Bezpečnostní rada státu se zabývala strategickými plány i cvičeními NATO v ČR

01.04.2019
Úřad vlády, Euroskop

V pondělí 1. dubna 2019 se setkala ve Strakově akademii Bezpečnostní rada státu. Zabývala se aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí materiál Struktura Armády České republiky a počty vojáků ozbrojených sil České republiky, jehož cílem je stanovit strukturu armády a počty ozbrojených sil tak, aby odpovídaly současným i budoucím úkolům ozbrojených sil a zapojení do celého spektra možných operací v souladu s Dlouhodobým výhledem pro obranu 2035.

Bezpečnostní rada státu dále projednala dokument Hrozby a rizika mající vliv na bezpečnost České republiky ve střednědobém horizontu (aktualizace pro rok 2019) a vzala na vědomí zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 a Koncepci boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019.

Bezpečnostní rada státu schválila vyhodnocení plnění akčního plánu Auditu národní bezpečnosti za rok 2018, jež je přehledným souhrnem stavu plnění úkolů uložených jednotlivým gestorům usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 407.

Mezinárodní cvičení NATO

Dále Bezpečnostní rada státu schválila výchozí údaje k mezinárodnímu cvičení orgánů krizového řízení NATO Crisis Management Exercise 2019 v České republice, které je zaměřeno na procvičení postupů při řešení krizové situace vojenského charakteru v hybridním prostředí.

Zároveň rada schválila vyhodnocení mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení EU Hybrid Exercise – MULTILAYER 2018 v České republice, jehož tématem bylo řešení komplexní krizové situace hybridního charakteru a které České republice poskytlo mimo jiné příležitost procvičit zapojení příslušných subjektů a orgánů krizového řízení do konzultačních a rozhodovacích procesů EU.

Členové Bezpečnostní rady státu se také zabývali postupem při řešení strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek s výhledem na 10 let.

Bezpečnostní rady státu vzala na vědomí informaci o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2018, která je předkládána pravidelně každoročně a charakterizuje problematiku činnosti mezinárodních kontrolních režimů za rok 2018 a podíl české strany na těchto jednáních.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.