Vnitřní trh v listopadu 2017

08.12.2017
Euroskop

Komise chce posílit ochranu duševního vlastnictví, Nová pravidla schválená Radou podpoří oživení financování ekonomiky EU

  • Ochrana duševního vlastnictví by měla být v EU silnější

  • Rada podpořila usnadnění rozvoje sekuritizačního trhu v Evropě

Komise chce posílit ochranu duševního vlastnictví

  • Duševní vlastnictví úzce souvisí s vnitřním trhem.

  • V EU se vyskytuje stále řada napodobenin originálních výrobků.

  • Řešení přeshraničních sporů neprobíhá správně.

  • Komise předložila opatření, která by měla situaci zlepšit a zmírnit současné problémy.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee – A balanced IP enforcement system responding to today’s societal challenges (COM(2017)707)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee – Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights (COM(2017)708)

  • Komise 29. 11. 2017 předložila opatření, která by měla zajistit kvalitní ochranu práv duševního vlastnictví. Tímto krokem chce podpořit investice evropských společností, zejména malých, středních a začínajících podniků, do inovací.

Pozadí

Iniciativy, které Komise představila, byly oznámeny ve strategii pro jednotný trh z roku 2015, což je plán k plnění politického závazku předsedy Komise plně rozvinout potenciál jednotného trhu (více v příspěvku „Komise usiluje o prohloubení jednotného trhu“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v říjnu 2015). V rámci plnění strategie pro jednotný trh již Komise předložila návrhy týkající se elektronického obchodování, pokyny týkající se ekonomiky sdílení, kroky k modernizaci normalizační politiky EU, iniciativu pro začínající a rychle se rozvíjející podniky, opatření k oživení odvětví služeb a kroky k posílení dodržování předpisů a praktického fungování jednotného trhu EU.

Protože Komise není stále spokojená se situací při řešení přeshraničních sporů a s množstvím nedovolených napodobenin, které přestavují 5 % zboží dováženého do EU (v hodnotě 85 mld. €), tak se rozhodla představit novou iniciativu, která by měla řešit tyto problémy.

Klíčové a sporné body

Mnoho klíčových technologií, které jsou součástí celosvětových průmyslových standardů (např. Wi-Fi nebo 4G), jsou patenty vázané k normě (Standard Essential Patents). Komise představila pokyny a doporučení pro vyvážený a účinný systém, který by měl sladit 2 cíle: (1) zajistit, aby výrobci měli přístup k technologiím na základě transparentních a předvídatelných pravidel pro udělování licencí na patenty a (2) zajistit, aby držitelé patentů byli za své investice do výzkumu a vývoje a činnosti v oblasti normalizace odměňování, a tudíž byli motivováni nabízet své nejlepší technologie k zahrnutí do norem.

Přijatá opatření zahrnují zejména posílení boje proti padělání a pirátství. Komise se snaží komerční porušovatele práv duševního vlastnictví připravit o příjmy. Jedná se o tzv. přístup „sledování peněz“, který se nezaměřuje na jednotlivce.

  • Cílem iniciativy Komise je zajistit stejně vysokou úroveň právní ochrany a předvídatelnost soudního rámce v celé EU, podporovat průmysl v boji proti porušování práv duševního vlastnictví a snížit objem padělaného zboží na trhu EU.

V rámci naplnění cílů chce Komise posílit programy spolupráce se třetími zeměmi (Čínou, jihovýchodní Asií a Latinskou Amerikou) a vytvořit černou listinu trhů, na kterých bylo zaznamenáno významné porušování práv duševního vlastnictví nebo které toto porušování usnadňují. Nové pokyny by měly také vyjasnit způsob provádění směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví z roku 2004.

Předpokládaný další vývoj

Komise by měla zveřejnit aktualizovanou zprávu o vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích a taky chce sledovat pokrok navrhovaných opatření a posoudí, zda je zapotřebí učinit další kroky.

Odkazy

Krátce…

Nová pravidla schválená Radou podpoří oživení financování ekonomiky EU

  • Oživením trhu sekuritizací by se měla posílit kapacita pro poskytování úvěrů domácnostem, malým a středním podnikům a začínajícím podnikům.

  • Přispěje tak rovněž k vytváření nových investičních příležitostí.

Rada přijala 20. 11. 2017 pravidla zaměřená na usnadnění rozvoje sekuritizačního trhu v Evropě. Týkají se 2 návrhů nařízení: (1) návrh stanovující pravidla pro sekuritizace a kritéria definující JTS sekuritizaci, který spojuje do jediného aktu pravidla, která platí pro všechny sekuritizace, včetně JTS sekuritizací, a která jsou v současnosti rozptýlena v několika různých právních aktech; a 2) návrh revidující nařízení č. 575/2013 týkající se kapitálových požadavků na banky pro pozice v sekuritizaci. Ve vztahu k JTS sekuritizacím zavádí regulační zacházení citlivější vůči riziku. Rámec pro sekuritizaci je jedním z hlavních prvků plánu EU z roku 2015, jehož cílem je vytvořit do konce roku 2019 plně funkční unii kapitálových trhů (CMU). Rozvoj sekuritizačního trhu by měl přispět k vytváření nových investičních příležitostí a poskytnout další zdroj financování, zejména pro malé a střední podniky a začínající podniky. Měl být definován model pro jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace. Sekuritizace je proces, při němž věřitel – zpravidla banka – refinancuje soubor úvěrů nebo aktiv, jako jsou hypotéky, automobilový leasing, spotřebitelské úvěry či účty kreditních karet, jejich přeměnou na cenné papíry. Pokud správně funguje, tak by měla zvýšit efektivitu a stabilitu finančního systému, poskytovat investiční příležitosti a být přínosem pro podniky a občany díky levnějším a dostupnějším úvěrům. EP vyslovil souhlas v říjnu 2017 v návaznosti na dosažení dohody s předsednictvím z května 2017 (více v příspěvku „Rada chce zlepšit financování ekonomiky EU“, Vnitřní trh v květnu 2017).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.