Výchova, vzdělání a mládež v lednu 2015

09.02.2015
Euroskop

Unie rozdělila granty z nového nástroje v Horizontu 2020

  • Unie rozdělila granty z nového programu ve vědě a výzkumu

Unie rozdělila granty z nového nástroje v Horizontu 2020

  • Komise 30. 1. 2015 oznámila výsledky první výzvy nástroje Teaming z programu Horizont 2020. Nástroj je zaměřen na (neinvestiční) kooperační projekty v zemích se slabšími výsledky vědy a výzkumu.

Pozadí

Teaming patří mezi iniciativy Unie, které se snaží aktivovat evropský potenciál v oblasti vědy a výzkumu. Nástroj spadá pod Horizont 2020, který je největším programem EU podporujícím vědu a výzkum. Nově se mohou do této iniciativy zapojit všechny členské státy, které do EU vstoupily v roce 2004 a později, společně s Portugalskem, Lucemburskem a 8 nečlenskými zeměmi EU přidruženými k programu Horizont 2020. Pomocí Teamingu by měly členské státy získat možnost uzavřít nová partnerství, vybudovat nové vědecké sítě a využít nové tržní příležitosti.

Akce Teaming je složena ze dvou etap: (1) v první etapě by měly být poskytnuty finance na vypracování plánu činnosti budoucího centra; (2) ve druhé etapě by mělo dojít k soutěži mezi projekty a nejvýše 10 z nich by mělo obdržet podporu na realizaci centra.

Teaming může být propojen také s politikou soudržnosti, čímž by státy mohly získat možnost ve druhé fázi využít strukturální fondy, jež jsou k dispozici na podporu realizace center excelence a na financování infrastruktury a velkých zařízení, pro něž teamingové granty nejsou určeny.

Klíčové a sporné body

V první etapě bylo ze 169 předložených projektů vybráno 31 a celkový objem financí dosáhl 14,5 mil. €. V druhé etapě by mělo dojít k rozdělení 87 mil. €.

Evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas prohlásil, že cílem Komise je podporovat co nejvíce evropských univerzit a výzkumných ústavů. Teaming by měl být jednou z cest, jak dosáhnout toho, aby žádná z členských zemí nezůstala v oblasti výzkumu a inovací pozadu.

V první etapě mohou vybrané projekty obdržet až 500 tis. € (14,5 mil. € celkem) na vypracování operačních plánů nových center excelence nebo modernizace těch existujících. Mezi vybrané patří také 3 projekty z ČR. Jejich koordinátory jsou Technologická univerzita v Liberci, Fyzikální ústav AV a Vysoké učení technické v Brně. Dále mezi vybrané patří např. projekt slovinského ústavu, který by měl vytvořit partnerství se švédským Institutem Karolinska. Společně usilují o vybudování centra excelence v oblasti medicínských inovací. Jiný úspěšný návrh se týká projektu bulharského ústavu na vytvoření centra excelence v oblasti udržitelných biotechnologií v partnerství se Společností Maxe Plancka v Německu.

Předpokládaný další vývoj

Pomocí prostředků z Horizontu 2020 bude nyní 31 vybraných projektů vypracovávat operační plány pro nová centra excelence ve spolupráci se špičkovými institucemi z celé Evropy.

Odkazy

Poskytnutá podpora ukrajinským uprchlíkům

V červnu 2022 udělilo Polsko mezi členskými státy EU, pro které jsou k dispozici údaje, nejvyšší počet statusů dočasné ochrany Ukrajincům prchajícím z Ukrajiny (60 125) v důsledku ruské invaze. Po Polsku následovalo Rumunsko (10…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.