Výchova, vzdělání a mládež v červnu 2018

10.07.2018
Euroskop

Druhá fáze provádění Evropského sboru solidarity

  • Fungování Evropského sboru solidarity projde změnami

Krátce…

Druhá fáze provádění Evropského sboru solidarity

  • Dohoda má umožnit přejít do druhé fáze provádění Evropského sboru solidarity a dosáhnout účasti 100 tis. Evropanů sboru solidarity do roku 2020.

  • Doposud se zaregistrovalo 60 tis. mladých lidí a 5 tis. z nich získalo příslušné umístění.

Coreper 27. 6. 2018 potvrdil dohodu mezi bulharským předsednictvím a zástupci EP o právním rámci Evropského sboru solidarity a o souvisejícím rozpočtu na období 2018–2020. Evropský sbor solidarity byl vytvořen s cílem pomoci mladým lidem, konkrétně ve věku 18–30 let, aby se zapojili do široké škály aktivit v oblasti solidarity v různých oblastech (životní prostředí, kultura, sociální služby, podpora uprchlíků, migrantů, dětí nebo starších osob). Návrh týkající se Evropského sboru solidarity předložila Komise jako součást širšího souboru iniciativ nazvaného „Investice do evropské mládeže“, které byly zahájeny v prosinci 2016 (více v příspěvku „Komise chce podpořit investice do evropské mládeže“, Výchova, vzdělání a mládež v prosinci 2016). Evropský sbor solidarity vychází ze zkušeností Evropské dobrovolné služby, která poskytuje mladým lidem možnost dobrovolnické práce. Dohoda umožňuje přejít do druhé fáze provádění Evropského sboru solidarity a dosáhnout cíle, jímž je účast prvních 100 tis. Evropanů na činnosti sboru solidarity do roku 2020. Doposud bylo zahájeno 8 různých programů, do kterých se zaregistrovalo 60 tis. mladých lidí a 5 tis. z nich získalo konkrétní umístění. Z dohody vyplývá, že Evropský sbor solidarity věnuje 90 % svých zdrojů na dobrovolnické a solidární projekty a 10 % buď na stáže nebo na zaměstnání, přičemž na vnitrostátní činnosti je určeno maximálně 20 %. V rámci rozpočtu (376,5 mil. €) má být Evropský sbor solidarity financován z 80 % prostřednictvím přerozdělení prostředků a z 20 % prostřednictvím nepřidělených rezerv, tj. nových finančních prostředků (z programu Erasmus+ nebudou vyčleněny žádné další finanční prostředky). Dohoda stanovuje, že aktivity v oblasti solidarity bude možné vykonávat jak mimo zemi bydliště účastníků (přeshraniční), tak i v zemi bydliště účastníků (vnitrostátní), a to po dobu 3-12 měsíců. Program má probíhat společně s celou škálou zúčastněných organizací s cílem poskytnout mladým dobrovolníkům větší výběr. Návrh nařízení bude předložen EP k hlasování v prvním čtení a následně postoupeno Radě k přijetí. Nová pravidla by měla vstoupit v platnost prvním dnem po jejich vyhlášení v Úředním věstníku a použijí se od 1. 10. 2018.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapojení mladých lidí do tvorby politik a reflexe Konference o budoucnosti Evropy 🙋‍♀️🇪🇺 To jsou témata, na která se zaměří český virtuální side-event v rámci Politického fóra na vysoké úrovni v NY. Událost můžete sledovat online od 13:30 SEČ (7:30 EST) ➡️ https://facebook.com/events/s/youth-as-the-driving-force-for/3234552053477536/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.