Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2017

09.04.2017
Euroskop

EP se zabýval hodnocením genderové nerovnosti v EU

  • Genderová rovnost v EU nefunguje a současnou rychlostí změn přetrvá ještě celé staletí

Krátce…

EP se zabýval hodnocením genderové nerovnosti v EU

  • Ženy mají nižší platy než muži

  • Ženy jsou častěji nezaměstnané

EP 14. 3. 2017 přijal zprávu na téma rovnosti žen a mužů v EU v letech 2014–2015, kterou by chtěl zavést zásadu rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování a zprávu o fondech EU pro rovnost žen a mužů. EP vyzval členské státy i Komisi k zesílení snah v této oblasti, zejména pokud jde o řešení přetrvávajícího rozdílu v platovém ohodnocení obou pohlaví. EP žádá Komisi, aby provedla lepší posouzení a přijala opatření s cílem řešit a zastavit škrty veřejných výdajů, které mají nepříznivé dopady na práva žen a rovnost žen a mužů v členských státech. Poslanci odsoudili skutečnost, že ve více než 1/2 členských států došlo k prohloubení genderových rozdílů ve starobních důchodech a vyzvali Kypr, Německo a Nizozemsko, aby snížily rozdíly mezi starobními důchody mužů a žen, který činí téměř 50 %. U příležitosti Mezinárodního dne žen Komise 8. 3. 2017 zveřejnila novou zprávu o rovnosti mezi muži a ženami, která hodnotí, že přes snahu právní předpisy EU, pokyny, opatření i možnosti financování stále nevyřešily to, že ženy se i nadále potýkají s problémy v různých oblastech. Míra nezaměstnanosti žen ve srovnání s muži zůstává velmi vysoká zejména v jižních zemích. Ve všech zemích EU ženy doposud vydělávají méně než muži a rozdíl v důchodech je stabilně na úrovni 38 %. Setření rozdílu mezi výdělky mužů a žen by při současné rychlosti trvalo celé další století. Pouze ve 4 zemích (ve Francii, v Itálii, ve Finsku a Švédsku) dosahuje podíl žen v řídících pozicích velkých společností alespoň 30 %. Ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny v politice. V 8 zemích (v Bulharsku, Řecku, Chorvatsku, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě a v Rumunsku) je podíl žen v politice dokonce méně než 20 %.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.