Informační společnost v listopadu 2016

08.12.2016
Euroskop

Zeměpisné blokování brání online obchodování, Poslanci požadují další snižování roamingových cen

  • Nová pravidla mají ukončit neopodstatněné zeměpisné blokování a podpořit online obchod

  • ITRE navrhuje další snížení velkoobchodních roamingových sazeb

Zeměpisné blokování brání online obchodování

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, které řeší neoprávněné zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace na základě místa bydliště či sídla nebo státní příslušnosti v rámci jednotného trhu (KOM(2016)289)

  • Rada se 28. 11. 2016 dohodla na návrhu nařízení, kterým se zakazuje neopodstatněné zeměpisné blokování mezi členskými státy. Cílem návrhu nařízení je odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení zákazníků a podpořit elektronické obchodování v EU.

Pozadí

Zeměpisné blokování představuje diskriminační praxi, která zákazníkům nakupujícím na internetu brání v přístupu ke zboží nebo službám a v jejich nákupu z internetové stránky v jiném členském státě.

Komise původní návrh předložila Radě a EP v květnu 2016 společně s doplňkovými legislativními návrhy o službách přeshraničního dodávání balíků a o přezkumu nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (více v příspěvku „Komise navrhla nová pravidla elektronického obchodu“, Informační společnost v květnu 2016).

Oblast působnosti nařízení je v souladu se směrnicí o službách (č. 123/2006), ze které jsou vyloučeny některé činnosti, jako například finanční, audiovizuální, přepravní a sociální služby a služby zdravotní péče. Uvedená nová pravidla mají být rovněž v souladu s dalšími platnými právními předpisy EU, které se vztahují na přeshraniční prodej, jako jsou například pravidla týkající se autorských práv a právní předpisy Unie týkající se justiční spolupráce v občanských věcech, jež je upravena nařízeními Řím I. (č. 593/2008) a Brusel I. (č. 44/2001).

Klíčové a sporné body

Hlavním cílem návrhu je předcházet diskriminaci spotřebitelů a podniků, pokud jde o přístup k cenám a k prodejním nebo platebním podmínkám při nákupu zboží a služeb v jiné zemi EU. Jedná se o situace, kdy obchodník:

  • prodává zboží, které je dodáváno do členského státu, do nějž obchodník dodání nabízí, nebo které je odebíráno v místě, na němž se s daným zákazníkem dohodl;
  • zajišťuje elektronicky poskytované služby, jako například cloudové služby, služby datových skladů, hosting internetových stránek a poskytování firewallů. Tento případ se nevztahuje na služby, jejichž hlavní vlastností je poskytování přístupu k dílům chráněným autorskými právy nebo jinému předmětu ochrany či jejich využívání nebo prodej díla chráněného autorskými právy nebo předmětu ochrany v nehmotné podobě, jako jsou například elektronické knihy a hudba on-line;
  • poskytuje služby, které zákazník přijímá v zemi, v níž daný obchodník působí, jako například hotelové ubytování, sportovní akce, pronájem vozidel a vstupenky na hudební festivaly nebo do zábavních parků.

Stanovení odlišných cen (na rozdíl od cenové diskriminace) nemá být zakázáno, takže obchodníci mohou nabízet odlišné všeobecné podmínky přístupu, včetně cen, a zaměřovat svou činnost na určité skupiny zákazníků na konkrétních územích. Obchodníci navíc nemají mít povinnost dodávat zboží zákazníkům mimo území členského státu, do něhož dodání nabízejí.

  • Návrh nařízení má zakázat neopodstatněnou diskriminaci zákazníků v souvislosti s platebním nástrojem. Obchodníci by tak nesměli u zákazníků uplatňovat odlišné platební podmínky na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení.

  • Obchodníci by rovněž neměli blokovat nebo omezovat přístup zákazníků k on-line rozhraní obchodníků z důvodů souvisejících se státní příslušností nebo místem bydliště. Pokud by obchodník přístup blokoval či omezoval nebo pokud zákazníky přesměrovával na jinou verzi on-line rozhraní, musel by poskytnout jasné vysvětlení.

Na základě obecného přístupu mají zůstat nadále v platnosti některé výjimky povolené podle unijních právních předpisů upravujících hospodářskou soutěž. Jedním z příkladů je situace, kdy jsou obchodníci vázáni dohodou s dodavatelem, jež od nich vyžaduje omezit pasivní prodeje (tj. prodeje, v jejichž rámci obchodník aktivně neusiluje o obchod se zákazníkem). V těchto případech by se dle návrhu revidované nařízení nemělo použít.

Předpokládaný další vývoj

Tato dohoda slouží jako společný postoj Rady pro zahájení jednání s EP v rámci řádného legislativního postupu EU. Jakmile se EP dohodne na svém postoji, budou zahájena jednání mezi Radou, EP a Komisí.

Odkazy

Krátce…

Poslanci požadují další snižování roamingových cen

Členové výboru ITRE 29. 11. 2016 navrhli v poměru 53:5:2 další snížení velkoobchodních cen, které si telekomunikační operátoři navzájem účtují za využívání jejich sítí při spojování roamingových hovorů. Poslanci se dohodli, že za roamingový telefonní hovor by mělo být účtováno 0,3 € namísto původně navrhovaných 0,4 €. Postupně se má také snižovat cena za 1 GB dat ze 4 € na 1 € namísto 0,0085 € za 1 MB dat a textové zprávy by měla být cena stanovena na 0,01 €, jak původně navrhla Komise. Hlasování je dalším krokem k úplnému zrušení roamingových maloobchodních přirážek, který mají umožnit spotřebitelům používat své mobilní telefony v jiných zemích EU za stejných podmínek, jako v domácí síti bez placení dodatečných poplatků. Velkoobchodní ceny za roaming totiž nepřímo ovlivňují konečné ceny spotřebitelů. Zástupci EP nyní budou vyjednávat s Radou s cílem nalézt společnou shodu.

Rozhovor s ukrajinskými učitelkami

Ve spolupráci s centrem pro evropskou politiku (nezisková organizace v Bratislavě, která se věnuje tématu evropské integrace a lidským právům) a s ministerstvem školství podporuje nyní vzdělávání mentorů, kteří pracují v regionálních centrech na…

Evropský rok mládeže

Po dlouho trvající pandemii covidu-19, která ochromila dění po celém světě, EU nevyjímaje, byl rok 2022 vyhlášen Evropským rokem mládeže. Pandemie byla složitým obdobím pro všechny, pro mladé obzvlášť znamenala…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛥️🛟 Bezpečnost na moři je jednou z hlavních priorit evropského námořního sektoru. Mnohé z nových technologií, které pomáhají dále zajistit bezpečnost cestujících a posádek, se spoléhají na data a služby generované vesmírným programem EU. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/12/evropska-spoluprace-pri-zajistovani-bezpecnosti-namorni-dopravy/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.