Daně v květnu 2018

10.06.2018
Euroskop

Komise navrhla technická opatření k vytvoření jednotného systému DPH v EU

  • Nová pravidla by měla znamenat konec přechodného režimu DPH na jednotném trhu.

Komise navrhla technická opatření k vytvoření jednotného systému DPH v EU

  • Balík opatření mění pravidla týkající se DPH a měl by znamenat konec přechodného režimu DPH na jednotném trhu.

Proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC as regards the introduction of the detailed technical measures for the operation of the definitive VAT system for the taxation of trade between Member States (COM(2018)329)

  • Komise 25. 5. 2018 navrhla podrobné technické změny pravidel EU v oblasti DPH, které doplňují nedávno navrženou celkovou změnu systému, jejímž cílem je zvýšit jeho odolnost systému vůči podvodům.

Pozadí

  • DPH představuje významný a rostoucí zdroj příjmů členských států EU. Její objem v roce 2015 dosáhl více než 1 bil. €, což odpovídá 7 % HDP EU. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU. Jakožto daň ze spotřeby patří mezi formy zdanění, které nejvíce prospívají ekonomickému růstu.

Komise ve svém akčním plánu v oblasti DPH z roku 2016 oznámila, že hodlá pro EU navrhnout definitivní systém DPH (více v příspěvku „Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH“, Daně v dubnu 2016). Od té doby došlo k jistému pokroku díky přijetí nových pravidel DPH týkajících se prodeje online (více v příspěvku „Komise navrhla daňová opatření na podporu online obchodování a podnikání“, Daně v prosinci 2016). Komise již také předložila návrhy hlavních zásad, kterým by se měla řídit budoucí jednotná oblast DPH ve své definitivní podobě, a stěžejní reformu způsobu stanovení sazeb DPH v členských státech EU (více v příspěvku „Komise navrhla největší reformu systému DPH v EU za posledních 25 let“, Daně v říjnu 2017). Jednotná oblast DPH by měla pomoci zamezit podvodům, které se ročně odhadují na 50 mld. € a ochuzují rozpočty členských států EU.

Klíčové a sporné body

  • Podle současného systému DPH je obchodování se zbožím mezi podniky rozděleno na 2 operace: v členském státě původu je prodáno bez DPH a zdanění se provede v členské státě určení. Předkládaný návrh by toto rozdělení jedné transakce měl ukončit: přeshraniční obchod se zbožím bude definován jako jediné zdanitelné plnění a zboží tak bude daněno v tom členském státě, kde skončí jeho přeprava (tak, jak to má být). Počet podvodů s DPH by se tímto opatřením snížit.

Aby podniky provádění změn v pravidlech o DPH pocítily co nejméně, obsahují pozměňovací návrhy ustanovení nezbytná k zprovoznění online portálu, jenž bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro všechny obchodníky v EU (one stop shop), kteří provádějí své transakce v režimu business-to-business (B2B). Systém by měly mít možnost využívat i podniky mimo EU, které budou chtít prodávat zboží podnikům v EU a které by se jinak musely zaregistrovat pro účely DPH v každém členském státě. Jakmile bude systém funkční, musely by tyto podniky pouze jmenovat svého prostředníka v EU, jenž za ně bude formality ohledně DPH vyřizovat.

Změny by také měly snížit objem administrativních kroků, které musí podniky absolvovat, když prodávají zboží podnikům v jiných členských státech. Při obchodování se zbožím by již neměly platit specifické oznamovací povinnosti související s přechodným režimem DPH. Další fakturace obchodních výměn v rámci EU se má řídit pravidly členského státu prodejce, což by také mělo představovat menší zátěž.

  • Komise rovněž stanovila, že DPH za prodej zboží zákazníkovi v jiném státě EU bude účtovat prodejce, a to v sazbě členského státu určení. Pouze v případě, že zákazníkem je certifikovaná osoba povinná k dani (tj. osoba, kterou daňová správa uznala za spolehlivého plátce daně), bude DPH odvádět nabyvatel zboží.

Předpokládaný další vývoj

Návrh podléhá schválení Rady.

Odkazy

Rozhovor s ukrajinskými učitelkami

Ve spolupráci s centrem pro evropskou politiku (nezisková organizace v Bratislavě, která se věnuje tématu evropské integrace a lidským právům) a s ministerstvem školství podporuje nyní vzdělávání mentorů, kteří pracují v regionálních centrech na…

Evropský rok mládeže

Po dlouho trvající pandemii covidu-19, která ochromila dění po celém světě, EU nevyjímaje, byl rok 2022 vyhlášen Evropským rokem mládeže. Pandemie byla složitým obdobím pro všechny, pro mladé obzvlášť znamenala…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛥️🛟 Bezpečnost na moři je jednou z hlavních priorit evropského námořního sektoru. Mnohé z nových technologií, které pomáhají dále zajistit bezpečnost cestujících a posádek, se spoléhají na data a služby generované vesmírným programem EU. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/12/evropska-spoluprace-pri-zajistovani-bezpecnosti-namorni-dopravy/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.