Daně v říjnu 2016

09.11.2016
Euroskop

Komise svými návrhy chce opět změnit způsob zdaňování společností v EU

  • Komise opětovně předkládá návrh na konsolidaci základu daně z příjmů právnických osob

Komise svými návrhy chce opět změnit způsob zdaňování společností v EU

Proposal for a Council directive on a Common Corporate Tax Base (COM(2016)685)

Proposal for a Council directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) (COM(2016)683)

Proposal for a Council directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union (COM(2016)686)

  • Komise 25. 10. 2016 představila balík 3 legislativních návrhů, který má změnit způsob, jakým jsou na jednotném trhu zdaňovány společnosti, a zavést dle Komise spravedlivější systém daně z příjmů právnických osob, který by podporoval růst.

Pozadí

Balík legislativních návrhů odráží aktuální celosvětový přístup ke zdanění příjmů právnických osob. V říjnu 2015 se země OECD dohodly na opatřeních proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS). Junckerova Komise přislíbila uskutečnit komplexní program boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem obchodních společností, zajistit spravedlivější jednotný trh a podporovat v Evropě zaměstnanost, růst a investice. V roce 2015 předložila iniciativy s cílem posílit transparentnost daní zavedením automatické výměny daňových informací o podnicích (více v příspěvku „Komise prosazuje automatickou výměnu informací týkajících se zdanění podniků“, Daně v březnu 2015) a reformovat základ daně z příjmů právnických osob (více v příspěvku „Komise se pokusí znovu prosadit společný základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB)“, Daně v červnu 2015).

V rámci balíku reforem daně z příjmů právnických osob byl přenastaven společný konsolidovaný základ daně DPPO, který by měl na jednotném trhu usnadnit a zlevnit podnikání a působit jako účinný nástroj proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Společný konsolidovaný základ DPPO byl poprvé předložen v roce 2011 a zaměřoval se na posílení jednotného trhu pro podniky. U několika klíčových prvků předchozího návrhu členské státy sice dosáhly pokroku, ale konečné dohody se jim nepodařilo dosáhnout. Komise přepracovala předešlý návrh a nyní prosazuje prvky na podporu podnikání z předchozího návrhu, jež by měly přeshraničním společnostem pomoci snižovat náklady i administrativní zátěž a podporovat inovace.

Klíčové a sporné body

Díky společnému konsolidovanému základu DPPO by měli mít společnosti poprvé pro výpočet svých zdanitelných zisků v rámci EU k dispozici jednotný soubor pravidel. Oproti předchozímu návrhu z roku 2011 by měl nový systém zdanění právnických osob:

  • povinný pro velké nadnárodní skupiny (s celosvětovými příjmy nad 750 mil. €), čímž se zajistí, že společnosti s budou odvádět daně tam, kde skutečně dosahují zisků;
  • řešit nedostatky související s přesouváním zisků pro daňové účely;
  • motivovat společnosti k tomu, aby své činnosti financovaly prostřednictvím vlastního kapitálu/využívaly možnosti trhů (a nezadlužovaly se);
  • podporovat inovace prostřednictvím daňových pobídek na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, jež jsou spojeny se skutečnou hospodářskou činností.

Při podání jediného daňové přiznání na všechny své činnosti v EU by měly společnosti jednat pouze s jednou daňovou správou. Doba každoročně věnovaná činnostem souvisejícím s dodržováním předpisů by se tak měla zkrátit o 8 %, zatímco doba nutná pro zřízení dceřiné společnosti by se zkrátila až o 67 %, což by společnostem mělo umožnit snáze zahájit činnost v zahraničí.

  • Měl by vymizet nesoulad mezi vnitrostátními systémy, čehož v současnosti využívají původci agresivního daňového plánování. Odstranit by se též mělo stanovování převodních cen a preferenční režimy, což jsou v současnosti základní nástroje pro vyhýbání se daňovým povinnostem.

Díky stabilním a předvídatelným pravidlům, rovným podmínkám a snížení nákladů i administrativy by měla být EU atraktivnějším trhem pro investice a podnikání. Předmětem pobídek mají být činnosti na podporu růstu, společnosti by měly moci u nákladů na výzkum a vývoj uplatnit superodpočet, nový systém by měl také poskytovat úlevu na emisi akcií. Jako daňově odpočitatelná by měla být každoročně stanovena sazba vlastního kapitálu nové společnosti, která se skládá z bezrizikové úrokové míry a rizikové prémie. Společnosti tak mají být motivovány k tomu, aby využívaly stabilní zdroje financování a byly aktivní na kapitálových trzích.

Komise rovněž navrhla úpravu systému pro řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v EU, aby lépe vyhovoval potřebám podniků. Má zahrnovat širší škálu případů a členské státy mají disponovat jasnými lhůtami pro schválení závazného řešení dvojího zdanění.

Poslední přijatý návrh obsahuje opatření, jimiž by společnostem skončila možnost využívat k úniku od zdanění mezer mezi daňovými systémy členských států a zemí mimo EU (tzv. hybridní nesoulady). Nesoulady v rámci EU se již zabývá směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, která byla schválena v červenci 2016 (více v příspěvku „Boj Komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem“, Daně v lednu 2016).

V návrhu nejsou zahrnuty sazby daně z příjmu právnických osob, neboť spadají do svrchovanosti jednotlivých členských států.

Předpokládaný další vývoj

Tyto legislativní návrhy budou nyní předloženy EP ke konzultaci a Radě k přijetí.

Odkazy

11. Newsletter Kompas CZ PRES

Přinášíme vám jedenácté číslo newsletteru „Kompas CZ PRES: Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU“, ve kterém Sekce pro evropské záležitosti pravidelně informuje o aktuálním dění v oblasti příprav historicky druhého českého…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

5 km běh přátelství ve dvojici 🏃‍♂️🏃‍♀️ startuje už zítra! Registrace jsou stále otevřené, tak nezmeškejte šanci být součástí této skvělé akce na začátku českého předsednictví EU.

Více: bit.ly/3IippzX

------

5k friendship run in pairs 🏃‍♂️🏃‍♀️ starts tomorrow! Registration is still open, so don't miss your chance to be a part of this amazing event at the beginning of the Czech EU Presidency.

More: bit.ly/3yvXUzo
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.