Ipsos: Češi se nepovažují za ekologické


Ipsos, Euroskop, 20.10. 2015

Pouze 22 procent lidí si myslí, že se Češi starají o životní prostředí více, než občané v dalších zemích Evropské unie. Podobně hodnotí také chování českých firem. Jen podle 17 procent obyvatel šetří životní prostředí více než firmy v EU. Zjistil to výzkum agentury Ipsos.

„Již poněkolikáté nám ve výzkumech Ipsosu vyšlo, že rčení „já nic, já muzikant“ stále platí,“ řekl Research & Communication Director Ipsosu Tomáš Macků. Ve výzkumu totiž zároveň 66 procent občanů odpovědělo, že se stará o životní prostředí více než lidé v jejich okolí.

„Na druhou stranu si jsou vědomi, že ostatní Evropané jsou v tomto směru výrazně aktivnější a že máme v ČR rezervy,“ dodal. Velmi podobná data v těchto ukazatelích vyšla Ipsosu také v roce 2013.

nový graf

České firmy nejsou ekologické

Příliš se nezměnil ani pohled Čechů na chování firem. Oproti předchozímu výzkumu dokonce o procento mírně klesl počet lidí, kteří považují chování českých firem za ekologičtější oproti firmám z jiných členských států „osmadvacítky.

S tím, že firmy a společnosti v EU se starají o životní prostředí více, než firmy jinde ve vyspělém světě souhlasilo 44 procent lidí. Mnohem více toto tvrzení podporovali vysokoškoláci (58 %), muži (47 %) a lidé do třiceti let (48 %).

Češi vidí jako svůj hlavní příspěvek k šetření životního prostředí menší spotřebu energie, pití vody z kohoutku nebo nákup lokálních potravin před dováženými.

Zajímavý je deklarovaný mírný pokles v ochotě šetřit energiemi v domácnostech proti roku 2013. „Přikládáme to zlepšené finanční situaci v českých domácnostech, přes to se ale snaží šetřit energiemi cca 80 procent obyvatel,“ řekl Macků.

Hustota dopravy versus zeleň

Ze všech 14 krajů v České republice je nejmenší spokojenost s životním prostředím v Praze. Oproti dřívějšku sice spokojenost narostla na 57 procent, stále však nedosahuje 61 procent, které agentura Ipsos změřila v roce 2011. Překvapivě vyšší je i spokojenost v Moravskoslezském (63 %) nebo Ústeckém kraji (62 %).

Vůbec největší spokojenost se životním prostředím mají obyvatelé Karlovarského kraje. Tady došlo oproti roku 2013 i k nejvyššímu nárůstu – z 68 na 80 procent.

Spokojenost občanů se životním prostředím dlouhodobě ovlivňují dostatek zeleně a parků, čistota ovzduší, likvidace komunálního odpadu nebo hustota osobní a nákladní dopravy.

Podle Tomáše Macků jsou lidé v místě, kde bydlí nejčastěji spokojeni se zelení (81 %), nejméně s hustotou dopravy (50 %). „To jsou dva protipóly spokojenosti lidí s úrovní životního prostředí v místě bydliště,“ řekl ředitel Research & Communication divize Ipsosu.

Spolu se stavem zeleně si vysoko stojí i likvidace komunálního odpadu, kterou pozitivně hodnotí 79 procent oslovených ve výzkumu agentury Ipsos.

Autor: Petr Zenkner, Euroskop (s využitím dat Ipsos)

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 84 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos MediaCT, Ipsos ASI, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly.

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.