Doprava v lednu 2016

08.02.2016
Euroskop

Spory ohledně měření emisí z aut, EP se vyjádřil k pravidlům pro přístavní služby

  • Zpráva EP odmítá návrh Komise na sjednocení přístavních služeb v Evropě

  • Dohady ohledně reakce na aféru dieselgate

Spory ohledně měření emisí z aut

  • EP se chystá vetovat návrh členských států z října 2015 a zakládá vyšetřovací výbor. Komise přichází s návrhem nové směrnice, které by posílila roli evropských institucí na úkor států.

Pozadí

Debaty o nové podobě pravidel pro měření reálných emisí se vedou od té doby, kdy bylo odhaleno, že automobilový výrobce Volkswagen nesplňoval emisní požadavky díky oklamání měřících přístrojů při laboratorních testech. Členské státy se nedlouho poté domluvily na zavedení přísnějších pravidel pro měření (více v příspěvku “Dopady dieselgate v EU: Přísnější testování emisí od roku 2017”, Doprava v říjnu 2015). Komise tuto dohodu uvítala, EP však ve své rezoluci vyzval k přijetí ještě přísnějších pravidel. Výbor pro životní prostředí navrhl 13. 12. 2015, aby EP přijal rezoluci, která by označila plánované uvolnění emisních limitů (na 110% současné hodnoty) jako neopodstatněné podlomení evropských environmentálních standardů.

Klíčové a sporné body

V reakci na zprávu Výboru ENVI debatovali poslanci EP na plenárním zasedání 19. 1. 2016 o vetování plánu členských států z října 2015. Debata, jíž byla přítomna i komisařka pro vnitřní trh Elżbieta Bieńkowskovská, nepřinesla žádné konkrétní závěry, ukázala ale, že poslanci s plánem nesouhlasí a jsou ochotní ho zastavit.

EP 21. 1. 2016 nicméně schválil vznik nového výboru, v jehož pravomoci bude jednak vyšetřování podvodů automobilových výrobců při měřících testech a jednak členské státy a Komisi za to, že nedokázaly těmto podvodům zabránit. Výbor se bude rovněž zabývat otázkou, zda Komise a členské státy měly informace o možných problémech již před odhalením problému Volkswagenu 18. 9. 2015.

Komise 27. 1. 2016 představila poněkud překvapivě nový plán, kterým se snaží zareagovat na potíže, které má původní plán při schvalování v EP. Tento návrh by měl zredukovat finanční provázanost mezi výrobci aut a kontrolory, umožnit lepší mezinárodní dohled nad testováním (v současné době stačí pro automobily certifikace země, kde byly vyrobeny) či posílit pravomoci Komise při testování již uvedených výrobků. Tento plán je vnímán pozitivně napříč evropskými institucemi, narazit může ale naopak u členských států, které tak přijdou o část nástrojů podpory svého domácího průmyslu.

Předpokládaný další vývoj

V únoru zahájí svoji činnost vyšetřovací výbor EP. Poslanci budou také hlasovat o již zmíněném vetování návrhu na snížení emisních limitů na plenárním zasedání 3. 2. 2016.

Odkazy

Krátce…

EP se vyjádřil k pravidlům pro přístavní služby

Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP 25. 1. 2016 přijal zprávu, zabývající se regulací přístavních služeb. Tato zpráva navazuje na dlouhodobé snahy Komise zvýšit transparentnost a konkurenceschopnost v tomto oboru, tak, aby došlo k racionálnějšímu využívání sítě evropských přístavů. Na rozdíl od Komise však poslanci nesouhlasí s tím, aby byla zavedena jednotná pravidla pro poskytování a účtování přístavních služeb, zejména z bezpečnostních důvodů by podle nich mělo zůstat v pravomoci provozovatelů přístavů, jak se k této problematice postaví. Poslanci naopak podpořili nutnost větší transparentnosti v případě, že přístavy budou financovány z veřejných peněz. Vzhledem k tomu, že k návrhu Komise už v říjnu 2014 přijala stanovisko i Rada, může nyní vyjednávání pokročit směrem k trialogu a následnému schvalování.

V Brně začalo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čeká čtyřdenní program skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního procesu EU, ale také diskusí s odborníky na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️ V Brně začalo modelové zasedání institucí EU ➡️ Celkem 50 středoškolských studentů z ČR a Slovenska čeká čtyřdenní program skládající se ze simulace legislativního procesu EU a diskusí s odborníky na různá témata spojena s evropskými záležitostmi 🇪🇺

https://euroskop.cz/2023/01/26/v-brne-zacalo-modelove-zasedani-instituci-eu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.