Doprava v listopadu 2015

09.12.2015
Euroskop

Srovnání dopravy v EU: ČR v celkovém hodnocení až v poslední třetině, Rada dává zelenou měření emisí v reálných podmínkách, EP chce podpořit letecké dopravce v EU, Komise žaluje ČR za nepřizpůsobení legislativy pro vydávání řidičských průkazů

  • Komise srovnala, jak si stojí jednotlivé členské státy EU v dopravě
  • EP plánuje bojovat proti neférové státní podpoře leteckých dopravců ze zemí mimo EU

  • Komise žaluje ČR za neplnění povinnosti adaptovat unijní legislativu ve věci řidičských průkazů

  • První část balíku pravidel pro zavedení měření emisí v reálných podmínkách byla schválena

Srovnání dopravy v EU: ČR v celkovém hodnocení až v poslední třetině

  • Komise 20. 11. 2015 zveřejnila druhé vydání „Srovnávacího přehledu o dopravě v EU“, který porovnává výsledky členských států ve 29 dopravních kategoriích. Přehled má zemím pomoci zlepšit jejich vnitrostátní dopravní systémy tím, že upozorní na oblasti, které vyžadují prioritní investice a dohled.

Pozadí

Přehled shromažďuje údaje z řady veřejných zdrojů (Eurostat, Evropská agentura pro životní prostředí, Světové ekonomické fórum a další). První vydání srovnávacího přehledu bylo zveřejněno v roce 2014. Komise nyní upravila ukazatele a vylepšila vizuální stránku přehledu. Od letošního vydání je rovněž možné sledovat pokrok konkrétního členského státu v čase. Členské státy obecně ve srovnání s prvním vydáním přehledu dosáhly značného pokroku. V letošním vydání se nejvýše umístilo Nizozemsko, které získalo vysoké skóre v 16 kategoriích. Následují Švédsko, Finsko, Velká Británie a Dánsko.

Údaje jsou řazeny podle těchto témat:

  • Vnitřní trh: ukazatele týakjící se otevírání trhu železniční dopravy, probíhajících soudních případů týkajících se porušení práva EU a míry transpozice směrnic v oblasti dopravy do vnitrostátního práva;
  • Investice a infrastruktura: kvalita infrastruktury pro různé způsoby dopravy a míra dokončení transevropské dopravní sítě (TEN-T);
  • Energetická unie a inovace: podíl energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě pohonných hmot v dopravě, nová vozidla využívající alternativní paliva a doba, kterou řidiči tráví v dopravních zácpách;
  • Lidé: bezpečnost silniční a železniční dopravy, ženy zaměstnané v dopravě a spokojenost spotřebitelů s různými druhy dopravy.

Klíčové a sporné body

  • ČR se umístila na celkové 20. pozici. Dopravní společnosti v ČR rostou a vytvářejí pracovní místa. Také míra transpozice směrnic v oblasti dopravy do vnitrostátního práva je vysoká – činí 99 %. Konkurence na trhu nákladní i osobní železniční dopravy se v posledních letech výrazně zvýšila. Počet probíhajících soudních řízení pro údajné porušení práva EU byl poměrně nízký.

Kvalita dopravní infrastruktury v ČR je poměrně vysoká v případě letecké a železniční dopravy, ale nižší v případě silniční dopravy. Navíc se u všech typů infrastruktury hodnocení kvality od posledního vykazovaného období zhoršilo. Pokud jde o dokončení hlavní sítě TEN-T, je v současnosti nad průměrem EU pouze konvenční železnice, zatímco v rozvoji vysokorychlostní železnice je ještě nutné vyvinout značné úsilí, soudí Komise.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě pohonných hmot je v ČR nad průměrem EU. Země je na tom dobře, také pokud jde o průměrnou dobu, kterou řidiči stráví v dopravních zácpách. Výdaje dopravních společností v oblasti výzkumu a vývoje odpovídají 1,5 % HDP ČR. Nicméně pouze 34 % železniční sítě ČR je elektrifikováno.

Spokojenost spotřebitelů se všemi druhy dopravy se oproti předchozímu roku zvýšila a v případě městské, železniční a letecké dopravy výrazně převyšuje průměr EU. Pokud jde o podíl žen zaměstnaných v odvětví dopravy, je ČR v EU s 28 % na druhém místě. Počet smrtelných nehod na silnicích je vyšší než průměr v EU a v porovnání s předchozím rokem se zvýšil.

Odkazy

Krátce…

Rada dává zelenou měření emisí v reálných podmínkách

Rada 10. 11. 2015 schválila první část balíku pravidel pro zavedení měření emisí v reálných podmínkách (více v příspěvku „Dopady dieselgate v EU: Přísnější testování emisí od roku 2017”, Doprava v říjnu 2015). Členské státy 28. 10. 2015 přijaly v rámci komitologie implementační balík pravidel pro zavedení měření emisí v reálných podmínkách. Reagují tak na tzv. aféru dieselgate poté, co bylo odhaleno, že automobilový výrobce Volkswagen nesplňoval emisní požadavky díky oklamání měřících přístrojů při laboratorních testech. Rozhodnutí výboru mohou v rámci komitologie ještě zvrátit Rada, která tak neučinila, či EP. Komise tak už čeká pouze na vyjádření EP, aby mohla balíček implementovat. Druhá část balíku, stanovující povolené limity pro emise a termíny jejich aplikace, na schválení teprve čeká.

EP chce podpořit letecké dopravce v EU

Plénum EP 11. 11. 2015 přijalo rezoluci vyjadřující obavy z neférových podmínek na trhu s leteckou dopravou. Hlavním problémem je podle rezoluce státní podpora dopravců ze zemí mimo EU, která způsobuje problémy těm evropským. EP proto vyzývá k vyjednání dohod mezi EU a jejími hlavními obchodními partnery, které by zaručili rovné podmínky. EP dále vyzývá k rychlejší implementaci jednotných podmínek pro letecký provoz a posílení role Evropské agentury pro leteckou bezpečnost. Konstatuje rovněž, že je nutné zachovat současné pracovní podmínky a sociální standardy, aby si evropské aerolinky a letiště udržely kvalitní a schopný personál, a přispěly tak k bezpečnosti letecké dopravy.

Komise žaluje ČR za nepřizpůsobení legislativy pro vydávání řidičských průkazů

Komise 19. 11. 2015 podala k Evropskému soudnímu dvoru dva podněty na ČR kvůli neplnění povinností. ČR totiž nezvládla implementovat do svého právního řádu všechny podmínky směrnice č. 126/2006 o řidičských průkazech, konkrétně pak body požadující vydávání řidičských průkazů jen osobám s trvalým pobytem v ČR a zapojení se do evropského registru řidičských průkazů. Tyto požadavky měly být splněny do roku 2011 v prvním případě a do roku 2013 v případě druhém.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.