Jaké příležitosti přinese české ekonomice dohoda CETA?


Petr Pospíšil, Euroskop, 10. 8. 2017

Kanada je desátým nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky v oblasti obchodu se službami. Celkový objem exportu zahrnující součet vyváženého zboží i služeb z tuzemska do Kanady v roce 2015 činil 339 milionů eur, v opačném směru 179 milionů. Jaké nové možnosti pro posílení vzájemných ekonomických a obchodních vazeb otevírá smlouva CETA, která začne být předběžně prováděna od 21. září?

CETA především snižuje bariéry kladené na vzájemný obchod se zbožím – vývoz českého zboží do země javorového listu v roce 2015 dosahoval hodnoty 235 milionů euro. CETA zcela odstraňuje či významně snižuje celní a tarifové bariéry v 99 procentech oblastí. Čeští exportéři toto nejvíce pocítí v oblastech strojírenství a elektrotechniky (tvoří 27 procent veškerého českého exportu do Kanady), produkce plastů a umělohmotných součástek, gumy a gumových výrobků, motorových vozidel, optických, zdravotnických a farmaceutických produktů, a konečně i lan, kabelů a nábytku.

České firmy budou moct snáze přivést personál

CETA zároveň počítá s usnadněním možností pracovní mobility pro evropské pracovníky, jejichž zaměstnavatelé vyváží zboží do Kanady. V případě, že toto zboží např. potřebuje pravidelnou specializovanou údržbu a čeští exportéři nemají k dispozici vlastní personál, sídlící v Kanadě a schopný tyto technické zásahy provést, bude díky nynější obchodní dohodě jejich doprava a pobyt v Kanadě snazší. Toto sníží náklady evropských exportérů a nejpozitivněji to pocítí malé a střední podniky.

Důraz kladený na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků Česká republika uvítá, neboť do této kategorie spadají celé tři pětiny českých exportérů. Těm klesnou transakční náklady způsobené stávajícími celními bariérami. CETA má zároveň zlepšit možnost jejich participace v dodavatelských řetězcích, elektronickém obchodu či tendrech na veřejné zakázky.

Investiční soudní systém (Investment Court System, zkráceně ICS) zaváděný dohodou CETA bude přístupný i malým a středním podnikům; řízení před ním budou rychlejší a méně nákladná. Zde je ovšem nutno podotknout, že právě mechanismus ochrany investic ztělesňovaný ICS je vyňat z režimu předběžného provádění smlouvy CETA – viz zde.

Konec dvojího testování výrobků

Kromě tradičních celních bariér, v podobě poplatků či importních kvót, CETA rovněž snižuje náklady spojené s ověřování standardu kvality obchodovaných produktů. CETA v oblasti strojírenství a elektrotechniky zavádí institut vzájemného uznávání kvalitativních certifikací, díky čemuž odpadne nutnost dvojího testování výrobků i s tím spojené náklady.

V oblasti zemědělství na základě dohody CETA Kanada odstraní 90 procent celních bariér. Výjimky představují určité citlivé výrobky jako např. hovězí a vepřové maso: v jejich případě budou moci kanadští zemědělci vyvážet určité množství do Unie bez celních omezení. Po překročení těchto kvót a vývozu nad jejich rámec již Unie bude splnění celních povinností ze strany kanadských exportérů vymáhat.

Na vybrané zemědělské produkty – drůbež či vejce – se liberalizace nevztahuje, a to z důvodu ochrany pozice evropských farmářů. Kanadské výrobky budou muset splnit evropské standardy ochrany spotřebitele a potravinové bezpečnosti, a to i co se týče úpravy použití hormonů či antibiotik nebo využívání geneticky modifikovaných organismů.

I pro Čechy se otevřou kanadské veřejné zakázky

Kladné dopady dohody CETA se projeví i v obchodu službami. V roce 2015 ČR exportovala do Kanady služby (zejména přepravní a turistické) v hodnotě 104 milionů eur, v opačném směru přes Atlantik putovaly služby představující 78 milionů eur. CETA zlepší možnosti přístupu českých firem nabízejících služby na kanadský trh. K odstranění bariér došlo i u profesionálních služeb poskytovaných právníky, účetními, architekty či inženýry.

Další výhodou je usnadnění a centralizace přístupu k výběrovým řízením na kanadské veřejné zakázky. Společnosti se sídlem na území EU, nabízející zboží či služby, se budou moci přihlásit do veřejných tendrů vyhlašovaných na úrovni celostátní, regionální i místní. První dvě kategorie výběrových řízení budou zároveň zveřejňovány na jednotné internetové stránce.

CETA znamená též výrazný krok kupředu v ochraně patentů, autorských práv a obchodních značek, neboť garantuje pro evropské (české) prvky duševního vlastnictví povinnost ekvivalentní úrovně ochrany ze strany kanadských úřadů, jaké se jim dostává na území Unie. Speciální úprava je věnována patentové ochraně farmaceutických výrobků – lhůta pro jejich ochranu může být prodloužena, subjekty patentových práv se mohou dovolávat spravedlnosti před kanadskými orgány a je zaručena ochrana dat souvisejících s farmaceutickými patenty.

Nová pravidla pro investice

Samostatnou kapitolou, důležitou i ve vztahu k České republice, jsou tzv. zeměpisná označení (geographical indications). Jde o instrument, který garantuje, že nemohou být zneužity tradiční, regionální či místní evropské značky, jejichž původ a vlastnosti jsou neodlučitelně spjaty s konkrétním místem resp. geografickým regionem na území EU. CETA uvádí taxativní výčet 143 specifických geografických označení. Z tuzemské provenience se statutu zeměpisného označení dostalo „českému pivu“ a „žateckému chmelu“.

Na závěr jeden z nejdůležitějších ekonomických aspektů: přímé zahraniční investice. Pro Českou republiku jsou investice kanadských firem významným zdrojem ekonomického růstu a tvorby pracovních míst. V roce 2015 činil objem kanadských investic v České republice 278 milionů euro. Na seznamu kanadských firem investujících v ČR nechybí např. výrobce civilních letadel Bombardier. Vzájemné investice mezi ČR a Kanadou byly od roku 2012 upraveny bilaterální smlouvou o ochraně investic. CETA tuto smlouvu nahradí.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

EU± // Evropská digitální agenda

Digitální ekonomika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti. Pandemie covidu-19 z tohoto hlediska hrála zásadní roli a je vysoce pravděpodobné, že přechod do virtuálního světa bude nadále

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

👉 Již v sobotu se od 17:30 v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně uskuteční akce s názvem Česko tváří Evropy: veřejná diskuse k předsednictví České republiky v Radě EU. Pozvání do diskuse přijali:
➡ Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
➡ Markéta Pitrová, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU
➡ Jan Jakovljevič, Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Těšíme se na vás spolu s Kancelář Evropského parlamentu, Europe Direct Brno, Eurocentrum Brno a Evropské příležitosti pro mladé!
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.