedy o nařízení, které sjednocuje pravidla ve všech členských zemích EU, což znamená, že díky GDPR mají občané EU zajištěnou stejnou ochranu svých osobních údajů. Navíc tato pravidla platí i pro instituce a společnosti, které mají sídlo mimo EU.

Byrokracie digitálně

V rámci e-governmentu se EU snaží zmodernizovat veřejnou správu, digitalizovat ji a co nejvíce přiblížit lidem. EU se snaží podpořit přeshraniční digitální veřejnou správu, kdy si bude moct každý občan vyřídit potřebné dokumenty kdekoli i v jiné členské zemi EU.

Jednotný digitální trh zavedený Evropskou unii přinesl mnoho výhod, které mohou pocítit všichni občané členských zemích v běžném životě, Čechů nevyjímaje. Hlavní výhodou je sjednocení podmínek pro celou EU. Jednotný digitální trh zvýšil ochranu osobních údajů, zjednodušil nakupování na internetu nebo také volání v zahraničí.

Další přínosy členství v EU najdete v novém seriálu Euroskopu

připravovaném ve spolupráci s analytiky Úřadu vlády k 15. výročí členství v EU:

ČR slaví 15 let v EU: Co nám členství přineslo?

Autor: Adéla Blažková, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.