Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2016

08.12.2016
Euroskop

Komise představila Monitor vzdělávání a odborné přípravy

  • Byla vydána zpráva hodnotící investice do vzdělání

Krátce…

Komise představila Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Komise 7. 11. 2016 představila Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2016, což je pravidelné hodnocení přinášející informace o pokroku dosaženém při plnění cílů EU v oblasti vzdělání. Letošní zpráva je již 5. v řadě a dle jejich závěrů by členské státy měly zajistit lepší dostupnost a inkluzi svých vzdělávacích systémů, zejména pokud jde o integraci nově příchozích uprchlíků a migrantů. Výroční zprávy pravidelně upozorňují na vývoj systémů vzdělávání a odborné přípravy v Unii a hodnotí pokrok, jehož bylo dosaženo při plnění hlavních cílů strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání. Se zveřejněnou monitorovací zprávou se pojí i 28 podrobných zpráv o jednotlivých členských státech. V obecnější rovině zpráva konstatuje, že po 3 letech začaly postupně narůstat veřejné výdaje na vzdělávání a v celé EU vzrostly roční výdaje o 1,1 %, přičemž v případě Bulharska, Lotyšska, Maďarska, Malty, Rumunska a Slovenska bylo navýšení o 5 %. Naproti tomu členské země Belgie, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Rakousko, Řecko a Slovinsko svoje roční výdaje na vzdělání snížily. Jako příklad činnosti jednotlivých států lze uvést, že Rakousko zavedlo do odborného vzdělávání a přípravy i do všeobecného vzdělávání přechodné třídy. V Německu se jedná o náboru více než 40 tis. nových učitelů a ve Švédsku proběhla reforma pravidel pro přijímání a vzdělávání nově příchozích studentů. Finsko navýšilo finanční podporu obcím určenou na zřízení přípravných tříd a Francie chce podpořit zapojení rodičů. Belgie naopak usiluje o navýšení počtu učitelů cizích jazyků.

Rozhovor s ukrajinskými učitelkami

Ve spolupráci s centrem pro evropskou politiku (nezisková organizace v Bratislavě, která se věnuje tématu evropské integrace a lidským právům) a s ministerstvem školství podporuje nyní vzdělávání mentorů, kteří pracují v regionálních centrech na…

Evropský rok mládeže

Po dlouho trvající pandemii covidu-19, která ochromila dění po celém světě, EU nevyjímaje, byl rok 2022 vyhlášen Evropským rokem mládeže. Pandemie byla složitým obdobím pro všechny, pro mladé obzvlášť znamenala…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛥️🛟 Bezpečnost na moři je jednou z hlavních priorit evropského námořního sektoru. Mnohé z nových technologií, které pomáhají dále zajistit bezpečnost cestujících a posádek, se spoléhají na data a služby generované vesmírným programem EU. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/12/evropska-spoluprace-pri-zajistovani-bezpecnosti-namorni-dopravy/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.