MEMO: Výbory Evropského parlamentu

10.02.2015
Euroskop

Seznam všech výborů Evropského parlamentu působících v této instituci mezi lety 2014-2020 (stav k 10. únoru 2015).

MEMO: Výbory Evropského parlamentu

Výbory jsou klíčovými orgány Evropského parlamentu. Vzniká zde naprostá většina pozměňovacích návrhů k textům předkládaným Komisí, a to jak na základě příslušnosti ke konkrétní frakci (politické skupině), tak i s ohledem na příslušnost ke konkrétnímu národnímu státu – záleží na konkrétním legislativním procesu. Výbory jsou proto často také objektem lobbingu ze strany rozličných zainteresovaných aktérů.

Výbory se člení na stálé a dočasné; s každým novým volebním obdobím se jejich výčet částečně mění. V současnosti existuje dvacet stálých výborů a dva podvýbory – pro lidská práva (DROI) a pro bezpečnost a obranu (SEDE).

Stálé výbory

AFET

Zahraniční věci

DROI

Lidská práva (podvýbor)
SEDE Bezpečnost a obrana (podvýbor)

DEVE

Rozvoj

INTA

Mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočet

CONT

Rozpočtová kontrola

ECON

Hospodářství a měna

EMPL

Zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Průmysl, výzkum a energetika

IMCO

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů

TRAN

Doprava a cestovní ruch

REGI

Regionální rozvoj

AGRI

Zemědělství a rozvoj venkova

PECH

Rybolov

CULT

Kultura a vzdělávání

JURI

Právní záležitosti

LIBE

Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Ústavní záležitosti

FEMM

Práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petice

Odkazy

Budoucnost české infrastruktury

Do sektoru dopravy každoročně z Evropské unie proudí velké obnosy peněz. Jen na současné období je tato částka pro Českou republiky stanovena na 100 miliard Kč. Naše země se pyšní

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Epidemie covidu-19 negativně poznamenala cestovní ruch po celém světě ✈️ V jakém stavu je turismus po pandemii? Přečtěte si reportáž z debaty k #CZPRES ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/10/debata-v-ramci-priprav-na-ceske-predsednictvi-turismus-po-pandemii/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.