Ministři budou debatovat o rovnosti platů a sociální politice


Jan Matera, Úřad vlády, 15. 3. 2018

Dnes, 15. března 2018, probíhá v Bruselu jednání ministrů práce a sociálních věcí členských států EU v rámci zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Českou republiku na jednání zastupuje ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

Ministři budou v průběhu dneška diskutovat o mnoha důležitých tématech, mimo jiné o budoucnosti sociální dimenze EU po roce 2020, o snižování rozdílů mezi platy mužů a žen nebo o rovnováze soukromého a pracovního života.

Mezi další témata, která Rada projedná, patří například Evropský semestr 2018, Záruky pro mladé nebo schválení Doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu.

Budoucnost sociální dimenze EU

V posledních letech probíhá v EU debata o budoucnosti sociální dimenze a spolupráci členských států v sociální oblasti. Tato debata je nanejvýš důležitá i vzhledem k velkému množství důležitých návrhů, které se v EU v současnosti projednávají, ať už jde o návrh revize směrnice o vysílání pracovníků v oblasti služeb nebo o návrh směrnice o rovnováze soukromého a pracovního života.

V sociální oblasti ČR obecně podporuje výměnu dobré praxe a sbližování, avšak nikoliv úplnou harmonizaci politik zaměstnanosti, vzdělávání, sociální ochrany a zdravotní péče.

Dle ČR je zásadní, aby politiky EU v sociální oblasti byly v souladu s principy subsidiarity a proporcionality, respektovaly specifika sociálních systémů členských států a nezasahovaly neopodstatněně do národních kompetencí.

Rovnost mužů a žen

Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů je v ČR 22 % v neprospěch žen a patří k nejvyšším v rámci EU, přičemž u vysokoškolsky vzdělané populace se jedná dokonce o 30 %.

ČR si je tohoto problému vědoma – potírání rozdílů v průměrných mzdách žen a mužů patří k prioritním oblastem Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 a ke snížení těchto rozdílů by měl přispět také Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů na léta 2016 – 2018.

Autor: Euroskop

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Programové menu tento týden zahrnuje akce o životním prostředí, výzkumu

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.