Zemědělství a rybolov v únoru 2016

08.03.2016
Euroskop

Poslanci schválili dohodu s Radou týkající se nákazy zvířat, Poslanci řeší rostoucí odolnost bakterií na antibiotika u zvířat, Rada pro zemědělství a rybolov se věnovala welfare zvířat

  • Členské státy usilují o lepší podmínky zvířat

  • Poslanci podporují prevenci v oblasti zdraví zvířat

  • U zvířat roste odolnost bakterií na antibiotika u zvířat

Poslanci schválili dohodu s Radou týkající se nákazy zvířat

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (KOM(2013)260)

  • Poslanci výboru AGRI 23. 2. 2016 schválili jednomyslně návrh nařízení týkající se opatření k zamezení a zastavení ohnisek nákazy zvířat. Kompromis byl dohodnut již v červnu 2015.

Pozadí

Ptačí chřipka nebo africký mor prasat zasáhly Unii již v historii. EU proto od roku 2013 usiluje o zamezení ohnisek nákazy zvířat a o zlepšení zdraví zvířat. Neformální dohoda mezi EP a Radou byla dohodnuta v červnu 2015. Členské státy nalezly dohodu také nad podobou nařízení o škodlivých organismech rostlin. Shodly se na přísnějšímu dohledu nad importem rostlin a rostlinných produktů, který má být prováděn na základě prevence a předběžného posuzování rizik. K monitoringu škůdců v EU má přispět harmonizace rostlinolékařského pasu napříč EU (více v příspěvku: „Instituce EU se dohodly na větším důrazu na prevenci v oblasti zdraví zvířat“, Zemědělství a rybolov v červnu 2015).

Klíčové a sporné body

Návrh nařízení by měl omezit šíření nákazy u zvířat a měl by zajistit vyšší důraz na prevenci v podobě zlepšení chovu zvířat nebo řádné využívání veterinárních léčiv. Podle EP tak nebudou moci být používány antimikrobiální látky k zastírání nedostatečné péče o zvířata, které mimo jiné vedou kvůli nadměrnému používání k vytváření resistencí na antimikrobiální léčivé produkty.

  • Návrh nařízení by měl zajistit (1) propojení zdraví a welfare zvířat; (2) lepší prevenci a tlumení přenosných nákaz zvířat a (3) zjednodušení legislativy, protože by mělo dojit ke spojení 40 legislativních aktů do jednoho.

Nová pravidla by měla klást větší důraz na prevenci, v souladu s dlouholetým postojem EP. Všichni zemědělci a další majitelé zvířat a obchodníci by měli být povinni uplatňovat zásady správného chovu zvířat a obezřetné a zodpovědné využívání veterinárních léčiv. Úkolem Komise by měla být kontrola využívání živočišných antimikrobiálních látek v členských státech a měla by pravidelně zveřejňovat podrobné údaje, které by mohly být následně srovnány.

Pro zvládnutí vznikajících nemocí, které by mohly mít následně velmi významný dopad na veřejné zdraví nebo životní podmínky zvířat, by měla mít Komise možnost okamžitě přijmout naléhavá opatření.

Předpokládaný další vývoj

Dohodnuté znění, které bylo schváleno výborem AGRI, musí být ještě schválen EP ve druhém čtení.

Ve zkratce…

Poslanci řeší rostoucí odolnost bakterií na antibiotika u zvířat

Výbor ENVI 17. 2. 2016 hlasoval o zprávě k návrhu, který se týká využívání antibiotik u zvířat. Návrh stanovuje omezení využívání stávajících antimikrobiálních léků. Dále by měl stanovit postupy pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi. Na základě návrhu by mělo také dojít k zřízení Evropské agentury pro léčivé přípravky. Návrh nařízení by měl podpořit výzkum nových léků u zvířat. Hlavním cílem návrhu je tedy boj proti rezistenci antibiotik. Navrhovaný akt by měl rovněž přispět ke zlepšení dostupnosti léčivých přípravků. Důvodem k návrhu je zejména to, že veterinární léčiva často slouží ke kompenzaci špatné živočišné výroby a stavu zvířat. Léky by měly být využívány pouze v případech, když jsou plně odůvodněny veterinárním lékařem. Návrh, aby mohl vejít v platnost, musí projít celým legislativním postupem.

Rada pro zemědělství a rybolov se věnovala welfare zvířat

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov 16. 2. 2016 hodnotilo současnou situaci v mlékárenském průmyslu a na trzích s vepřovým. Členské státy v rámci jednání navrhly vytvoření unijní platformy pro dobré životní podmínky (welfare) zvířat. Nizozemský ministr zemědělství Martijn van Dam představil v rámci jednání také priority nizozemského předsednictví v oblasti zemědělství a rybolovu. Členské státy v rámci jednání opětovně vyjádřily obavy ohledně obtížné situace na trhu, zejména s mléčnými výrobky a vepřovým masem. 4 členské státy – Německo, Dánsko, Švédsko a Nizozemsko – společně představily plán platformy pro welfare zvířat. Platforma by měla umožnit výměnu zkušeností a osvědčených postupů s cílem zlepšit standardy životních podmínek zvířat a právních předpisů. Plán získal mezi členskými státy širokou podporu a Komise by nyní měla vypracovat příslušný akt.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

☄️🔭🚀 Zajímá vás, co se za poslední měsíc událo v oblasti evropského vesmírného výzkumu? Přečtěte si náš přehled evropských vesmírných aktivit ➡ https://euroskop.cz/2022/09/30/prehled-evropskych-vesmirnych-aktivit-za-zari-2022/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.