Zemědělství a rybolov v červenci 2016

08.08.2016
Euroskop

Komise chce opět finančně podpořit evropské zemědělce, EU obhájila svoji pozici největšího světového vývozce zemědělských produktů, EMA doporučuje snížit používání kolistinu u zvířat

  • Zemědělci, kteří se potýkají s problémy, by mohli získat novou podporu

  • EU byla v roce 2015 vedoucím světovým vývozcem zemědělských a potravinářských produktů

  • Evropská agentura pro léčiva požaduje omezení používání kolistinu u zvířat kvůli antimikrobiální resistenci

Komise chce opět finančně podpořit evropské zemědělce

  • Komise 18. 7. 2016 představila nový podpůrný balík pro evropské zemědělce v hodnotě 500 mil. €.

Pozadí

Komise se již dlouhodobě snaží řešit krizi v sektoru zemědělství. Komisař Phil Hogan postupně představil již celou sérii opatření, která má stabilizovat unijní zemědělský trh. V září 2015 Komise prezentovala komplexní balík opatření v hodnotě 500 mil. € na pomoc producentům čelícím krizi. Smyslem balíku bylo pomoci řešit hotovostní problémy, kterým momentálně zemědělci čelí, stabilizovat trhy a řešit fungování dodavatelského řetězce. Balík stanovil 4 základní cíle, ke kterým připojil jednotlivá podpůrná opatření. Balík měl konkrétně zajistit pomoc zemědělcům, kteří mají potíže s krátkodobými peněžními toky, řešit nerovnováhu na trhu – povzbuzení poptávky či řešit problémy s dodavatelskými řetězci. V březnu 2016 Komise představila další balík mimořádných opatření, který využívá veškeré nástroje dostupné v rámci SZP (více v příspěvku „Komise představila další podpůrný balík v SZP“ Zemědělství a rybolov v březnu 2016). Během necelého roku Komise zmobilizovala více než 1 mld. € na podporu zemědělcům, kteří se potýkají s velkými obtížemi.

Klíčové a sporné body

Představená podpora se skládá ze 3 hlavních prvků:

  • program pro celou EU poskytující pobídky ke snížení produkce mléka (150 mil. €),
  • podmíněná podpora na přizpůsobení, která by měla být definována a prováděna na úrovni členských států na základě seznamu navrženého Komisí (350 mil. €) Členské státy by měly moci tuto podporu dorovnat do výše 100 %.
  • řada technických opatření poskytujících flexibilitu (například pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci), úlevu v oblasti cash flow (např. díky zvýšení záloh na přímé platby a na platby na plochu za účelem rozvoje venkova) a posílení „záchranné sítě“ (prodloužením intervenční podpory a podpory pro soukromé skladování sušeného odstředěného mléka).

Tzv. sedmibodový balík solidarity pro zemědělství (včetně 3 hlavních priorit) se věnuje následujícím oblastem:

1. Režim omezení produkce mléka

2. Podmíněná podpora na přizpůsobení

3. Dobrovolná podpora vázaná na produkci

4. Prodloužení veřejné intervence v případě sušeného odstředěného mléka (SOM) na období po 30. 9. 2016

5. Prodloužení režimů podpory soukromého skladování pro SOM do konce února 2017.

6. Zálohy na přímé platby do výše 70 % od 16. 10. 2016 a 85 % plateb na plochu za účelem rozvoje venkova po dokončení správních kontrol

7. Aktualizace podpory pro stažení z trhu ze strany organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny

Předpokládaný další vývoj

Další podrobnosti by měly být představeny v nejbližších dnech po konzultacích s odborníky z členských států. Rozpočtové dopady navrhovaných opatření by měly být zohledněny prostřednictvím návrhu na změnu rozpočtu na rok 2017 na podzim 2016.

Odkazy

Krátce…

EU obhájila svoji pozici největšího světového vývozce zemědělských produktů

Komise 14. 7. 2016 představila výroční zprávu o obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky za rok 2015. Z EU byly v roce 2015 vyvezeny zemědělské produkty v celkové hodnotě 129 mld. €, čímž si Unie udržela první místo ve světě. Evropský export se zemědělskými výrobky meziročně vzrostl o 5,7 % a EU vykázala čistý obchodní přebytek ve výši 16 mld. €. Celková produkce unijního zemědělského odvětví byla v roce 2015 vyčíslena na 410 mld. € a ze zprávy o obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky za rok 2015 vyplývá, že zemědělství spolu s potravinářským a nápojovým průmyslem zajišťuje 7,5 % pracovních míst v EU. Důležitým prvkem pro nárůst vývozu byla zejména diverzifikace exportu prostřednictvím hledání nových trhů, ale také upevňování vztahů se stávajícími partnery. Zpráva informovala o zintenzívnění obchodu s Čínou. Dále se zemědělské a potravinářské výrobky kromě Číny nejvíce vyvážejí do USA, Švýcarska, Ruska a Japonska. V roce 2015 byla také odstraněna řada hygienických a rostlinolékařských překážek, což mělo také pozitivní vliv na vývoz. Unie je na prvním místě od roku 2013, kdy přeskočila USA a zemědělské produkty představují více než 7 % veškerého unijního exportu. V roce 2015 se vyvezlo nejvíce vína, obilovin, masa, olivového oleje a mléčných výrobků.

EMA doporučuje snížit používání kolistinu u zvířat

Evropská agentura pro léčiva (EMA) 27. 7. 2016 doporučila, aby léčivé přípravky obsahující kolistin byly použity pouze jako druhá linie léčby u zvířat a jejich prodej by měl být minimalizován napříč všemi členskými státy. Cílem je omezit prodeje kolistinu až o 65 % a to zejména kvůli snaze snížit riziko antimikrobiální rezistence. V průběhu příštích 3 až 4 let, by měly všechny členské státy omezit používání kolistinu u zvířat přinejmenším na cílovou úroveň 5 mg kolistinu/PCU (v ideálním případě ještě nižší). V doporučení je zdůrazněno, že snížení prodeje kolistinu by nemělo být kompenzováno zvýšením použitím jiných typů antimikrobiálních látek, ale mělo by být dosaženo prostřednictvím dalších opatření, jako jsou např. lepší podmínky chovu zvířat, biologická bezpečnost mezi výrobními cykly a očkování hospodářských zvířat. EMA v květnu 2016 zahájila veřejnou konzultaci na doporučení expertní skupiny týkající se otázky minimalizace prodeje kolistinu u zvířat a uzávěrka pro zaslání vyjádření byla na konci června 2016. Následně agentura zhodnotila výsledky a vydala svá doporučení. Kolistin je antibiotikum, které je ve veterinární medicíně používáno více než 50 let k léčbě infekcí zejména u hospodářských zvířat. Částečně v důsledku vzniku rezistence k jiným druhům antibiotik se spotřeba kolistinu v posledních letech zvyšuje a dnes je jedním z 5 nejčastěji používaných antibiotik u zvířat v EU.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.