Daně v květnu 2016

09.06.2016
Euroskop

Rada přijala pravidla pro výměnu informací v daňové oblasti, Minimální standardní sazba DPH zůstane stejná

  • Výměna daňových informacích o nadnárodních společnostech mezi členskými státy schválena Radou

  • Členské státy prodloužily platnost minimální sazby DPH ve výši 15 % do konce roku 2017

Rada přijala pravidla pro výměnu informací v daňové oblasti

Proposal for a Coucil directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (COM(2016)025)

  • Rada 25. 6. 2016 přijala pravidla pro předkládání daňově relevantních informací nadnárodními společnostmi a pro výměnu těchto informací mezi členskými státy.

Pozadí

Směrnice je prvním z řady prvků obsažených v balíku návrhů, který předložila Komise v lednu 2016 s cílem posílit pravidla namířená proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků (více v příspěvku „Boj Komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem“, Daně v lednu 2016). Návrhy odráží aktuální celosvětový přístup ke zdanění příjmů právnických osob. V říjnu 2015 se země OECD dohodly na opatřeních proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS). Rada se dohodla na postoji k návrhu směrnice v březnu 2016 (více v příspěvku „Rada se dohodla na postoji k výměně informací v daňové oblasti“, Daně v březnu 2016).

Daňové plánování nadnárodních společností je v posledních letech stále sofistikovanější a přesouvá zdanitelné zisky do států s příznivými daňovými režimy. Směrnice má přinést do právně závazného nástroje EU závěry OECD v akční oblasti proti BEPS č. 13 týkající se podávání zpráv podle jednotlivých zemí nadnárodními společnostmi. Vztahuje se na skupiny společností, jež na úrovni skupiny dosahují celkových konsolidovaných výnosů ve výši 750 mil. € či více. Tím by se tento režim vztahoval pouze na 10-15 % skupin nadnárodních podniků, avšak na tyto skupiny připadá 90 % výnosů celkově generovaných podniky.

Klíčové a sporné body

  • Hlavním cílem směrnice Rady je zamezit tomu, aby nadnárodní společnosti využívaly technické detaily v určitém daňovém systému nebo nesoulady mezi různými daňovými systémy, a snižovaly tak svou daňovou povinnost, nebo se placení daní dokonce vyhnuly. V zájmu zvýšení transparentnosti bude od nadnárodních společností vyžadováno, aby v členění podle jednotlivých zemí předkládaly informace o výnosech, ziscích, odvedených daních, kapitálu, kumulovaných ziscích, hmotných aktivech a počtu zaměstnanců.

Informace musí být předloženy již za účetní období roku 2016 daňovým orgánům členského státu, jehož je mateřská společnost skupiny daňovým rezidentem. Pokud tato mateřská společnost není daňovým rezidentem EU a zprávu nepodává, musí tak učinit prostřednictvím svých dceřiných společností v EU. Tento mechanismus podávání zpráv bude v roce 2016 ještě dobrovolný, avšak počínaje účetním obdobím roku 2017 již povinný. Společnosti budou muset požadované informace předložit do 12 měsíců po skončení příslušného účetního období.

Tyto zprávy by si daňové orgány měly automaticky vyměňovat, aby bylo možné posoudit případná rizika související s převodními cenami. Za tímto účelem se směrnice opírá o stávající směrnici pro automatickou výměnu informací mezi daňovými orgány. Z důvodu úspor nákladů bude využívána stávající společná komunikační síť. Daňové orgány budou mít 3 měsíce po získání informací od společností na to, aby provedly automatickou výměnu informací.

Předpokládaný další vývoj

Směrnice Rady vyžaduje, aby členské státy stanovily pravidla pro sankce v případě jejího porušení.

Odkazy

Krátce…

Minimální standardní sazba DPH zůstane stejná

Rada 25. 5. 2016 přijala směrnici Rady, kterou se minimální standardní sazba DPH na další dva roky ponechává ve výši 15 %. Účelem minimální standardní sazby je předcházet příliš velkým rozdílům v sazbách DPH uplatňovaných členskými státy a strukturálním nerovnováhám nebo narušování hospodářské soutěže, k nimž může v důsledku těchto rozdílů v EU docházet. Uvedená směrnice s ohledem na probíhající jednání o definitivních pravidlech pro jednotný evropský prostor DPH má prodloužit platnost minimální standardní sazby DPH o dostatečně dlouhé období při zachování právní jistoty. V době od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 tak minimální standardní sazba zůstává ve výši 15 %.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V EU dnes v plném rozsahu začal platit zákaz dovozu ruského uhlí, na kterém se členské země dohodly v dubnu v rámci pátého balíku protiruských sankcí. Ve středu totiž skončila čtyřměsíční lhůta pro ukončení existujících kontraktů. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/11/v-evropske-unii-zacal-v-plnem-rozsahu-platit-zakaz-dovozu-ruskeho-uhli/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.