Zemědělství a rybolov v červenci 2017

09.08.2017
Euroskop

Výsledky konzultace o budoucí podobě společné zemědělské politiky, EU a Brazílie předložili WTO společný návrh o omezení dotací v zemědělství, Členské státy souhlasí s návrhem na omezení akrylamidu v potravinách, Ovoce, zelenina a mléko do škol pod jednou střechou

 • Budoucnost SZP tkví v přímých platbách a ochraně životního prostředí

 • EU a Brazílie společně za rovné podmínky v zemědělství

 • Akrylamidu bude méně, hranolků neubude

 • Ovoce, zelenina a mléko do škol od srpna pokračují jako společný program

Krátce…

Výsledky konzultace o budoucí podobě společné zemědělské politiky

 • Komise představila předběžné výsledky veřejné konzultace o budoucnosti SZP po roce 2020

 • SZP má dle zaslaných odpovědí dále využívat přímé platby a více se zaměřit na ochranu životního prostředí

Komise 7. 7. 2017 zveřejnila předběžné výsledky veřejné konzultace na téma modernizace a zjednodušení Společné zemědělské politiky (SZP). K tématu Komise zaznamenala více než 322 tis. odpovědí od různých aktérů, nejen zemědělců. Dle nich by hlavním cílem SZP měla být pomoc zemědělcům zajistit dobrou životní úroveň a ochrana životního prostředí. Komisař Hogan hlavní výsledky konzultace představil na konferenci SZP: Vyjádřete svůj názor. Naprostá většina respondentů se vyjádřila také pro to, aby zemědělská politika zůstala spravována na úrovni EU, byla jednodušší a obsahovala méně byrokracie. Většina těch, kteří zaslali své odpovědi, také podpořila existenci přímých plateb jako nejspolehlivějšího nástroje zajištění dobré životní úrovně zemědělců. Všechny odpovědi v rámci konzultace a souhrn výsledků budou zveřejněny zde. Komise nyní na základě získaných odpovědí a informací od dalších stakeholderů vypracuje legislativní návrhy pro SZP po roce 2020. Očekávat je lze nejdříve koncem roku 2017.

EU a Brazílie předložili WTO společný návrh o omezení dotací v zemědělství

 • EU a Brazílie bojují u WTO za rovné podmínky pro zemědělce na celém světě

 • Cílem návrhu je odstranění či omezení dotací udělovaných zemědělcům

EU a Brazílie 17. 7. 2017 předložily Světové obchodní organizaci (WTO) společný návrh na podporu opatření v oblasti zemědělské výroby a zabezpečení dodávek potravin. Cílem návrhu je globálně zajistit rovné podmínky pro zemědělce, zejména prostřednictvím omezení udělování dotací, a zároveň zohlednit zvláštní potřeby rozvojových zemí, kde je naopak veřejná podpora často nezbytná pro udržení produkce a potažmo zajištění dodávek potravin. Opatření by nicméně neměla narušovat trh, jelikož hlavním cílem návrhu je právě liberalizace globálního trhu. K iniciativě se již připojily i Kolumbie, Peru a Uruguay.

Členské státy souhlasí s návrhem na omezení akrylamidu v potravinách

 • Členské státy přijaly návrh Komise na snížení množství akrylamidu v potravinách

 • Akrylamid je karcinogenní látka a vyskytuje se např. ve smažených hranolkách

Členské státy 19. 7. 2017 souhlasily s návrhem Komise, jehož cílem je snížení přítomnosti karcinogenní látky akrylamid v potravinách. Nová legislativa má mít podobu nařízení, dle které budou mít provozovatelé potravinářských podniků povinnost provádět určitá opatření vedoucí ke snížení přítomnosti akrylamidu, jako jsou např. využívání jiné (doporučené) odrůdy brambor nebo namáčení brambor po 30 minut před smažením. Návrh však upravuje zacházení i s dalšími potravinářskými produkty – chléb a jiné pečivo, snídaňové cereálie, káva a její náhražky a dětská výživa. Příloha návrhu také konkretizuje (zatím nepovinné) hodnoty obsahu akrylamidu, kterých se producenti mají snažit dosahovat. K návrhu se ještě musí vyjádřit Rada a EP, zdržení se však nepředpokládá a v nová pravidla vstoupí v platnost pravděpodobně na jaře roku 2018.

Ovoce, zelenina a mléko do škol pod jednou střechou

 • Program ovoce a zelenina a mléko do škol budou od srpna pokračovat v rámci jednoho programu

 • Rozpočet na nový školní rok činí 250 mil. €

Komise 31. 7. 2017 informovala, že od 1. 8. 2017 budou děti ve školách EU i nadále dostávat mléko, ovoce a zeleninu. Tyto 2 programy se navíc slučují v jeden v rámci zjednodušování legislativních pravidel komisaře Hogana. Na staronový program byl schválen rozpočet ve výši 250 mil. €, z toho přibližně 150 mil. € poputuje na ovoce a zeleninu, zbylých 100 mil. € na mléko. Součástí programu jsou kromě distribuce uvedených produktů také vzdělávací programy o důležitosti kvalitní výživy. Při výběru výrobků by se měly brát v úvahu zdravotní a environmentální aspekty, jejich sezónnost, pestrost a také dostupnost, přičemž přednost by měly mít výrobky pocházející z EU (více v příspěvku „Projekt ovoce a zelenina do škol by měl fungovat dle nových pravidel“, Zemědělství a rybolov v lednu 2016).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.