Spotřebitelé v listopadu 2018

10.12.2018
Euroskop

EU usiluje o větší bezpečnost výrobků uváděných na trh

  • Členské státy podpořily posílení bezpečnosti výrobků uváděných na trh EU

Krátce…

EU usiluje o větší bezpečnost výrobků uváděných na trh

  • Stále větší počet nelegálních a nevyhovujících výrobků na trhu narušuje hospodářskou soutěž.

  • Hlavním cílem této iniciativy je poskytnout pobídky podnikům, zintenzivnit kontroly souladu s předpisy a podpořit užší přeshraniční spolupráci mezi donucovacími orgány.

Coreper 23. 11. 2018 dohodl na postoji Rady k novému nařízení, které má zajistit, aby výrobky uváděné na trh EU byly v souladu s pravidly EU pro bezpečnost a ochranu životního prostředí. Navzdory bezpečnostním pravidlům existuje dosud na trhu příliš mnoho nebezpečných a nezákonných výrobků. Ze zkontrolovaných výrobků až 32 % hraček, 58 % elektroniky, 47 % stavebních výrobků nebo 40 % osobních ochranných prostředků nesplňuje požadavky týkající se bezpečnosti nebo spotřebitelských informací podle právních předpisů EU. Hlavním cílem této iniciativy je poskytnout pobídky podnikům, zintenzivnit kontroly souladu s předpisy a podpořit užší přeshraniční spolupráci mezi donucovacími orgány. Tato iniciativa by měla zkonsolidovat stávající rámec činností v oblasti dozoru nad trhem; podpořit společná opatření orgánů dozoru nad trhem z několika členských států a zlepšit výměnu informací a podpořit koordinaci programů dozoru nad trhem; vytvořit posílený rámec pro kontrolu výrobků vstupujících na trh Unie a pro zlepšení spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem a celními orgány. Dle hodnocení stále větší počet nelegálních a nevyhovujících výrobků na trhu narušuje hospodářskou soutěž a ohrožuje spotřebitele. Mnoho hospodářských subjektů nedodržuje pravidla buď proto, že o nich neví, anebo úmyslně, aby získaly konkurenční výhodu. Zejména v případě elektronického obchodování mají orgány dozoru nad trhem velké potíže vysledovat nevyhovující výrobky dovážené do EU a označit odpovědný subjekt v rámci své jurisdikce. Navrhované nařízení by mělo vnitrostátním orgánům pomoci zlepšit kontroly výrobků vstupujících na trh EU. Vzhledem k tomu, že 30 % zboží v EU pochází z dovozu, navrhuje Komise posílení kontrol v přístavech a na vnějších hranicích. Rada nyní zahájí jednání s EP s cílem dosáhnout rychlého přijetí navrhovaného nařízení. Nařízení o dodržování předpisů a prosazování je součástí tzv. balíku týkajícího se zboží, který obsahuje rovněž návrh nařízení EP a Rady o vzájemném uznávání zboží, které je zákonně uváděno na trh v jiném členském státě.

Rozhovor s ukrajinskými učitelkami

Ve spolupráci s centrem pro evropskou politiku (nezisková organizace v Bratislavě, která se věnuje tématu evropské integrace a lidským právům) a s ministerstvem školství podporuje nyní vzdělávání mentorů, kteří pracují v regionálních centrech na…

Evropský rok mládeže

Po dlouho trvající pandemii covidu-19, která ochromila dění po celém světě, EU nevyjímaje, byl rok 2022 vyhlášen Evropským rokem mládeže. Pandemie byla složitým obdobím pro všechny, pro mladé obzvlášť znamenala…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛥️🛟 Bezpečnost na moři je jednou z hlavních priorit evropského námořního sektoru. Mnohé z nových technologií, které pomáhají dále zajistit bezpečnost cestujících a posádek, se spoléhají na data a služby generované vesmírným programem EU. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/12/evropska-spoluprace-pri-zajistovani-bezpecnosti-namorni-dopravy/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.