Hrozba dezinformačních aktivit získává pozornost EU


Tereza Chlebounová, Euroskop, 4. 1. 2017

Evropský parlament v listopadu schválil zprávu o strategické komunikaci a propagandě třetích stran. Dokument mapuje dezinformační kampaně a nepřátelskou propagandu ze strany Ruska, tzv. Islámského státu a dalších skupin a navrhuje kroky, jak se proti nim bránit. Již před více než rokem vznikla v EU i jednotka Stratcom East, která má za úkol vysvětlovat politiku EU v regionech Východního partnerství a odhalovat a vyvracet dezinformace. V ČR se na boj s dezinformacemi a propagandou bude soustředit Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které vzniklo při Ministerstvu vnitra.

V listopadu 2016 schválil Evropský parlament zprávu o strategické komunikaci a propagandě třetích stran nazývanou také “Fotyga Report“ podle polské europoslankyně Anny Fotygové. Europoslanci vyjádřili při jejím projednávání obavy ze sílícího tlaku dezinformačních aktivit třetích stran, jejichž cílem je destabilizovat společnost. Zpráva o strategické komunikaci a propagandě třetích stran pojmenovává bezpečnostní hrozby a navrhuje kroky, jak se proti ní bránit.

Zpráva poukazuje na to, že dezinformační kampaně proti EU používají nejrůznější nástroje tak, aby vyvolávaly pochybnosti, převracely pravdu a působily tak rozkol mezi členskými státy, Unií a jejími spojenci, zdiskreditovaly evropské instituce, paralyzovaly rozhodovací procesy a podlomily evropský systém založený na demokratických hodnotách, lidských právech a právním státu. Dezinformace a propaganda tvoří součást hybridní války, které je nutné se bránit jak navenek, tak v rámci EU. Šíření dezinformací probíhá nejen skrze tradiční média, ale také prostřednictvím sociálních sítí, think-tanků, speciálních nadací, případně politických subjektů.

Akční plán Mogheriniové pro strategickou komunikaci

Tato problematika není na půdě EU zcela novým tématem. V březnu 2015 byla Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová na zasedání Evropské rady pověřena vypracováním Akčního plánu pro strategickou komunikaci, který měl reagovat na ruskou dezinformační kampaň.

Plán byl následně představen v červnu 2015 a stanovil si tři hlavní priority: efektivní komunikaci a podporu politik EU směrem k zemím Východního partnerství, posilování mediálního prostředí včetně svobody médií a podpory nezávislých médií, zlepšení schopnosti EU předvídat a jasně popsat dezinformační aktivity vnějších hráčů a reagovat na ně.

StratcomEast: Jednotka pro boj s dezinformacemi

Od září 2015 začal v rámci Evropské služby pro vnější činnost fungovat East StratCom Team, devítičlenný tým expertů z unijních institucí a členských států. Svého zástupce, novináře Jakuba Kalenského, v něm má i Česká republika.

Hlavním cílem týmu není aktivně vyvracet ruskou propagandu, ale především vysvětlovat politiku EU v regionech Východního partnerství, informovat o jejích aktivitách a hodnotách, vytvářet vhodné komunikační strategie. Během tohoto procesu dochází zároveň k odhalování a vyvracení dezinformací.

V rámci své činnosti spolupracuje skupina nejen s unijními institucemi a členskými státy, ale i s nevládními organizacemi a širokou sítí novinářů, akademiků a dalších partnerů jak ze zemí Unie, tak Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina).

East StratCom se zaměřuje na poskytování kvalitních informací v ruštině, spustil například ruskojazyčnou verzi webových stránek Evropské služby pro vnější činnost a nabízí i další materiály, které mohou použít ruská média. Tým publikuje každý týden soubor zpráv „Disinformation Review“, kde poukazuje na cílené dezinformace, má také vlastní profil na Twitteru.

East StratCom nedisponuje vlastním rozpočtem, čerpá z již existujících zdrojů vyčleněných pro strategickou komunikaci. Podle zdrojů serveru Politico musí tým čelit nedostatečným zdrojům a nevalné podpoře některých členů Unie. Založení skupiny předcházely názorové neshody členských států, z nichž některé pochybovaly o tom, jestli by se EU měla v mediální oblasti vůbec angažovat. Panovala zde také obava ze zhoršení vztahů s Ruskem.

Podle nejmenovaného člena StratComu citovaného serverem Politico má tým instrukce postupovat opatrně, aby si neznepřátelil evropské vlády, které se snaží napětí mezi Evropou a Ruskem zmírnit. Podle kritiků všechny tyto okolnosti brání skupině v jejím úsilí a brzdí její práci. Mnozí si navíc myslí, že pouhé informování a vysvětlování politiky EU není zdaleka dostatečnou obranou v boji s ruskou propagandou.

„Fotyga Report“ volá po navýšení personálu a zlepšení financování týmu, zároveň vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby stanovila jasná kritéria efektivity práce StratComu. Shodně podtrhuje význam posílení kvalitních nezávislých médií, vzdělání a aktivit občanské společnosti.


Propaganda Islámského státu má získat nové bojovníky

Jako hrozbu vnímá Evropská unie dezinformační aktivity pramenící nejenom z Ruské federace, ale i od dalších státních a nestátních aktérů. „Fotyga Report“ popisuje kromě snahy Ruska oslabit Evropu zejména nebezpečí hrozící ze strany takzvaného Islámského státu. Podle zprávy slouží propaganda IS nejen k ospravedlnění jeho agrese vůči Západu, ale i k radikalizaci mládeže a verbování nových bojovníků.

