Životní prostředí v březnu 2019

10.04.2019
Euroskop

Program LIFE bude po roce 2020 pokračovat

  • LIFE bude pokračovat po roce 2020 a s větší alokací, chce Komise

Krátce…

Program LIFE bude po roce 2020 pokračovat

  • Program LIFE má přispět k „klimaticky neutrální“ EU do roku 2050

  • Komise požaduje výrazné navýšení finančních prostředků.

EP a Rada uzavřely 13. 3. 2019 dohodu o programu LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu jakožto součást příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027. Financování se má zaměřit na ochranu životního prostředí, zmírňování změny klimatu, na podporu přechodu na čistou energii se zvýšenou energetickou účinností a větším podílem obnovitelných zdrojů ve skladbě zdrojů energie. Má být také jedním z nástrojů, který EU umožní plnit její cíle v oblasti klimatu a stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. Program LIFE patří mezi finanční programy EU, u nichž Komise na období 2021–2027 navrhla největší proporční navýšení prostředků. Komise současně s ambicí zvýšit úroveň financování opatření v oblasti klimatu rovněž navrhla, že na realizaci cílů v oblasti klimatu v rámci všech programů EU by mělo směřovat alespoň 25 % výdajů EU. Nový program LIFE (2021–2027) má tyto hlavní prvky: (1) trvalá podpora přechodu na oběhové hospodářství a posílené zmírňování dopadů změny klimatu: patří sem financování za účelem plnění rozhodujících cílů politik v souladu se strategickou dlouhodobou vizí EU vytvoření prosperujícího, moderního, konkurenceschopného a klimaticky neutrálního hospodářství do roku 2050. Opatření má podpořit plný přechod k oběhovému hospodářství, ochranu a zlepšení kvality ovzduší a vody v EU, provádění politického rámce EU v oblasti energetiky a změny klimatu do roku 2030 a splnění závazků, které Unii vyplývají z Pařížské dohody o změně klimatu. (2) Zvýšený důraz na podporu přechodu na čistou energii: nový zvláštní podprogram má povzbudit investice a podpořit činnosti zaměřené na energetickou účinnost a energie z obnovitelných zdrojů, a to především v těch odvětvích a evropských regionech, které v přechodu na čistou energii zaostávají. (3) Zvýšený důraz na přírodu a biologickou rozmanitost: tradiční složka programu LIFE, nové strategické projekty v oblasti přírody, které mají členským státům pomoci začlenit cíle politik v oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti do všech ostatních politik a finančních programů, jako je například zemědělství a rozvoj venkova. Tím se má zajistit větší vzájemná provázanost mezi odvětvími. (4) Jednoduchý a flexibilní přístup se zaměřením na vytváření a uplatňování inovativních způsobů řešení problémů v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🎉🎉 V rámci českého předsednictví v Radě EU pořádáme další akci ze série Předsedáme Evropě, tentokrát v Plzni.

Budeme se na vás těšit 24. září od 10 do 19 hodin na náměstí Republiky.

Odkaz na akci naleznete zde ➡️ https://fb.me/e/20cWW6i8S

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.