Vnitřní trh v červenci 2016

08.08.2016
Euroskop

Komise dalšími kroky vytváří unii kapitálových trhů, Počet padělků zabavených na vnějších hranicích EU v roce 2015 vzrostl

  • Komise pokračuje v budování unie kapitálových trhů, tentokrát v oblasti rizikového kapitálu a sociálního podnikání

  • V EU vzrostl počet zabavených padělků putujících do EU v loňském roce

Komise dalšími kroky vytváří unii kapitálových trhů

Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds (EuVECA) and Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds (EuSEF) (COM(2016)461)

  • Komise 14. 7. 2016 navrhla změny právních předpisů o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF), a pokročila tak při vytváření unie kapitálových trhů.

Pozadí

Reformy jsou součástí řady opatření Komise na podporu rizikového kapitálu v Evropě. Komise v lednu 2015 odstartovala práci na tvorbě unie kapitálových trhů (Capital Markets Union; CMU). Unie kapitálových trhů je klíčovým pilířem investičního plánu Junckerovy Komise (více v příspěvku „Komise chce vytvořit unii kapitálových trhů“, Vnitřní trh v lednu 2015 a v příspěvku „Komise chce znovu nastartovat růst“, Vnitřní trh v listopadu 2014). Měla by vyřešit problém s nedostatkem investic posílením alternativních možností financování evropských podniků a dlouhodobých projektů. Komise chce rovněž odstranit překážky, které blokují přeshraniční investice v EU, aby společnosti a infrastrukturní projekty mohly snadněji získat finanční prostředky bez ohledu na jejich sídlo (více v příspěvku „Komise položila základy unie kapitálových trhů“, Vnitřní trh v září 2015).

Návrh rovněž souvisí s investičním plánem pro Evropu, jenž stanoví komplexní strategii pro řešení nedostatku finančních prostředků, který v Evropě brzdí růstový potenciál a vytváření pracovních míst pro občany EU.

Nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF) zavedly dva nové typy fondů kolektivního investování, aby se investorům usnadnilo a zatraktivnilo investování do nekotovaných malých a středních podniků. Obě nařízení byla přijata v dubnu 2013 a vstoupila v platnost v červenci 2013. Fondy „EuVECA“ a „EuSEF“ smějí jejich správci nabízet na trhu v celé Unii profesionálním investorům a neprofesionálním investorům, kteří mohou upsat alespoň 100 tis. €.

Komise chce pokročit při vytváření unie kapitálových trhů a rozhodla celkově přezkoumat daný stav dříve, než bylo původně plánováno (červenec 2017). V září 2015 zahájila konzultaci, jejímž cílem bylo zjistit, zda by cílené změny uvedených nařízení pomohly urychlit využívání těchto investičních fondů. Při přezkumu bylo zjištěno několik faktorů, které brzdí rozvoj těchto fondů.

V rámci těchto opatření budou použity prostředky z rozpočtu EU, které mají prostřednictvím celoevropského fondu fondů rizikového kapitálu přilákat kapitál od větších institucionálních investorů. Zároveň budou podporovány postupy, které se na vnitrostátní úrovni osvědčily při nabízení daňových pobídek ve prospěch rizikového kapitálu s cílem podpořit investice do malých a středních a začínajících podniků. Těm členským státům, které si přejí rozvíjet tržní financování, včetně rizikového kapitálu, Komise nabídne technickou podporu.

Klíčové a sporné body

Návrh si klade za cíl podpořit investice do fondů rizikového kapitálu a sociálních projektů a usnadnit investorům investování do malých a středních a inovativních podniků. Komise zejména navrhuje zpřístupnit fondy s označením EuVECA a EuSEF správcům fondů všech velikostí a rozšířit typy společností, do kterých bude možno investovat. Rovněž usiluje o to, aby se zlevnilo a zjednodušilo přeshraniční nabízení fondů EuVECA a EuSEF. Hodlá toho dosáhnout jasným zákazem vybírání poplatků ze strany členských států a zjednodušením registračních postupů.

Na základě výsledku konzultace Komise navrhuje:

  • rozšířit řady správců, kteří budou způsobilí nabízet a spravovat fondy EuVECA a EuSEF, o správce větších fondů, tj. správce, již spravují aktiva v hodnotě vyšší než 500 mil. €. Správci velkých fondů mohou nabídnout značné úspory z rozsahu a důvěryhodné značky, což znamená výhodu pro investory, kteří pak mohou investovat více prostředků, a v konečném důsledku tedy i výhodu pro rizikový kapitál a sociální podnikání,
  • rozšířit seznam aktiv způsobilých pro fond EuVECA, aby se umožnily investice do podniků se střední tržní kapitalizací a do malých a středních podniků kotovaných na trhu pro růst malých a středních podniků. Očekává se, že díky těmto změnám bude moci více společností profitovat z investic EuVECA a že investice díky větší diverzifikaci rizika získají na atraktivitě,
  • snížit náklady, a to výslovným zákazem poplatků, které ukládají příslušné orgány hostitelských členských států, dále pak zjednodušením registračních postupů a stanovením minimálního kapitálu pro správce.

V rámci širšího balíku opatření pro unii kapitálových trhů, který má podpořit investice rizikového kapitálu v EU, spojí celoevropský fondu fondů rizikového kapitálu finanční zdroje EU a větší objem soukromého kapitálu. Tento celoevropský fond fondů by měl pomoci odstranit roztříštěnost trhu a přilákat soukromé investory do kategorie aktiv rizikového kapitálu v EU.

Předpokládaný další vývoj

Návrh byl předložen EP a Radě k přijetí v rámci řádného legislativního postupu.

Odkazy

Krátce…

Počet padělků zabavených na vnějších hranicích EU v roce 2015 vzrostl

Podle údajů zveřejněných 23. 9. 2016 Komisí zabavily celní úřady EU v roce 2015 odhadem o 5 mil. padělků více než v předchozím roce. Oproti roku 2014 vzrostlo množství zajištěného zboží o 15 %. Na vnějších hranicích EU bylo zadrženo více než 40 mil. produktů v hodnotě téměř 650 mil. €. Nejvíce zadržovanou kategorií výrobků jsou cigarety (27 %), zatímco produkty denní potřeby, jako jsou potraviny a nápoje, toaletní potřeby, léky, hračky a spotřebiče pro domácnost, společně představují 25,8 % z celkově zabaveného zboží. Hlavní zemí původu padělaného zboží byla opět Čína (41 %), za níž následovaly Černá Hora, Hongkong, Malajsie a Benin. Z Beninu pocházelo velké množství padělaných potravin, zatímco Mexiko se stalo hlavním zdrojem padělků alkoholických nápojů a Maroko ostatních nápojů. Nejvíce padělků toaletních potřeb bylo dovezeno z Malajsie, oděvů z Turecka a mobilních telefonů s příslušenstvím, paměťových karet, počítačového vybavení, CD, DVD a zapalovačů z Hongkongu. Z Černé Hory pocházelo nejvíce padělků cigaret, zatímco Indie vedla v padělcích léků.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapojení mladých lidí do tvorby politik a reflexe Konference o budoucnosti Evropy 🙋‍♀️🇪🇺 To jsou témata, na která se zaměří český virtuální side-event v rámci Politického fóra na vysoké úrovni v NY. Událost můžete sledovat online od 13:30 SEČ (7:30 EST) ➡️ https://facebook.com/events/s/youth-as-the-driving-force-for/3234552053477536/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.