Zemědělství a rybolov v březnu 2016

08.04.2016
Euroskop

Komise představila další podpůrný balík v SZP, Poslanci žádají o povinné označení země původu u masa a mléka, Výbor ENVI odmítá schválení herbicidu na bázi glyfosátu

 • Zemědělci by měli od EU obdržet další podporu
 • Maso a mléko by se dle poslanců mělo označovat dle jejich původu

 • Poslanci nechtějí povolit používání herbicidů na bázi glyfosfátu

Komise představila další podpůrný balík v SZP

 • Komise 14. 3. 2016 představila další balík mimořádných opatření, který využívá veškeré nástroje dostupné v rámci SZP s cílem podpořit zemědělce v EU a zároveň ochránit vnitřní trh Unie.

Pozadí

Komise se již dlouhodobě snaží řešit krizi v sektoru zemědělství. Komisař Phil Hogan postupně představil již celou sérii opatření, která má stabilizovat unijní zemědělský trh.

V září 2015 Komise prezentovala komplexní balík opatření v hodnotě 500 mil. € na pomoc producentům čelícím krizi. Smyslem balíku bylo pomoci řešit hotovostní problémy, kterým momentálně zemědělci čelí, stabilizovat trhy a řešit fungování dodavatelského řetězce. Balík stanovil 4 základní cíle, ke kterým připojil jednotlivá podpůrná opatření. Balík měl konkrétně zajistit pomoc zemědělcům, kteří mají potíže s krátkodobými peněžními toky, řešit nerovnováhu na trhu – povzbuzení poptávky či řešit problémy s dodavatelskými řetězci.

Klíčové a sporné body

Balík podpůrných opatření byl prezentován na zasedání Rady pro zemědělství komisařem Philem Hoganem a série opatření, která definuje, doplňuje balík ze září 2015.

Představený podpůrný balík by měl aktivovat opatření, která by měla být pro členské státy flexibilní a která by měla podpořit zejména odvětví mléka a mléčných výrobků, vepřového masa a ovoce a zeleniny. Konkrétně mezi představená opatření spadá:

 1. Komise na omezenou dobu aktivuje možnost, aby organizace producentů, mezioborové organizace a družstva v odvětví mléka a mléčných výrobků směly vytvářet dobrovolné dohody týkající se jejich produkce a nabídky. Jde o tzv. čl. 222 Nařízení o společné organizaci trhu.
 2. Komise zváží dočasné schválení státní podpory, jež by členským státům umožnila poskytnout ročně částku až 15 tis. € na zemědělce, na kterou by se nevztahovaly žádné vnitrostátní stropy.
 3. Komise zvýší množstevní stropy pro sušené odstředěné mléko a máslo k intervenci ze 109 tis., resp. 60 tis. tun na 218 tis., resp. 100 tis. tun.
 4. Komise podpoří posílení producentů v rámci dodavatelského řetězce.
 5. Komise poskytne na rok 2016 více než 110 mil. € na podporu propagace zemědělských produktů EU v rámci EU i ve třetích zemích.
 6. Komise bude nadále usilovat o zrušení ruského zákazu dovozu na základě fytosanitárních norem.
 7. Po vzoru střediska pro sledování trhu s mlékem zřízeného v roce 2014 bude založeno středisko pro sledování trhu s masem, které se bude zabývat odvětvím hovězího a vepřového masa.

Pozice ČR

ČR podporuje navrhovanou pomoc zemědělcům a podporu trhu se zemědělskými komoditami. Vláda ČR již dříve deklarovala, že situace je kritická a akcentovala urychlené přijetí vhodných opatření na unijní úrovni. V rámci těchto opatření vláda zmínila právě přímou cílenou podporu zemědělcům, navýšení intervenčních cen a navýšení podpory soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka.

Odkazy

Krátce…

Poslanci žádají o povinné označení země původu u masa a mléka

Poslanci výboru ENVI 22. 3. 2016 zopakovali svou podporu zavedení povinného označování země původu u masa a mléka a to prostřednictvím nezávazné rezoluce. Povinné označování by podle nich pomohlo udržet důvěru spotřebitelů v potravinářské výrobky v EU. Návrh usnesení zopakoval postoj EP, jež poslanci deklarovali již vícekrát. Například v usnesení ze dne 11. 2. 2015 o mase v zpracovaných potravinách, kdy EP vyzval Komisi, aby předložila legislativní návrh. Komise však dosud žádné takové návrhy nepředložila. Dle poslanců by se povinné označování mělo týkat masa, mléka a potravin, kde tyto složky tvoří více než 50 %. Poslanci ve svých postojích vychází z výsledků Eurobarometru 2013, dle kterých 84 % občanů EU považuje za nezbytné uvádět původ mléka a 88 % u masa. Více než 90 % považuje takové označení za důležité také pro zpracované potraviny. Provozní náklady spojené s poskytováním těchto údajů by měly být relativně malé. Poslanci taktéž upozornili na to, že dobrovolné označení, jak jej doporučuje Komise, by mohlo vést k zavedení řady různých režimů, které by mohly být pro spotřebitele matoucí. Návrh na usnesení bude předložena k hlasování na plénu v průběhu dubna či května 2016.

Výbor ENVI odmítá schválení herbicidu na bázi glyfosátu

Výbor ENVI 22. 3. 2016 hlasoval o návrhu usnesení, které zamezuje používání glyfosátu na trhu EU po dobu dalších 15 let, tedy až do 2031. Usnesení bylo schváleno poměrem 38:6:18. Látka glyfosát byla WHO klasifikována jako pravděpodobně karcinogenní, a proto poslanci usilují o zamezení jejího používání. Poslanci také žádají, aby Komise a Evropský úřad pro bezpečnost potravin zveřejnily všechny vědecké důkazy, které by umožnily klasifikaci glyfosátu. Glyfosát je účinná látka široce používána u herbicidů. Patentována byla na začátku roku 1970 a na spotřebitelský trh byla uvedena v roce 1974 jako širokospektrální herbicid. Patent vypršel v roce 2000 a glyfosát byl uveden na trh různými společnostmi. O návrhu usnesení se bude v dubnu 2016 hlasovat na plenárním zasedání.

Týden v EU od 28. listopadu do 4. prosince

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček k oběhovému hospodářství Strategie EU v oblasti globálního zdraví Doporučení Národního plánu obnovy Maďarska Zasedání Rady pro mládež avzdělávání Zasedání Rady pro…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🧑‍⚖️ Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě?

🇪🇺🎧 Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek v podcastu BEK LADÍ EVROPU ⤵️

https://euroskop.cz/2022/12/06/bek-ladi-evropu-rule-of-law-pravni-stat/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.