Projekt Rozhoduj o Evropě proběhl ve všech 14 krajích ČR


Michael Murad, EUTIS, 30. 6. 2017

V rámci česko-slovenského projektu Rozhoduj o Evropě již proběhly v České republice i na Slovensku všechny regionální semináře. Těch se ve 14 českých krajích zúčastnilo celkem přes 400 středoškolských studentů z různých středních škol. Na Slovensku se uskutečnilo seminářů 8 za účasti 260 studentů. Šňůru seminářů, která byla zahájena 23. ledna v Brně, uzavřely v druhém červnovém týdnu semináře v Karlových Varech, Ústí nad Labem a v Liberci.

Semináře ve všech krajích, které se letos díky spojení dvou projektů konaly pod názvem Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky, byly určeny středoškolským studentům, pro které byl připraven různorodý program zahrnující více aktivit neformálního vzdělávání. Ty byly zaměřeny na představení Evropské unie a rozhodování v ní, ale i na diskuse s odborníky, politiky a úředníky o tématech, která zajímají mladé lidi na místní, krajské, celostátní a evropské úrovni.

Po představení tří okruhů (evropská integrace, instituce a rozhodování v EU, ČR v EU), které probíhalo formou prezentací samotných studentů, si účastníci všech seminářů vyzkoušeli role ministryň a ministrů na půdě Rady EU, či poslankyň a poslanců Evropského parlamentu. Téma jednání si studenti sami vybírali ze tří nabízených možností. Nejoblíbenější byla agenda brexitu a vzniku společné evropské armády. Ti nejúspěšnější účastníci v každé z institucí pak získali hodnotné ceny, které věnovalo Zastoupení Evropské komise v České republice.

Účastníci diskutovali o problémech školství, migrace či vnímání EU

Třetí částí každého z regionálních seminářů byl strukturovaný dialog s mládeží, tedy diskuse účastníků semináře s odborníky, politiky či úředníky o tématech, která přímo na semináři zvolili sami studenti. Studenti mohli s pozvanými hosty diskutovat o problémech na místní, krajské, celostátní i evropské úrovni. Vzhledem ke zkušenosti s „politikou“ získané v předchozích částech semináře, byli studenti na diskuse velmi dobře připraveni a úrovní svých znalostí pozvané hosty často překvapili.

Mladí lidé z České republiky nejčastěji vidí celou řadu problémů ve školství, v dopravě, přebujelé byrokracii, ve fungování médií, či v omezených možnostech kulturního a sportovního vyžití v obcích. Na evropské úrovni pak bylo často diskutováno téma migrace či vnímání Evropské unie.

Rádi bychom poděkovali všem hostům, kteří přijali naše pozvání a diskutovali společně s mladými lidmi. Jsou jimi: Miroslav Andrt, Dominik Bárták, Ivana Bartošová, Alena Beršíková, Igor Blahušiak, Jindřich Čermák, Renata Černilovská, Tomáš Denis, Radovan Dluhý-Smith, Jaroslav Dubský, Martin Fišer, Lenka Fonioková, Angelika Gergelová, Oldřich Hájek, Vladimír Hanáček, Otmar Homolka, Jan Hrouda, Lucie Hylmarová, Martin Hyský, Josef Janů, Ondřej Kolář, Jiří Kotek, Kryštof Kothbauer, Lucie Kozlová, Jana Krejsová, Miroslav Krša, Martin Landa, Jana Mayerová, Drahomíra Miklošová, Pavel Motyčka, Ondřej Nečas, Vít Nejedlo, Jana Němcová, Michal Poláček, Jan Přibáň, Helena Rezková, Markéta Rohanová, Nikola Sentlová, Hana Schimmerová, Zdeněk Slepička, Pavla Slípková, Petr Smetana, Andrea Stenclová, Josef Stiborský, Kateřina Šímová, Kateřina Šustrová, Jaroslav Vávra, Jindřich Vedlich, Marek Výborný a Miloš Vystrčil.

Studenti mohli diskutovat s odborníky, politiky a úředníky

Studenti měli příležitost hledat s odborníky, politiky i úředníky řešení problémů, které je nejvíce zajímají. Zdroj: Rozhodujoevrope.cz

Pozitivně hodnotíme skutečnost, že se pro naprostou většinu účastníků regionálních seminářů jednalo o jejich první účast na podobném projektu a do projektu byly zapojeny nejenom gymnázia, ale i obchodní akademie či odborné školy. Studenti, kteří se zúčastnili některého z regionálních seminářů, se mohou následně zúčastnit pětidenního jednání institucí EU, které se uskuteční v září v Brně.

Projekt Rozhoduj o Evropě realizuje česká nevládní organizace EUTIS ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika.

Zápisy ze všech strukturovaných dialogů si můžete přečíst na webu našeho partnera – Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží.

Fotografie ze všech regionálních seminářů naleznete v naší fotogalerii, anebo na facebookové stránce projektu.

Více informací o projektu naleznete na www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce https://www.facebook.com/rozhodujoevrope

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.