Daně v lednu 2016

08.02.2016
Euroskop

Boj Komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem

  • Komise chce koordinovat přístup EU vůči vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob.

Boj Komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu (KOM/2016/026)

Proposal for a Coucil directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (COM/2016/025)

Commission Recommendation on the implementation of measures against tax treaty abuse (C(2016)271)

Communication on an External Strategy for Effective Taxation (COM(2016)24)

  • Komise 28. 1. 2016 představila nová opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Cílem návrhů je koordinovaná reakce celé EU vůči vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob.

Pozadí

Balík legislativních návrhů odráží aktuální celosvětový přístup ke zdanění příjmů právnických osob. V říjnu 2015 se země OECD dohodly na opatřeních proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS). Junckerova Komise přislíbila uskutečnit komplexní program boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem obchodních společností, zajistit spravedlivější jednotný trh a podporovat v Evropě zaměstnanost, růst a investice. V roce 2015 předložila iniciativy s cílem posílit transparentnost daní zavedením automatické výměny daňových informací o podnicích (více v příspěvku „Komise prosazuje automatickou výměnu informací týkajících se zdanění podniků“, Daně v březnu 2015) a reformovat základ daně z příjmů právnických osob (více v příspěvku „Komise se pokusí znovu prosadit společný základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB)“, Daně v červnu 2015).

Předkládaný balík zaměřený proti vyhýbání se daňovým povinnostem vyzývá členské státy, aby zaujaly důraznější a koordinovanější přístup vůči společnostem, které se snaží vyhnout placení spravedlivého dílu daní, a zavedly mezinárodní normy proti erozi základu daně a přesouvání zisků. Opatření má společně zabránit agresivnímu daňovému plánování, zvýšit transparentnost mezi členskými státy a zajistit pro všechny podniky na jednotném trhu spravedlivější hospodářskou soutěž.

Předkládané legislativní návrhy zahrnují zejména právně závazná opatření blokující nejběžnější metody, které společnosti používají, aby se vyhnuly placení daní. Poskytují rovněž doporučení členským státům, jak předcházet zneužívání daňových úmluv. Navrhují některé prvky týkající se výměny daňových informací o nadnárodních společnostech působících v EU mezi členskými státy.

Klíčové a sporné body

Balík je založen na 3 hlavních pilířích programu Komise pro spravedlivější zdanění:

1. Zajištění účinného zdanění v EU

Společnosti by měly platit daně tam, kde vytvářejí své zisky a Komise představila konkrétní návrhy, aby se tak skutečně dělo. Návrh směrniceproti vyhýbání se daňovým povinnostem obsahuje právně závazná opatření, která se mají zabývat některými z nejčastějších systémů vyhýbání se daňovým povinnostem. Její doporučení týkající se daňových úmluv členským státům radí, jak nejlépe chránit své daňové úmluvy proti zneužívání, a to způsobem, který je v souladu s právními předpisy EU.

2. Zvyšování daňové transparentnosti

Balík usiluje o zvýšení transparentnosti ohledně daní, které společnosti platí, a to prostřednictvím revize směrnice o správní spolupráci. Na základě navrhovaných pravidel si mají vnitrostátní orgány každé jednotlivé země vyměňovat daňové informace o činnosti nadnárodních společností. Všechny členské státy tak mají mít nezbytné informace, jež jim umožní identifikovat rizika vyhýbání se daňovým povinnostem a lépe zacílit daňové kontroly. Komise se rovněž zabývá tématem veřejného vykazování podle jednotlivých zemí, pro které právě probíhá posouzení dopadů. Iniciativa by měla být předložena začátkem jara 2016.

3. Zajištění rovných podmínek

Aby mohla být opatření účinná, musí se k nim připojit také mezinárodní partneři EU a rovněž rozvojové země. Balík obsahuje sdělení o vnější strategii pro účinné zdanění. Jeho cílem je posílit spolupráci s mezinárodními partnery v boji proti daňovým únikům, zdokonalit opatření EU na podporu spravedlivého zdanění v globálním měřítku na základě mezinárodních norem a vytvořit společný přístup k vnějším hrozbám daňových úniků.

Předpokládaný další vývoj

Legislativní návrhy budou předloženy EP ke konzultaci a poté Radě k přijetí. Rada a EP by rovněž měly schválit doporučení ohledně daňových úmluv a členské státy by se jím měly při revizi svých daňových úmluv řídit.

Odkazy

Konkurenceschopnost evropské ekonomiky

Konkurenceschopnost evropské ekonomiky představuje již od prvopočátků evropské integrace stěžejní téma, jehož význam narůstá ruku v ruce s ekonomickým vzestupem globálních mocností v čele s Čínou. Evropská unie disponuje největším jednotným trhem na světě,…

Miniplenární zasedání Evropského parlamentu 1. a 2. února 2023

V Bruselu dnes začalo miniplenární zasedání Evropského parlamentu. Eruoposlanci se v následujících dvou dnech zaměří na přípravu mimořádného zasedání Evropské Rady, transparentnost a cílení politické reklamy, situaci v Afghánistánu, přípravu summitu EU-Ukrajina a…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🚜 Ministři zemědělství zemí EU včera jednali na Radě pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) v Bruselu. Konkrétní témata, kterým se věnovali, najdete zde ➡️ https://euroskop.cz/2023/01/31/ministri-clenskych-statu-eu-jednali-na-rade-pro-zemedelstvi-a-rybolov/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.