Veřejné zdraví v červenci 2017

09.08.2017
Euroskop

Kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů schválila Rada

  • EU chce stanovit kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů

Krátce…

Kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů schválila Rada

  • Navrhovaná kritéria by měla upřesnit postup, jak by se měla provádět identifikace endokrinních disruptorů

  • EU se posunula dál v jednání o stanovení kritérii pro endokrinní disruptory

Zástupci členských států 4. 7. 2017 podpořili návrh Komise týkající se vědeckých kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů v oblasti přípravků na ochranu rostlin. Komise v červnu 2016 předložila návrhy dvou právních aktů obsahujících vědecká kritéria, jež by měla umožnit přesnější identifikaci chemických látek, které jsou endokrinními disruptory, v oblasti přípravků na ochranu rostlin a biocidů. Endokrinní disruptory jsou přírodní a chemické látky, které mohou měnit funkci hormonálního systému a mohou mít velice nepříznivé účinky jak na lidi, tak na zvířata, protože mohou mít vliv na funkci endokrinního systému a mohou tak narušovat fyziologické funkce endogenních hormonů. Komise se věnovala endokrinním disruptorům již v roce 1999, kdy vydala sdělení „Strategie pro endokrinní disruptory“. V rámci unijních právních aktů jsou endokrinní disruptory často řešeny v konkrétních souvislostech (přípravky na ochranu rostlin, biocidní přípravky, registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, právní předpisy pro kvalitu vody) nebo prostřednictvím obecné metodiky posuzování rizika, čímž má být zaručena vysoká úroveň ochrany spotřebitelů a životního prostředí (více v příspěvku „Komise předložila vědecká kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů v oblasti pesticidů a biocidů“, Veřejné zdraví v červnu 2017). Po měsících jednání se EU posunula směrem k prvnímu regulačnímu systému na světě. Navrhovaná kritéria by měla upřesnit postup, jak by se měla provádět identifikace endokrinních disruptorů, a to zejména prostřednictvím využití všech relevantních vědeckých důkazů; za použití přístupu založeného na průkaznosti důkazů a uplatňováním důkladného systematického přezkumu.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.