Informační společnost v říjnu 2015

08.11.2015
Euroskop

Volání v EU již brzy bez roamingových poplatků

  • EP potvrdil konec roamingových poplatků, který nastane definitivně v červnu roku 2017

Volání v EU již brzy bez roamingových poplatků

Sdělení Komise o jednotném telekomunikačním trhu (KOM(2013)634)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 (KOM(2013)627)

  • EP 27. 10. 2015 schválil finální verzi telekomunikačního balíčku, který se zabývá zejména zrušením roamingových poplatků a ochranou otevřeného přístupu k internetu (tzv. síťová neutralita).

Pozadí

Rada a EP se shodly na konečné podobě balíku v červnu 2015, jež pak Rada formálně přijala 1. 10. 2015 a nyní ji následoval EP. Legislativní balík s názvem „Propojený kontinent“ reformující trh telekomunikací, jenž má snížit náklady spotřebitelů, zjednodušit byrokratické požadavky na podniky či zajistit nová práva uživatelům i poskytovatelům služeb, přijala Komise v září 2013. Komise původně navrhla roamingové poplatky zrušit úplně. Od prosince roku 2015 mělo být možné volat a posílat SMS z členských států za ceny běžného domácího tarifu. Doposud EU srazila cenové stropy na stahování dat v zahraničí o více než polovinu, poplatky za přeshraniční volání a zprávy se také snížily.

Nařízení Komise o vytvoření propojeného kontinentu znamená nejen konec poplatků za roaming, ale i záruku otevřeného a neutrálního internetu a lepší ochranu spotřebitelů, kteří využívají mobilních a širokopásmových sítí. Co se týče ochrany otevřeného internetu, má být zakotvena zásada práva koncových uživatelů na přístup k obsahu dle vlastního výběru a jeho šíření na internetu. Návrh nařízení má také zaručit, aby společnosti poskytující přístup k internetu pojímaly provoz nediskriminujícím způsobem (více v příspěvku „Rada a EP se neformálně shodly na ukončení roamingu“, Informační společnost v červnu 2015).

Klíčové a sporné body

  • Poplatky za používání mobilních telefonů v zahraničí by měly v EU skončit k 15. 6. 2017, spotřebitelé tak budou ze zahraničí volat za stejné ceny jako doma. Členské země EU posunuly termín zrušení roamingových poplatků z původně plánovaného konce roku 2015. Ceny za roaming se však budou snižovat od konce dubna 2016. Od 30. 4. 2016 bude maximální příplatek za hovor v zahraničí 5 centů za minutu (ze současných 19 centů), textové budou stát 2 centy (pokles z 6 centů) a 1 megabyte vyjde na 5 centů (z 20 centů). Jedná se o pouhé stropy, tudíž operátoři sami mohou nabízet ještě nižší ceny. Od roku 2007, kdy Komise začala pracovat na snižování roamingových poplatků, ceny za volání, SMS a data ze zahraničí poklesly až o 80 %.

Na žádost EP dohoda obsahuje ustanovení, které dává spotřebitelům právo na lepší informace. Až do 15. 6. 2017 budou spotřebitelé i nadále informováni textovou zprávou o možnosti roamingových tarifů, a poté ve výjimečném případě v rámci „fair use“ klauzule (viz dále). Co se týče otevřenosti internetu, budou spotřebitelé informováni ve srozumitelném jazyce o minimální, běžně dostupné a maximální rychlosti internetu, kterou mohou očekávat při podpisu smlouvy. Pokud operátor neposkytne slibovanou rychlost, může to být považováno za porušení smlouvy.

  • Operátoři budou chráněni před tzv. permanentním roamingem „fair use“ klauzulí, která bude definována Komisí ve spolupráci s telekomunikačními regulátory. Tím by se zabránilo např. takovým případům, kdy si zákazník koupí SIM kartu v jiné zemi EU, kde jsou ceny nižší a využívá ji doma. Po dosažení určitého limitu tak bude moci být účtován malý poplatek nad základní cenu služeb (který ovšem bude nižší, než jsou současné ceny). Operátoři by totiž nemuseli být schopni pokrýt své náklady a to by případně ovlivnilo cenu na domácím trhu.

Ochrana otevřeného přístupu k internetu jednoduše znamená, že každý má právo na přístup a distribuci informací a obsahu, používat a poskytovat aplikace a služby a používat koncová zařízení dle vlastního výběru, a to bez ohledu na jejich umístění, původ nebo místo určení služeb, informací nebo obsahu. Poskytovatelům internetu by mělo být zakázáno blokovat nebo zpomalit rychlost internetu těchto služeb z komerčních důvodů, ale ovšem s výjimkou, kdy se budou muset vypořádat s dočasným nebo výjimečným přetížením, ochránit před internetovými útoky nebo v reakci na soudní příkaz či jiné zákonné povinnosti. Potřebná opatření v oblasti řízení provozu internetu mají být „transparentní, nediskriminační a přiměřená“ a nesmí být zachována déle, než je nutné.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.