Spotřebitelé v únoru 2016

08.03.2016
Euroskop

Řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky má novou online formu

  • Občané EU budou moci řešit spotřebitelské spory s obchodníky prostřednictvím nové online platformy

Řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky má novou online formu

  • Komise 15. 2. 2016 zprovoznila novou platformu, která má spotřebitelům a obchodníkům pomoci řešit on-line spory týkající se nákupů na internetu.

Pozadí

Platforma pro řešení sporů on-line představuje jednotné kontaktní místo, které spotřebitelům a obchodníkům z EU umožňuje urovnávat spory v případě domácích i přeshraničních nákupů on-line. Přístup k alternativnímu řešení sporů je k dispozici pro všechny typy zakoupeného zboží či služeb, bez ohledu na to, zda byly či nebyly zakoupeny on-line, a rovněž v případech, kdy spotřebitel pochází z jiného členského státu než obchodník.

Komise vychází z toho, že většina spotřebitelů, kteří při nákupech on-line narazí na problémy, stížnost nepodá, protože si myslí, že celá procedura je příliš zdlouhavá a nevede k žádnému řešení. Platforma pro řešení sporů on-line je inovativní nástroj, která by spotřebitelům a obchodníkům měla šetřit peníze, zvýšit důvěru spotřebitelů při nákupech on-line a podpořit podniky, které prodávají do zahraničí.

Právním základem pro zřízení platformy pro řešení sporů on-line je nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line (č. 524/2013), které popisuje hlavní funkce platformy a také pracovní postup v případě sporu řešeného jejím prostřednictvím. Uvedené nařízení vychází ze směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů (č. 11/2013), díky které mají spotřebitelé při řešení svých smluvních sporů s obchodníky přístup k alternativnímu řešení sporů.

Členské státy sestavily seznamy národních subjektů, které nabízejí postupy alternativního řešení sporů. Subjekty uvedené na těchto seznamech splňují kvalitativní požadavky stanovené právními předpisy EU. Alternativní řešení sporů nabízí rychlý a levný způsob k urovnání sporů. Průměrně trvá vyřešení sporu nanejvýš 90 dnů. Zkušenosti evropských spotřebitelů, kteří alternativní řešení sporů využili, jsou převážně pozitivní. Jde o doplňkový způsob, jak mohou spotřebitelé řešit své spory, ale nenahrazuje možnost obrátit se na soud, která je však obvykle dražší a delší.

Klíčové a sporné body

Spory budou přesměrovány k vnitrostátním subjektům alternativního řešení sporů, které jsou na platformu napojeny a byly vybrány členskými státy na základě kvalitativních kritérií a následně oznámeny Komisi.

  • Platforma je snadno ovladatelná a přístupná ze všech typů zařízení. Spotřebitelé mohou vyplnit formulář stížnosti dostupný na platformě ve třech krocích. Platforma nabízí uživatelům možnost provést celý postup řešení sporu on-line. Je mnohojazyčná a její součástí je překladatelská služba, která asistuje při sporech, kterých se účastní strany z různých evropských zemí.

V současné době je k platformě pro řešení sporů on-line připojeno přibližně 117 subjektů alternativního řešení sporů ze 17 členských států. Komise nyní spolupracuje s členskými státy na tom, aby bylo co nejdříve dosaženo úplného pokrytí všech členských států a odvětví.

Z této nové platformy by měli profitovat také obchodníci, protože postupy alternativního řešení sporů jim umožní vyhnout se vysokým nákladůmřízení a udržet si dobré vztahy se zákazníky.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU