Jak proběhly občanské konzultace v Opavě


Jiří Siostrzonek, psáno pro Euroskop, 2. 10. 2018

Názory české společnosti na účast v Evropské unii jsou proměnlivé a souvisí s racionálními i iracionálními podněty, které tyto názory ovlivňují. O to více je zapotřebí vést otevřený odborný dialog s veřejností, která má často dojem, že aktivity EU se jich bezprostředně nedotýkají. Proto můžeme přivítat iniciativu, doufejme, že ne ojedinělou, kterou inicioval a organizoval Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR v Praze a Eurocentrum Ostrava v zastoupení paní Mgr. Lenkou Foniakovou.

Jednalo se o veřejnou debatu s opavskými občany na téma „Jakou Evropu opravdu chceme?“ Akce se konala v multikulturním prostoru KUPE v Opavě a jako hosté byli avizováni poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová, rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. a 1. náměstek primátora Opavy Ing. Martin Víteček. Paní poslankyně se na poslední chvíli omluvila a její pozici kvalitně zastoupil povolaný odborník JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph. D., ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech. Besedu moderoval doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph. D. ze Slezské univerzity v Opavě.

Občanské konzultace v Opavě
Diskutující na debatě v Opavě. Zdroj: Úřad vlády

Téměř zaplněný sál KUPE byl v úvodu seznámen o osobními i profesními názory hostů na smysl účasti České republiky v Evropské unii. Toto vystoupení iniciovalo přítomné účastníky k dotazům, reakcím a k vyjádřením vlastních názorů. Postoje přítomných vesměs odrážely nálady ve společnosti v širokém spektru od absolutního souhlasu, až po skepsi a frustraci.

Sympatickým rysem akce byla skutečnost, že názorová rozdílnost nevedla k agresi, anarchii, osočování, nálepkování, ale nesla se v kultivovaném dialogu bez nároku na názorovou shodu. Opět se potvrdila skutečnost, že většina lidí nepostrádá názor na věci veřejné, je ochotna je vyjádřit, ale jen pokud cítí, že všichni mají právo vyjádřit svůj úhel pohledu bez povinností jej filtrovat politickou korektností a bez následných sankcí v podobě nálepkování stigmaty jako například, že jsou rasisté, nacionalisté atd.

Opavská debata o evropských tématech s veřejností naplnila svůj cíl, ale v případě, že taková setkání s veřejností budou pravidelně opakována se může vytvořit platforma pro průběžné sdělování názorů, které v opačném případě zůstanou privilegiem hospodských stolů.

Autor: Jiří Siostrzonek, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.