Daně v dubnu 2016

07.05.2016
Euroskop

Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH

  • Komise plánuje změny v evropském systému DPH

Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on an action plan on VAT (COM(2016)148)

  • Komise 7. 4. 2016 předložila akční plán, kde navrhuje modernizaci stávajícího systému DPH v EU tak, aby byl jednodušší, méně zneužitelný a vstřícnější vůči podnikatelům.

Pozadí

Společný systém DPH byl zaveden proto, aby byly odstraněny daně z obratu, které deformovaly hospodářskou soutěž a bránily volnému pohybu zboží. Systém DPH je v EU významným a rostoucím zdrojem příjmů, v roce 2014 se vybralo téměř 1 bil. € (7 % HDP EU). Systém je však roztříštěný, pro stále více podniků obchodujících s partnery z jiných členských států i složitý a otevírá prostor podvodům. Domácí a přeshraniční plnění jsou zdaňována odlišně a zboží i služby lze na jednotném trhu pořídit i bez DPH.

Výpadky z příjmů z DPH dosáhly v roce 2013 téměř 170 mld. €. Odhaduje se, že kvůli podvodům při transakcích s jinými členskými státy se přichází v EU u této daně o příjmy zhruba 50 mld. ročně. Ve své stávající podobě systém DPH představuje zejména pro malé a střední podniky a internetové společnosti velkou byrokratickou zátěž.

Systém DPH potřebuje dle Komise zmodernizovat, aby udržel krok se současnou globalizovanou, digitální a mobilní ekonomikou. Zdaňování přeshraničního obchodu za pomoci DPH začalo platit v roce 1993. Původně se jednalo o přechodný systém, který však ponechává prostor podvodům. Podnikům v EU z něj plyne konkurenční nevýhoda, neboť někteří obchodníci ze třetích zemí mohou do Unie dovážet zboží bez DPH. Navíc kvůli složitosti systému je pro členské státy těžké zajistit dodržování jeho pravidel.

Akční plán vytyčuje cestu, jak pravidla DPH modernizovat. Navrhuje hlavní zásady, jimiž se má budoucí jednotný evropský systém DPH řídit; krátkodobá opatření k boji proti podvodům s DPH; aktualizaci pravidel, jimiž se řídí sazby DPH a větší prostor členských států k určování těchto sazeb; plány na to, jak v rámci strategie pro jednotný digitální trh zjednodušit pravidla DPH pro elektronické obchodování a jak rozsáhlým souborem změn DPH usnadnit život malým a středním podnikům.

Klíčové a sporné body

  • Komise chce předložit v roce 2017 návrh na zavedení definitivních pravidel, jež budou v jednotném evropském prostoru pro DPH platit. Na plnění do jiného členského státu by se uplatňovaly i nadále sazby členského státu určení („princip země určení“), jak je tomu nyní. Způsob výběru daně by se ale postupně změnil tak, aby byl výsledný systém odolnější vůči podvodům. Zároveň by vznikl celounijní internetový portál, který by podnikům zajišťoval jednoduchý systém výběru DPH a členským státům spolehlivější výběr příjmů.

Podle odhadů by mohl budoucí systém DPH zredukovat podvody až o 40 mld. € (tj. o 80 %) ročně. V průběhu roku 2016 má Komise navrhnout opatření, která posílí nástroje aktuálně používané v členských státech při výměně informací o podvodech s DPH a podvodných postupech a při výměně osvědčených postupů.

  • Pokud nyní chtějí členské státy uplatnit nulovou či sníženou sazbu DPH, musí se držet předem určeného seznamu zboží a služeb. Komise chce dát členským státům v budoucnu více flexibility. Navrhuje dvě možnosti: (1) zachovat minimální základní sazbu 15 % a pravidelně na základě informací z členských států revidovat seznam zboží a služeb, na které lze uplatnit sazby snížené, nebo (2) seznam zrušit. To by však vyžadovalo zavést záruky, jak na jednotném trhu předcházet podvodům a vyhnout se nekalé daňové soutěži. Nulová i snížená sazba by zůstaly zachovány.

Komise také do konce roku 2016 předloží legislativní návrh na modernizaci a zjednodušení DPH pro přeshraniční elektronické obchodování. Podle návrhu by mělo být mj. možné, aby pro elektronické publikace platila tatáž snížená sazba jako pro publikace fyzické. Následně v roce 2017 představí Komise balík opatření ke zjednodušení DPH. Jeho smyslem bude podpořit růst malých a středních podniků a zjednodušit jim obchodování s partnery z jiných členských států.

Předpokládaný další vývoj

Komise předloží konkrétní legislativní návrhy k projednání v průběhu roku 2016 a 2017.

Odkazy

Poskytnutá podpora ukrajinským uprchlíkům

V červnu 2022 udělilo Polsko mezi členskými státy EU, pro které jsou k dispozici údaje, nejvyšší počet statusů dočasné ochrany Ukrajincům prchajícím z Ukrajiny (60 125) v důsledku ruské invaze. Po Polsku následovalo Rumunsko (10…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.