Jako účinné protiopatření vnímá především zapojení vzdělávacího systému a posílení pozice umírněných muslimských představitelů, kteří mají dostatečnou důvěru muslimské komunity, aby mohli propagandu IS vyvracet. Důležité je podle ní zdůrazňovat, že šíření radikálního islámu není správné ani z teologického hlediska. Boj s islamistickou propagandou nicméně musí být součástí komplexní regionální strategie zahrnující diplomatické, socioekonomické, rozvojové a protikonfliktní nástroje.

Zpráva klade důraz na užší spolupráci členských států při ochraně společnosti před verbováním IS a zvýšení její odolnosti proti radikalizaci, zmiňuje také potřebu zkoumat společenské a demografické příčiny, které činí společnost zranitelnou. Podtrhuje nutnost odstřihnout IS od jejích finančních zdrojů a volá po celoevropském úsilí zakročit proti šíření nenávisti prostřednictvím médií a sociálních sítí.

EU musí ukázat svou přidanou hodnotu

Klíčovou součást boje proti nepřátelské propagandě vidí zpráva Evropského parlamentu opět v podávání spolehlivých nezaujatých informací založených na faktech. Federica Mogheriniová na plénu Evropského parlamentu v souvislosti se schvalováním zprávy řekla, že na dezinformaci je potřeba reagovat ověřenými a racionálními argumenty. V případě propagandy teroristických skupin jako je IS je podle ní v první řadě potřeba odstraňovat ilegální obsah z internetu.

Pro tyto účely Evropská komise zřídila speciální jednotku Europolu, jejímž úkolem je vyhledat nelegální obsah a upozornit na něj internetové společnosti. Mogherini dodala, že se jedná teprve o počáteční fázi, i přesto se však jednotce podařilo najít už přes 15 tisíc závadných webových stránek, jejichž obsah byl v 90 % případů vymazán.

Vysoká představitelka nicméně zdůraznila, že EU by měla především vysílat do světa jednoduché a srozumitelné pozitivní zprávy o tom, jak se díky ní zlepšily životy lidí v Unii i mimo ni. Přidaná hodnota EU podle ní musí být jasně viditelná, proto tvoří důležitou součást strategie boje proti dezinformacím veřejná diplomacie.

Podpora občanské společnosti a nezávislosti médií

Za účelem boje s dezinformačními aktivitami ze strany takzvaného Islámského státu a dalších radikálních skupin byl založen South StratCom, obdoba skupiny East StratCom zaměřené na Rusko a region Východního partnerství. South StratCom se v rámci vysvětlování evropské politiky věnuje arabsky mluvícím komunitám v severní Africe a na Blízkém východě, přičemž cílí především na mladé lidi.

Úzce spolupracuje s Nadací Anny Lindh, mezivládní organizací, která se snaží budovat dialog mezi kulturami na obou březích Středomoří a podporuje rozvoj občanské společnosti. Na chod nadace přispívá kromě 42 států také Evropská komise. Právě zapojení občanské společnosti tvoří spolu s posilováním plurality a nezávislostí médií důležitou součást plánu EU, jak čelit dezinformacím třetích stran. V plánu je vytvoření webových stránek Evropské služby pro vnější činnost v arabštině a turečtině. Kromě toho Evropský parlament navrhl posílení kapacit South StratComu.

„Fotyga Report“ vyzývá členské státy, aby v době svého předsednictví vždy zařazovaly téma strategické komunikace na svůj program, aby se tak zajistila kontinuita při řešení této problematiky. Státy a instituce EU podle ní musí efektivně spolupracovat a co nejlépe využívat již existujících nástrojů, například Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, Evropskou politiku sousedství nebo projekt Eastern Partnership Media Freedom Watch, který hodnotí svobodu médií v regionu Východního partnerství.


V České republice se hybridním hrozbám bude věnovat nové centrum

V České republice vzniklo od 1. ledna 2017 v rámci ministerstva vnitra Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které se má mimo jiné soustředit na boj s dezinformacemi a propagandou. Nový útvar má být podle ministerstva odborným analytickým a komunikačním pracovištěm, bude upozorňovat na dezinformace na webu a sociálních sítích a vyvracet je prostřednictvím poskytování pravdivých informací.

V Centru bude působit dvacítka odborníků ve spolupráci se zpravodajskými službami, ministerstvem obrany a zahraničí i akademickou sférou, skupinu povede Benedikt Vangeli, vedoucí oddělení bezpečnostních hrozeb na ministerstvu vnitra. Vznik Centra reaguje na výsledky bezpečnostního auditu České republiky.

Nový útvar bude předávat svá zjištění policii, armádě a tajným službám. Nemá zastávat roli cenzora, ani odstraňovat obsah z internetu ani tištěných médií. Veřejnosti bude své výstupy prezentovat prostřednictvím Twitteru. Podle slov ministerstva bude centrum kromě dezinformačních aktivit monitorovat i další hrozby spojené přímo s vnitřní bezpečností státu, například terorismus nebo bezpečnostní aspekty migrace.

Autor: Tereza Chlebounová

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.