Vnější obchodní vztahy v březnu 2015

09.04.2015
Euroskop

Mandát k jednání o mnohostranné dohodě o obchodu se službami byl zveřejněn, Obchodní bariéry s hlavními partnery EU stále přetrvávají

  • Komise je připravena k jednání o mezinárodní dohodě o obchodu se službami
  • Byla vydána zpráva hodnotící obchodní bariéry v mezinárodním obchodu s hlavními partnery EU

Mandát k jednání o mnohostranné dohodě o obchodu se službami byl zveřejněn

Návrh směrnice pro jednání o mnohostranné dohodě o obchodu službami 6891/13

  • Komise 10. 3. 2015 zveřejnila mandát pro jednání v rámci dohody TiSA (Trade in Services Agreement), která by měla liberalizovat světový trh se službami.

Pozadí

Jednání byla formálně zahájena v březnu 2013 a doposud proběhlo 11 kol jednání. Nyní probíhá jednání, kterého se účastní 24 členů WTO včetně EU. Společně tyto země tvoří 70 % světového obchodu se službami a patří mezi nejrozvinutější státy světa. EU je jedním z největších exportérů služeb, a proto pro ni má dohoda vysoký význam.

TiSA – Dohoda o obchodu v oblasti služeb navazuje na starší dohodu Světové obchodní organizace (WTO) nazvanou GATS (General Agreement on Trade in Services), přijatou v roce 1995. Ačkoliv cíl obou dohod je shodný, tedy liberalizace mezinárodního obchodu v oblasti služeb, mezi dohodami je podstatný rozdíl. Zatímco dohoda GATS byla přijata všemi členskými státy WTO, dohodu TiSA vyjednává pouze část členských států.

Od září 2013 probíhala veřejná konzultace, která měla za cíl získat konkrétní informace o obchodu se službami ze strany firem, asociací a dalších zainteresovaných aktérů.

Klíčové a sporné body

Dohoda by konkrétně měla usilovat o zavedení autonomní úrovně liberalizace a poskytnout prostřednictvím jednání možnost lepšího přístupu na trh. Dohoda by rovněž měla být komplexní a být v souladu s požadavky článku V GATS, pokud jde o zahrnutí sektorů dodávek. Během jednání by měly být na základě návrhů zúčastněných stran vyvinuty nová a zdokonalená legislativní pravidla.

EP ve svém usnesení z června 2013 odmítl přijetí i další vyjednávání dohody TiSA. A to zejména z toho důvodu, že mezi účastníky těchto jednání nejsou žádné země BRICS, žádní členové Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) ani žádné africké země.

Při předchozích vyjednáváních nebyly mandáty známy, ale Komise dospěla k závěru, že zveřejnění mandátu nenaruší vyjednávací pozici EU a nepoškodí tím tedy své zájmy. Důležité dokumenty týkající se vyjednávání byly zveřejněny na internetové stránce TiSA

Komisařka pro obchod Cecilia Malmström, která vyžádala zveřejnění mandátu, poznamenala: „Jsem ráda, že se vlády členských států EU dohodly, aby dle mého návrhu zveřejnily jednací mandát TiSA. Je to další krok v úsilí zlepšit transparentnost obchodních jednání EU. Tato dohoda je důležitá pro všechny z nás, protože EU je největším světovým vývozcem služeb. V tomto odvětví působí několik milionů pracovníků. Naším cílem je, zajistit firmám v EU možnost vyvážet služby, které přispějí k růstu a zaměstnanosti. „

Dohoda by měla obsahovat účinný mechanismus pro řešení sporů, aby se zajistilo, že strany budou dodržovat vzájemně dohodnutá pravidla. Další jednání by se měla zaměřit na legislativní pravidla vztahující se k transparentnosti, domácí legislativě, státním podnikům, telekomunikačním službám, službám v oblasti počítačů, elektronickému obchodování, přeshraničnímu předávání údajů, finančním službám, poštovním a kurýrním službám, mezinárodním službám námořní dopravy, vládním zakázkám v oblasti služeb a subvencím.

Dohoda by neměla mít na ČR příliš velké nároky, protože již v současné době je trh liberalizován.

Odkazy

Krátce…

Obchodní bariéry s hlavními partnery EU stále přetrvávají

Mezi EU a jejími hlavními obchodními partnery stále přetrvává řada překážek, které značně ovlivňují obchod a investiční příležitosti mezi nimi, uvádí v pořadí pátá Zpráva o obchodních a investičních bariérách (Trade and Investment Barriers Report, TIBR). Zpráva je uveřejňována každoročně na jaře od roku 2011, cílem je hodnotit pokrok při odstraňování bariér a upozornit na opatření přijatá Komisí, která mají evropským firmám zajistit přístup na světové trhy strategických partnerů EU (konkrétně je ve zprávě zahrnuta Čína, Indie, Japonsko, sdružení latinskoamerických států Mercosur, Rusko a USA). Nejvíce obchodních bariér Komise identifikovala v Rusku, které je následováno Čínou. Většinou se jedná o takové překážky, jako jsou daňové výhody a subvence pro domácí výrobce, technické, hygienické, sanitární a fytosanitární požadavky, požadavky na využití místně vyrobeného zboží (Buy American), či práva duševního vlastnictví (Čína, USA). Specifický je nový ruský zákon, který vyžaduje, aby osobní údaje byly uloženy na lokálním serveru. Čína rovněž uplatňuje značné restrikce na zahraniční investice, některé sektory jim doposud vůbec neotevřela.

Týden v EU od 28. listopadu do 4. prosince

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček k oběhovému hospodářství Strategie EU v oblasti globálního zdraví Doporučení Národního plánu obnovy Maďarska Zasedání Rady pro mládež avzdělávání Zasedání Rady pro…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🧑‍⚖️ Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě?

🇪🇺🎧 Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek v podcastu BEK LADÍ EVROPU ⤵️

https://euroskop.cz/2022/12/06/bek-ladi-evropu-rule-of-law-pravni-stat/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.