Tituly evropských měst kultury přebírají Plovdiv a Matera


Euroskop, Evropská komise, 7. 1. 2019

Od 1. ledna 2019 jsou držiteli titulu Evropské hlavní město kultury jihoitalská Matera a bulharské město Plovdiv. Titul hlavní město kultury je každoročně udělován Evropskou komisí a Evropským parlamentem jednomu či dvěma evropským městům. Ty poté mají v příslušném roce možnost široké veřejnosti představit svůj kulturní život a kulturní rozvoj.

V oceněných městech se poté konají výstavy, kulturní vystoupení, jsou připravovány projekty, které mají za cíl přiblížit kulturní vyžití v daném regionu, a další doprovodné programy zaměřující se na lokální kulturu a tradice.

Přínos projektu a jeho pozitivní dopad ocenil i komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics. Ten k samotné iniciativě nedávno uvedl: „Programy v Plovdivu i Mateře ukazují, jak tato města vidí svou vlastní budoucnost i budoucnost Evropy, a zároveň jsou oslavou jejich mimořádného staletého dědictví. Iniciativa Evropské hlavní město kultury spojuje lidi a vyzdvihuje úlohu kultury při vytváření evropské identity.“

Historie a fungování iniciativy

Jednou z důležitých postav, které stály u zrodu tohoto projektu, byla bývalá řecká ministryně kultury Melina Mercouriová. Od roku 1985 se iniciativa stala jednou z nejvýznamnějších kulturních iniciativ v Evropě. Města jsou vybírána na základě kulturního programu, který by měl být proevropsky orientován, vybízet k účasti a aktivnímu zapojení obyvatel města a pomáhat dlouhodobému rozvoji města a okolního regionu.

Ocenění je pro města jedinečnou příležitostí, jak mohou změnit svůj obraz a dále se nejen kulturně rozvíjet, zapsat se do světového povědomí a přilákat více turistů a pomocí kultury přehodnotit svůj rozvoj. Má dlouhodobý dopad nejen z hlediska kulturního, ale i z hlediska společenského a ekonomického, a to jak pro samotné město, tak i pro okolí.

Plovdiv jako první bulharské město

Plovdiv se může pyšnit tím, že bylo v rámci této iniciativy vybráno jako první z bulharských měst. Město si pro rok 2019 zvolilo heslo „Spolu“. Mimo prezentaci kultury se bude zaměřovat také na to, aby do regionu přineslo nové příležitosti a podařilo se zviditelnit v mezinárodním měřítku.

V Plovdivu a v jižní centrální oblasti Bulharska, stejně tak jako ve Varně, Sofii a Velikem Tarnovu bude zrealizováno více než 300 projektů, včetně festivalů a projektů v rámci komunit. Ty se letos zaměří na témata související s charakteristickými rysy Plovdivu, jeho historií a kulturním dědictvím.

Návštěvníci se budou moci zúčastnit celé řady aktivit, od projektů zaměřených na prezentaci a objevování cyrilice prostřednictvím různých výstav po divadelní představení připravená ve spolupráci s komunitami ze západního Balkánu a romskými a tureckými komunitami.

Zahajovací oslavy se uskuteční ve dnech 11. až 13. ledna 2019 a jejich součástí budou různé vnitřní i venkovní akce. Dne 12. ledna se jich zúčastní i komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová.

Matera a „Otevřená budoucnost“

Matera je již čtvrtým italským městem, které se titulem Evropského hlavního města kultury může pyšnit. Historicky první byla Florencie, která toto ocenění získala hned v roce 1986. Tu poté následovaly Boloňa v roce 2000 a Janov o čtyři roky později.

Matera, šedesátitisícové město v jižní Itálii, si letos jako slogan vybralo „Otevřená budoucnost“. Hodlá se zaměřit především na sociální a kulturní začleňování a inovativní způsoby spolupráce. Mezi jedny z nejzajímavějších události budou bezesporu výstava provázející uměleckou minulostí regionů Basilicata a Apulie, a výstava nazvaná „Poezie prvočísel“, jež přibližuje vliv matematiky v průběhu věků na práci umělců.

Dále je připraveno množství projektů s místními uměleckými komunitami a dalšími partnery z Evropy. Zahajovací akce, kterých se zúčastní 2 000 hudebníků z obcí regionu Basilicata a mnoha jiných částí Evropy, se uskuteční ve dnech 19. až 20. ledna 2018. Prvního zahajovacího dne se zúčastní i komisař T. Navracsics.

Další oceněná města

Za celou dobu existence této iniciativy již bylo oceněno více než 50 evropských měst, včetně těch z České republiky nebo Slovenska. Slovenské Košice se titulu, společně s francouzským městem Marseille, dočkaly v roce 2013. Západočeská Plzeň pak s belgickým Monsem utvořila dvojici v roce následujícím.

„V loňském roce byly Evropskými hlavními městy kultury maltská Valletta a nizozemský Leeuwarden. Po Plovdivu a Mateře v roce 2019 budou příštími ocěnenými Rijeka (Chorvatsko) a Galway (Irsko) v roce 2020; Temešvár (Rumunsko), Elefsina (Řecko) a Novi Sad (Srbsko, kandidátská země) v roce 2021, Esch (Lucembursko) a Kaunas (Litva) v roce 2022 a na rok 2023 je doporučen maďarský Veszprém,“ shrnuje současný a budoucí vývoj Komise.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.