Veřejné zdraví v únoru 2019

08.03.2019
Euroskop

Bezpečný přístup ke zdravotnické dokumentaci ze zahraničí

  • Lepší přístup ke zdravotní dokumentaci napříč EU, chce Komise

Bezpečný přístup ke zdravotnické dokumentaci ze zahraničí

  • Možnost přístupu občanů k zdravotnickým záznamům v jednotlivých zemích EU značně liší.

  • Ze zahraničí by měly být dostupnější elektronické zdravotní záznamy.

  • V případě nehody při cestách do jiného členského státu EU budou mít lékaři okamžitý přístup k informacím o pacientovi.

  • Kromě Finska, Estonska, Lucemburska a ČR se očekává, že do konce roku 2021 si bude záznamy o pacientech a elektronické předpisy vyměňovat 18 zemí.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society (COM(2018)233)

  • Komise 6. 2. 2019 předložila soubor doporučení pro vytvoření systému, který by měl umožnit občanům přístup k jejich elektronickým zdravotním záznamům ve všech členských státech.

Pozadí

V současnosti se možnost přístupu občanů k zdravotnickým záznamům v jednotlivých zemích EU značně liší. Někteří občané mají přístup k části svých elektronických zdravotních záznamů doma i v zahraničí, zatímco jiní tento přístup nemají vůbec nebo je značně omezený. Sdělení o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu, které bylo přijato v dubnu 2018, určilo 3 oblasti činnosti:

1. bezpečný přístup občanů ke zdravotním údajům a bezpečné přeshraniční sdílení těchto údajů,

2. lepší údaje v zájmu vědeckého pokroku, prevence nemocí a individualizované zdravotní péče,

3. digitální nástroje pro aktivní účast občanů a péče reagující na potřeby pacientů.

V souvislosti s tímto opatřením EU se rovněž připravuje revize prováděcího rozhodnutí (č. 890/2011), kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za elektronické zdravotnictví. Cílem rozhodnutí je vyjasnit fungování sítě pro elektronické zdravotnictví, zejména ve vztahu k infrastruktuře digitálních služeb elektronického zdravotnictví.

Ve všech zemích EU se v současné době postupně zavádějí 2 elektronické přeshraniční zdravotní služby:

  • Elektronické lékařské předpisy (ePrescription a eDispensation) umožňují občanům EU vyzvedávat léky v lékárně, která se nachází v jiné zemi EU, a to díky odeslání elektronického předpisu po internetu ze země, kde je daná osoba usazena, do země, kam právě cestuje.
  • Lékařský záznam o pacientovi poskytuje informace o důležitých aspektech souvisejících s pacientovým zdravotním stavem (alergie, aktuálně indikované léky, prodělané nemoci, operace apod.) a je součástí rozsáhlejšího souboru zdravotních údajů zvaných elektronický zdravotní záznam. Digitální záznam o pacientovi má lékařům poskytovat podstatné informace v jejich jazyce, jedná-li se o pacienta z jiné země EU a může existovat jazyková bariéra. V dlouhodobějším horizontu by měly být všude v EU dostupné nejen základní zdravotní informace z lékařského záznamu o pacientovi, ale i celý elektronický zdravotní záznam. Na výměně elektronických lékařských předpisů a záznamů o pacientech se mohou podílet všechny členské státy EU.

Klíčové a sporné body

Členské státy postupně začaly pracovat na tom, aby bylo možné přistupovat k určitým částem elektronických zdravotních záznamů ze zahraničí a bylo možné je sdílet. Finští občané si mohou od ledna 2019 vyzvednout léky na elektronický předpis v Estonsku a lucemburští lékaři budou mít přístup ke zdravotním záznamům českých pacientů.

Představené doporučení podporuje členské státy, aby v otázce výměny těchto údajů dále pokročily. Opírá se o výměny zdravotních záznamů pacientů a elektronických lékařských předpisů a navrhuje specifikace pro další možnosti výměny údajů. V první fázi by se jednalo o laboratorní výsledky, lékařské snímkování s nálezy a propouštěcí zprávy z nemocnice. Doporučení zdůrazňuje, že přechod k interoperabilním elektronickým zdravotním záznamům v EU by měl jít ruku v ruce se zajištěním ochrany a bezpečnosti údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v plném souladu s rámcem pro kybernetickou bezpečnost.

Doporučení navrhuje, aby členské státy rozšířily tuto činnost na 3 nové oblasti zdravotnické dokumentace, a to na laboratorní testy, propouštěcí zprávy z nemocnice a snímky s lékařským nálezem. Tato iniciativa současně připravuje podmínky pro vypracování technických specifikací, které by měly být v každém případě použity k výměně zdravotnické dokumentace.

Přístup k úplné a osobní zdravotnické dokumentaci v celé EU může v důsledku evropským občanům přinést řadu výhod, např.:

1) V případě nehody při cestách do jiného členského státu EU budou moci mít lékaři okamžitý přístup k informacím o pacientovi (např. k údajům o chronických onemocněních, alergiích nebo nesnášenlivosti na určité léky). Pacientovi tak bude moci být poskytnuta účinná a včasná léčba.

2) Zvýšit by se mohla kvalita a kontinuita péče o občany, kteří se pohybují po celé EU.

3) Snadnější sdílení údajů může podpořit lékařský výzkum závažných zdravotních problémů, jakými jsou chronická nebo neurodegenerativní onemocnění. Takový systém je podmíněn souhlasem občanů, a to smysluplným způsobem a v plném souladu s evropskými pravidly ochrany údajů.

4) Zlepšit se může účinnost a udržitelnost systémů zdravotní péče např. prostřednictvím sdílení nedávného laboratorního nebo radiologického vyšetření pacienta. Nemocnice v jiném členském státě tak nebudou muset opakovat podobná vyšetření, což znamená úsporu času a snížení nákladů na nemocniční péči.

Společný koordinační postup by měl zajistit, aby byly do dalšího vývoje formátu pro výměnu evropských elektronických zdravotních záznamů (EHR) zapojeny všechny příslušné strany. Členské státy v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví sestaví praktické pokyny pro realizaci tohoto plánu a sledování jeho pokroku.

Kromě Finska, Estonska, Lucemburska a ČR se očekává, že do konce roku 2021 si bude záznamy o pacientech a elektronické předpisy vyměňovat 18 zemí. Mnoho členských států již svou infrastrukturu digitálních služeb elektronického zdravotnictví v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví buduje, a to díky podpoře z programu Telecom Nástroje pro propojení Evropy.

Předpokládaný další vývoj

Za účelem dalšího rozvoje této výměny informací má být mezi Komisí a členskými státy zaveden společný koordinační postup.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.