Daně v březnu 2015

09.04.2015
Euroskop

Komise prosazuje automatickou výměnu informací týkajících se zdanění podniků

  • Komise představila legislativní návrhy pro zamezení daňových úniků prostřednictvím sdílení informací členských států

Komise prosazuje automatickou výměnu informací týkajících se zdanění podniků

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (KOM(2015)135)

Communication from the Commission to the European parliament and the Council on tax transparency to fight tax evasion and avoidance (COM(2015)136)

  • Komise 18. 3. 2015 předložila soubor návrhů daňových opatření, jehož cílem je zajistit, aby členské státy měly k dispozici informace, které by jim umožnily chránit jejich daňovou základnu a účinně se zaměřit na ty společnosti, které se snaží vyhýbat poctivému placení svého dílu daní.

Pozadí

Balík je součástí plánu boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků a škodlivé soutěži v oblasti dani v EU. Kvůli podnikům, které se vyhýbají svým daňovým povinnostem, přicházejí rozpočty členských států EU každoročně o miliardy eur. Je také narušováno spravedlivé rozdělení zátěže mezi daňové poplatníky a spravedlivá hospodářská soutěž mezi podniky. Společnosti spoléhají na to, že daňová pravidla jsou složitá a že členské státy nespolupracují, a tak své zisky přesouvají a daně platí co možná nejmenší.

Klíčovým prvkem tohoto balíčku je návrh na zavedení automatické výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o jejich daňová rozhodnutí. V současné době státy jen velmi málo sdílejí tyto informace. Je na uvážení státu, aby rozhodl, zda by mohlo být jeho daňové rozhodnutí důležité i pro jiný stát EU. To vede k tomu, že členské státy často neznají daňová rozhodnutí s přeshraničním dopadem vydaná jinde v EU, která mohou mít dopad na jejich vlastní daňovou základnu. Nedostatečné transparentnosti u daňových rozhodnutí některé společnosti využívají a své daňové odvody uměle snižují.

Klíčové a sporné body

  • Komise proto navrhuje prostor pro volné uvážení a samostatný výklad zrušit. Členské státy si nyní budou muset informace o svých daňových rozhodnutích vyměňovat automaticky. Budou stanoveny přísné lhůty – vnitrostátní daňové orgány budou muset každé 3 měsíce zasílat všem ostatním členským státům stručnou zprávu o všech přeshraničních daňových rozhodnutích, která vydaly. Státy pak budou moci požádat o podrobnější informace ke konkrétnímu rozhodnutí. To má umožnit odhalovat určité nekalé daňové praktiky společností a podle potřeby na ně reagovat.

Součástí balíčku je také sdělení, které obsahuje řadu dalších iniciativ zaměřených na zlepšení daňové transparentnosti v EU:

– Posuzování případných nových požadavků na transparentnost pro nadnárodní společnosti, kdy Komise prozkoumá, zda je možné zavést nové požadavky na transparentnost (např. zveřejňování určitých informací týkajících se daní nadnárodních společností).

– Přezkum kodexu chování pro zdaňování podniků, který stanoví kritéria určující, zda je daňový režim škodlivý či nikoli, a vyžaduje, aby členské státy zrušily škodlivá daňová opatření, která se s kodexem neslučují. Státy pravidelně posuzují dodržování kodexu, v posledních letech však ztratil na své účinnosti, protože jeho kritéria již nezohledňují sofistikovanější systémy, které společnosti při vyhýbání se daňovým povinnostem používají.

– Vyčíslení rozsahu daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem: ve spolupráci s Eurostatem budou členské státy hledat způsob, jak spolehlivě odhadnout míru daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem.

– Zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor, neboť její znění bylo dle Komise mezitím překonáno ambicióznějšími právními předpisy EU, které vyžadují co největší rozsah automatické výměny informací o finančních účtech, včetně příjmů z úspor. Vznikl by tak srozumitelnější rámec pro automatickou výměnu finančních informací.

Předpokládaný další vývoj

Oba návrhy balíku budou předloženy ke konzultaci EP a k přijetí Radě tak, aby mohl vstoupit v platnost 1. 1. 2016. Začátkem léta se očekává předložení akčního plánu pro zdanění právnických osob. Zaměří se na opatření, která by zajistila dle Komise spravedlivější a účinnější zdanění podniků v rámci jednotného trhu.

Odkazy

11. Newsletter Kompas CZ PRES

Přinášíme vám jedenácté číslo newsletteru „Kompas CZ PRES: Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU“, ve kterém Sekce pro evropské záležitosti pravidelně informuje o aktuálním dění v oblasti příprav historicky druhého českého…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

5 km běh přátelství ve dvojici 🏃‍♂️🏃‍♀️ startuje už zítra! Registrace jsou stále otevřené, tak nezmeškejte šanci být součástí této skvělé akce na začátku českého předsednictví EU.

Více: bit.ly/3IippzX

------

5k friendship run in pairs 🏃‍♂️🏃‍♀️ starts tomorrow! Registration is still open, so don't miss your chance to be a part of this amazing event at the beginning of the Czech EU Presidency.

More: bit.ly/3yvXUzo
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.