EU spotřebovala v roce 2015 méně energie než před 25 lety


Eurostat, 22. 2. 2017

Evropská unie spotřebovala v roce 2015 méně energie než o čtvrt století dříve, a to navzdory růstu ekonomické aktivity. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil statistický úřad Eurostat. V České republice podle statistiky spotřeba energie ve stejném období klesla zhruba o 15 %. Hlavním zdrojem energie zůstávají fosilní paliva.

Největší množství energie v rámci EU spotřebovalo Německo, které tvořilo 19 % celkové spotřeby Unie. V roce 2015 tak stejně jako před čtvrt stoletím zůstalo na první příčce. Za ním se umístila Francie, na kterou v roce 2015 připadlo 16 %, a Spojené království s 12 %.

Významnější podíl na celkové spotřebě energie v EU měla také Itálie (10 %), Španělsko (7 %) a Polsko (6 %).

Nejvíce snížilo spotřebu energie Lotyšsko

Ve srovnání s rokem 1990 snížily spotřebu energie nejvíce tři pobaltské státy – Lotyšsko o 57 %, Litva o 45 % a Estonsko o 37% – a také Rumunsko s Bulharskem, kde spotřeba klesla o 44 %, respektive o 33 %. Česká republika zaznamenala pokles zhruba o 15 %.

Naopak nejvyšší nárůst spotřeby zaznamenal Kypr (o 41 %), Irsko (o 38 %), Španělsko (o 35 %) a Rakousko (o 33 %).

Spotřeba energie v EU

V roce 2015 EU spotřebovala 1626 milionů jednotek výhřevnosti. Vertikální osa udává miliony jednotek výhřevnosti (Mtoe), modrá křivka ukazuje celkovou spotřebu energie v EU, červená křivka spotřebu fosilních paliv. Zdroj: Eurostat.

Fosilní paliva v Evropě stále dominují

Hlavním zdrojem energie v Evropské unii zůstávají s velkým náskokem fosilní paliva, jejich podíl na celkové spotřebě EU se nicméně v roce 2015 snížil na 73 % z 83 % v roce 1990.

Energii z fosilních paliv se nejvíce podařilo omezit Dánsku, kde tento zdroj v roce 1990 představoval 91 %, v roce 2015 už se jednalo pouze o 69 %. V závěsu se za ním drží Lotyšsko (pokles z 83 % na 61 %) a Rumunsko (z 96 % na 74 %). V České republice tento podíl klesl 91 % na 76 %.

Celkově však zůstává závislost na fosilních palivech v zemích EU relativně vysoká. Pouze ve třech státech pochází méně než polovina energie z fosilních paliv. Jedná se o Švédsko (33 %), Finsko (46 %) a Francii (49 %).

EU je závislá na importu fosilních paliv

Eurostat také upozornil, že zároveň stoupla závislost EU na dovozu fosilních paliv. V roce 2015 se dovoz na celkové spotřebě fosilních paliv podílel 73 %, zatímco v roce 1990 to bylo pouze 53 %.

Výrazný nárůst závislosti na dovozu fosilních paliv zaznamenalo Spojené království, které se vyhouplo z 2 % v roce 1990 na 43 % v roce 2015, následuje ho Nizozemsko s nárůstem z 22 % na 56 % a Polsko se skokem z 1 % na 32 %.

Závislost na dovozu fosilních paliv v EU roste

Spotřeba fosilních paliv se v EU snížila, ale zvýšila se závislost na jejich dovozu. Modrá křivka ukazuje podíl fosilních paliv na celkové spotřebě energie v EU, červená křivka udává, kolik procent spotřebovaných fosilních paliv musela EU importovat. Zdroj: Eurostat.

Závislost na dovozu není zanedbatelná ani v České republice, kde se podíl importu zvýšil ze 17 % v roce 1990 na 46 % v roce 2005, a obsadila tak čtvrtou příčku.

Nejméně závislé je na dovozu fosilních paliv Dánsko (4 %), Estonsko (17 %) a Rumunsko (25 %).

Více než polovinu energií musí EU dovážet

Evropská unie vykazuje také vzrůstající závislost na dovozu energie obecně. V roce 2015 to bylo 54,1 %, což znamená, že musel dovézt lehce přes polovinu celkové energie, kterou spotřebovala.

Závislost na importu energií se ve sledovaném období nevyvíjela rovnoměrně. V roce 2015 se sice oproti roku 1990 zvýšila, ale zároveň nepřekonala hodnotu z roku 2008, která zůstává nejvyšší během 25 let. Od roku 2004 nicméně nikdy neklesla pod hranici 50 %.

Mezi nejméně závislé členské státy patří Estonsko, které dováží 7,4 % energií, Dánsko (13,1 %) a Rumunsko (17,1 %). Česká republika musela importovat 31,9 % energií a obsadila tak celkově šesté místo. Na opačném konci žebříčku stojí malé ostrovní státy Kypr (97,7 %), a Malta (97,3 %) a také Lucembursko (95,9 %).

EU chce zvýšit energetickou účinnost

Evropská unie se zavázala k tomu, že do roku 2020 sníží spotřebu energie o 20 %. V rámci ochrany životního prostředí se také snaží zvyšovat efektivitu využívání energie. To má jednak snížit Evropanům účty za energie, ale také omezit závislost EU na externích dodavatelích ropy a plynu, mezi které se řadí především Rusko.

K opatřením vedoucím ke zvýšení energetické účinnosti patří například zlepšení tepelné izolace budov, podpora vývoje méně energeticky náročných spotřebičů nebo národní podpora malým a středním podnikům, která je má motivovat k provedení energetického auditu.

Autor: Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛥️🛟 Bezpečnost na moři je jednou z hlavních priorit evropského námořního sektoru. Mnohé z nových technologií, které pomáhají dále zajistit bezpečnost cestujících a posádek, se spoléhají na data a služby generované vesmírným programem EU. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/12/evropska-spoluprace-pri-zajistovani-bezpecnosti-namorni-dopravy/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.