Komise nabídla členským státům EU pokyny pro brexit bez dohody


Euroskop, Evropská komise, čtk, 10. 4. 2019

Evropská unie a 27 jejích členských zemí si nepřeje odchod Velké Británie z bloku neupravený žádnou dohodu už tento pátek, je však na takový vývoj plně připravena. Novinářům to dnes řekl mluvčí Evropské komise (EK) Margaritis Schinas. Komise dnes nabídla členským zemím konkrétní praktické pokyny v pěti oblastech, jak v případě brexitu bez dohody postupovat.

„Odchod neupravený dohodou bude znamenat zmatky a není žádoucí. Evropská unie je na to plně připravena. Není to výsledek, který bychom si přáli, ale neobáváme se ho,“ prohlásil Schinas.

Ačkoliv se z dosavadních jednání zdá, že summit Británii umožní několikaměsíční až roční odklad odchodu, není náhlý brexit bez dohody už v pátek zcela vyloučen. Za určitých okolností by mohla Británie z EU odejít podobně náhle i k jiným datům ještě před prázdninami. Pokud by se tak stalo, je potřeba zajistit bezproblémovou realizaci potřebných opatření a koordinovaný přístup.

Komise, která v minulosti v přípravě na brexit bez dohody připravila kolem dvou desítek legislativních úprav, proto dnes nabídla členským zemím konkrétní praktické pokyny v pěti oblastech.

Evropská komise vydala pokyny pro případ brexitu bez dohody

Evropská komise nabídla členským zemím pokyny, jak postupovat v případě brexitu bez dohody. Týkají se oprávnění občanů k pobytu a jejich nároků na sociální zabezpečení, ochrany údajů, léčiv a zdravotnických prostředků, policejní a justiční spolupráce v trestních věcech a rybolovu. Zdroj: ČTK

1. Oprávnění občanů k pobytu a jejich nároky na sociální zabezpečení

Evropská komise vždy jasně uváděla, že ochrana práv občanů Spojeného království v EU v případě brexitu bez dohody představuje prioritu a že členské státy by měly s ohledem na tato práva zaujmout velkorysý přístup. Očekává se, že Spojené království bude postupovat recipročně.

Členské státy vypracovaly vnitrostátní opatření, díky nimž by v případě brexitu bez dohody mohli občané Spojeného království bez přerušení zůstat na území států EU, kde v současnosti legálně pobývají.

Dnešní pokyny Komise přinášejí přehled alternativních opatření EU pro případ brexitu bez dohody, zejména pokud jde o alternativní nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení. Komise navrhla, aby členské státy přijaly jednostranný koordinovaný přístup k řešení některých otázek, na které se uvedené nařízení nevztahuje. Poukázala také na oblasti, v nichž by jednotlivé členské státy mohly zajistit další ochranu prostřednictvím vlastních vnitrostátních opatření.

Pokyny Komise týkající se pobytu občanů a sociálního zabezpečení


2. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

V případě brexitu bez dohody by se na Spojené království přestal vztahovat právní rámec EU pro policejní a justiční spolupráci. Vzájemná spolupráce bude proto muset vycházet z mezinárodního a vnitrostátního práva. Dnešní pokyny nastiňují, jaké alternativní nástroje EU a její členské státy mohou využít, aby zajistily pokračování spolupráce v oblasti prosazování práva a justiční spolupráce a zaručily tak občanům trvale vysokou úroveň bezpečnosti. Komise vydala rovněž pokyny pro členské státy týkající se odpojení Británie od různých databází, sítí a informačních systémů EU.

Pokyny Komise týkající se policejní a justiční spolupráce


3. Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

Odvětví zdravotnictví představuje pro Komisi prioritu od samého počátku příprav na vystoupení – pokyny zde vydávala již v červenci 2017. Díky tomu by nyní většina léčivých přípravků, kterých se brexit týká, měla být k datu vystoupení Spojeného království z EU v souladu s právními předpisy EU.

Přesto je možné, že navzdory maximálnímu úsilí některé léčivé přípravky a zdravotnické prostředky nemusí souladu dosáhnout včas a hrozí, že nebudou dostupné. Dnešní pokyny uvádějí, jak bude Komise spolupracovat s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a vnitrostátními subjekty pro kontrolu léčiv s cílem situaci pozorně sledovat a řešit případné problémy. Komise také vyjmenovává možnosti využití výjimek a odchylek od stávajících pravidel, aby se v případě brexitu bez dohody zmírnilo riziko nedostatku léčivých přípravků a kritických zdravotnických prostředků.

Pokyny Komise týkající se léků a zdravotnických přípravků


4. Ochrana údajů

Stávající nástroje pro výměnu údajů s třetími zeměmi a jejich ochranu jsou podle Komise dostačující, aby umožnily okamžité předávání údajů do Spojeného království v případě brexitu bez dohody.

Pokyny Komise přinášejí podrobné informace o těchto nástrojích, o jasně definovaných podmínkách pro využití odchylek a o praktických krocích, které budou muset společnosti a orgány v EU podniknout, aby se zajistilo nepřerušené dodržování pravidel EU o ochraně údajů.

Pokyny Komise týkající se ochrany údajů


5. Rybolov

V oblasti rybolovu přijala EU dvě alternativní opatření, která zahrnují všechny scénáře v rámci brexitu bez dohody. Jednak vytvořila příslušný právní rámec, který má umožnit plavidlům Spojeného království během celého roku 2019 přístup do vod EU pod podmínkou, že plavidlům EU bude naopak umožněn přístup do vod Spojeného království.

EU zároveň upravila kritéria způsobilosti Evropského námořního a rybářského fondu tak, aby rybáři, kteří by museli ukončit činnost, jestliže jim Spojené království přístup do svých vod neposkytne, mohli získat odškodnění. V takovém případě by bylo velice důležité, aby členské státy přijaly koordinovaný přístup s cílem zajistit rovné podmínky pro rybáře EU v různých členských státech a chránit mořské zdroje.

Dnešní pokyny poskytují o tomto koordinovaném přístupu podrobné informace. Komise spolupracuje s členskými státy, jichž se tato problematika nejvíce týká, na monitorování změn rybolovných činností ve vodách EU, aby se předešlo případnému narušení.

Pokyny Komise týkající se rybolovu


Občané EU, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak se připravit na scénář brexitu bez dohody, se mohou s jakýmkoli dotazem obrátit na službu Europe Direct. Ta funguje na bezplatné telefonní lince 00 800 678 91011 odkudkoli v EU a v kterémkoli úředním jazyce Unie.

Autor: Euroskop, Evropská komise, čtk

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapojení mladých lidí do tvorby politik a reflexe Konference o budoucnosti Evropy 🙋‍♀️🇪🇺 To jsou témata, na která se zaměří český virtuální side-event v rámci Politického fóra na vysoké úrovni v NY. Událost můžete sledovat online od 13:30 SEČ (7:30 EST) ➡️ https://facebook.com/events/s/youth-as-the-driving-force-for/3234552053477536/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.