V Brně byl zahájen nový ročník projektu Rozhoduj o Evropě


Michael Murad, EUTIS, 6. 12. 2016

O uplynulém víkendu byl v Brně zahájen nový ročník projektu Rozhoduj o Evropě. Od pátku 25. listopadu do neděle 27. listopadu 2016 se na mezinárodním setkání mládeže zapojila dvacítka mladých lidí z celé České republiky a Slovenska do řady vzdělávacích aktivit a diskusí s odborníky či politiky.

Hned od prvního dne si účastníci prostřednictvím metod neformálního vzdělávání rozšiřovali své povědomí o Evropské unii a aktuálních evropských otázkách. Na úvodní aktivitu, simulaci politické debaty čtyř fiktivních stran s odlišným pohledem na členství České republiky a Slovenska v Evropské unii, navázala diskuse s Angelikou Gergelovou z brněnského Eurocentra a Vladimírem Hanáčkem, předsedou Mladých lidovců.

V sobotu se účastníci setkání rozdělili do tří skupin a dostali za úkol prezentovat ostatním historii evropské integrace, instituce Evropské unie a proces přistupování České republiky a Slovenska, který je pro většinu účastníků již dávnou minulostí.

Studenti v rolích ministrů

Součástí programu bylo též simulované jednání Rady Evropské unie věnované zřízení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, v jehož rámci se studenti vžili do rolí ministrů jednotlivých států. Téma jednání si sami před příjezdem do Brna vybrali hlasováním z více možností. Studenti v roli ministrů měli k této nové formě spolupráce na zajištění bezpečnosti hranic EU řadu kritických připomínek, nakonec ji však hlasováním odsouhlasili.

Sobotní odpoledne se neslo ve znamení strukturovaného dialogu s mládeží za účasti Barbory Antonové (Žít Brno), Simony Petrík (nezávislá poslankyně Národní rady SR), Redy Ifraha (Topaz) a Michala Hamana (Centrum pre európsku politiku). Ve čtyřech skupinách se diskutovalo o tom, jak naplnit v České republice a na Slovensku doporučení z Evropské konference mládeže (ta se uskutečnila v Košicích v říjnu 2016). S těmito doporučeními bude dále pracovat Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží.

Projekt Rozhoduj o Evropě

Projekt dále pokračuje

V neděli byl program setkání zakončen debatou ve formátu “World Café”, během níž měli účastníci možnost vyjádřit se např. k otázce přibližování národní i evropské politiky mladým lidem či k evropským tématům, která zajímají jejich vrstevníky.

Představeny byly i možnosti dalšího zapojení účastníků setkání do nadcházejících fází projektu, kdy bychom se rádi se všemi účastníky setkání mládeže opět setkali.

Hlavním cílem projektu Rozhoduj o Evropě je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění, zejména s ohledem na dění celoevropské, a zároveň je zapojit do dialogů o politice a společenských otázkách. Projekt Rozhoduj o Evropě bude pokračovat od ledna příštího roku sérií regionálních seminářů v ČR i na Slovensku a vyvrcholí týdenní simulací zasedání evropských institucí v září příštího roku.

Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dalším partnerem projektu Rozhoduj o Evropě je v letošním roce také Zastoupení Evropské komise v ČR a síť informačních středisek Europe Direct.

Autor: Michael Murad, EUTIS

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU