Zemědělství a rybolov v květnu 2017

09.06.2017
Euroskop

Auditoři požadují zlepšení kontrolního rámce pro posuzování výdajů SZP, Europoslanci opět odmítli autorizaci GMO

  • Účetní dvůr navrhl zlepšení kontrol výdajů SZP

  • EP (nezávazně) odmítl další GMO

Krátce…

Auditoři požadují zlepšení kontrolního rámce pro posuzování výdajů SZP

  • Účetní dvůr zhodnotil stávající kontrolní rámec pro výdaje SZP a usoudil, že jsou třeba jisté úpravy

  • Celkově však společný kontrolní rámec hodnotí pozitivně

Účetní dvůr EU 4. 5. 2017 zveřejnil zprávu týkající se kontrol výdajů na Společnou zemědělskou politiku (SZP) z rozpočtu EU v jednotlivých členských státech. Auditoři pozitivně zhodnotili novou roli certifikačních orgánů ve vztahu k výdajům na SZP, které od roku 2015 musejí podávat zprávu vypracovanou dle mezinárodně uznávaných standardů obsahující odůvodnění, že finanční prostředky EU byly vynaloženy legálně a správně. Za tímto účelem Komise vypracovala pro členské státy rámec, kterým se při zpracovávání těchto výstupů mají řídit. Dle názoru auditorů ÚD EU má však tento rámec podstatné nedostatky, které ve výsledku Komisi znemožňují získat nezávislé doplňující ujištění o legalitě a správnosti výdajů. Auditoři ÚD EU tento model zanalyzovali a předložili sadu doporučení, jak rámec upravit, aby měl požadovanou výpovědní hodnotu.

Europoslanci opět odmítli autorizaci GMO

  • Europoslancům se GMO zkrátka nelíbí, tentokrát odmítli kukuřici a bavlnu

  • Odmítnutí má podobu nezávazné rezoluce, o autorizaci GMO rozhoduje Komise

Europoslanci 17. 5. 2017 nezávazným usnesením odmítli na plenárním zasedání plány Komise autorizovat dovoz produktů vyrobených z geneticky modifikované kukuřice a bavlny. Znovu se odvolávají na nedostatečné výzkumy, které dosud neprokázaly nezávadnost těchto produktů. Naopak existují obavy, založené na nezávislém výzkumu, že kukuřice (DAS-40278-9) obsahuje vysoké zbytkové množství herbicidu, které je nebezpečné pro vývoj embryí a narušuje endokrinní systém. Dovoz výrobků z bavlny (GHB119) by neměl být povolen z toho důvodu, že pro její pěstování se používají herbicidy na bázi glufosinátu amonného, který je ve světě klasifikován jako látka toxická pro reprodukci.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V EU dnes v plném rozsahu začal platit zákaz dovozu ruského uhlí, na kterém se členské země dohodly v dubnu v rámci pátého balíku protiruských sankcí. Ve středu totiž skončila čtyřměsíční lhůta pro ukončení existujících kontraktů. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/11/v-evropske-unii-zacal-v-plnem-rozsahu-platit-zakaz-dovozu-ruskeho-uhli/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.