Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2016

08.03.2016
Euroskop

Poslanci EP schválili boj proti nehlášené práci, EP podpořil modernizaci EURES

  • Nehlášená práce představuje více než 18 % HDP EU. Poslanci schválili vznik nové platformy, která by s ní měla bojovat

  • Síť EURES by díky novým pravidlům měla fungovat efektivněji

Poslanci EP schválili boj proti nehlášené práci

Proposal for a decision of the European parliament and of the on establishing a European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work (COM(2014)221)

  • EP 2. 2. 2016 schválil návrh rozhodnutí, prostřednictvím něhož chce zřídit platformu, která by předcházela a bojovala s nehlášenou prací. Poslanci návrh schválili poměrem 619:69:7.

Pozadí

Komise v dubnu 2014 navrhla vytvořit evropskou platformu, která by zabraňovala nehlášené práci prostřednictvím sdružování různých donucovacích orgánů členských států zapojených do boje proti nehlášené práci. Nehlášenou práci jednotlivé členské státy definují různě, ovšem na úrovni EU je nehlášená práce definována jako placená činnost, která je v souladu s právem pokud jde o její obecnou povahu, avšak není nahlášená orgánům veřejné moci. Pod tuto definici spadají pouze legální činnosti.

Nehlášená práce představuje v EU široce rozšířený problém. V roce 2012 tvořila podle odhadů Komise 18,4 % HDP tehdejší EU-27 . Více než 11 % Evropanů přiznává, že v minulém roce nakoupili zboží nebo služby vytvořené v rámci nehlášené práce, přičemž 4 % dotázaných přiznalo, že za svou práci obdrželi nenahlášenou mzdu. Ohromný nárůst poptávky po nehlášené práci byl zaznamenán v Řecku, na Kypru a ve Slovinsku, tedy v zemích, které významně postihla hospodářská krize.

Nehlášená práce připravuje dle Komise pracovníky o sociální ochranu, ohrožuje jejich zdraví a bezpečnost a oslabuje pracovněprávní normy. Rovněž narušuje korektní hospodářskou soutěž mezi podniky (neoprávněně zvýhodněné podniky těží z takové práce) a ohrožuje udržitelnost veřejných financí a systémů sociálního zabezpečení (více v příspěvku „EU bojuje proti nehlášené práci“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2014). V květnu 2015 byl návrh schválen EP ve výboru EMPL.

Klíčové a sporné body

Navrhovaná platforma by měla sdružovat všechny vnitrostátní donucovací orgány podílející se na řešení nehlášené práce, jako jsou inspektoráty práce, inspektoráty sociálního zabezpečení a daňové a migrační orgány, jakož i ostatní zúčastněné strany jako např. zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni EU.

Nová platforma by měla (1) být fórem, kde se mohou odborníci podělit o informace a osvědčené metody, a zároveň rozšířit dosavadní kontakty; (2) zjistit, jak mohou nástroje na vnitrostátní úrovni a úrovni EU řešit sdílené problémy, jako je související nepravá samostatná výdělečná činnost a nehlášená práce v subdodavatelských řetězcích; (3) řešit přeshraniční aspekty například tím, že prozkoumá způsoby, jak zlepšovat výměnu údajů mezi vnitrostátními správami; (4) posilovat operativní spolupráci, např. prostřednictvím společných školení, výměnami pracovníků a společných kontrol; (5) vypracovat společné zásady a pokyny pro provádění kontrol v zájmu boje proti nehlášené práci a (6) zvyšovat informovanost o problému prostřednictvím společných aktivit (více v příspěvku: „ Výbor EP rozhodoval o nehlášené práci“, Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2015).

Na platformě by se měly podílet 3 skupiny aktérů. Za každý členský stát by měl být stanoven jeden koordinátor, účastnit by se měla dále Komise a 4 zástupci sociálních partnerů na úrovni Unie (více v příspěvku: „Rada potvrdila dohodu s EP týkající se nehlášené práce“, Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2015).

Předpokládaný další vývoj

Návrh musí být nyní ještě formálně schválen Radou.

Odkazy

Krátce…

EP podpořil modernizaci EURES

EP 25. 2. 2016 schválil dohodu dosaženou s EP týkající se obnovy a reorganizace stávající sítě EURES. Poslanci schválili kompromis dosažený se zástupci členských států na konci loňského roku poměrem 576:56:21. Nová síť EURES by měla být posílená a modernizovaná. Nově by měly být využívány nejnovější informační technologie. Cílem sítě EURES je usnadnit volný pohyb pracovníků v rámci EU, čímž by následně mělo dojít k hlubší integraci trhu práce Unie. Všichni občané EU mají možnost využít celou škálu poskytovaných služeb, které EURES nabízí. Zvláštní pozornost je věnována dostupnosti služeb osobám se zdravotním postižením. Za účelem poskytování co nejlepších služeb všem pracovníkům a zaměstnavatelům by měl být rozšířen okruh členů a partnerů sítě EURES. Soukromé organizace zprostředkovávající práci se mohou k síti připojit a jejich volná pracovní místa budou zveřejněna na internetovém portálu spolu s pracovními místy veřejných organizací. Ziskové organizace by měly mít povinnost poskytovat všechny služby, například zveřejňování volných pracovních míst a životopisů na portálu, jakož i podpůrné služby uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům, pokud nemohou odůvodnit vnitrostátním orgánům, že nejsou schopny poskytovat všechny 3 kategorie služeb. Neziskové organizace by měly mít možnost si z uvedených 3 možností vybrat. Do této EURES jsou zapojeny i odborové svazy, organizace zaměstnavatelů a další příslušné subjekty na trhu práce. Zástupci sociálních partnerů jsou zapojeni na úrovni EU, ale také na vnitrostátní a přeshraniční úrovni. (více v příspěvku: „Síť EURES by měla být díky novým pravidlům účinnější“, Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2014). Návrh nařízení musí být ještě formálně schválena Radou.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.