Ipsos: Názory Čechů na ekonomickou situaci


Ipsos, 16.1. 2015

Jak se Češi staví k ekonomické situaci? Názory veřejnosti představené agenturou Ipsos na prosincovém Fórum Zlaté koruny na téma „Konkurenceschopnost – Dokážem si najít svoji cestu?“

Nevěříme v návrat do světové elity

Výzkum ukázal, že lidé nepociťují výrazné změny k lepšímu v řešení ekonomických otázek ze strany státu. Češi nejsou příliš optimističtí ani ve vztahu k budoucnosti České republiky a své osobní budoucnosti.

65 % lidí nevěří, že by se Česká republika někdy mohla vrátit mezi světovou elitu, mezi níž jsme patřili po vzniku Československa jako jedna z průmyslově a hospodářsky nejvyspělejších zemí. Polovina lidí (49 %) si myslí, že se naše mzdy a platy nikdy nevyrovnají úrovní mezd a platů v západních zemích. 17 % si myslí, že k tomuto vyrovnání dojde za více než 20 let. Zlepšení své životní úrovně v příštích dvou letech očekává pouze čtvrtina občanů (25 %). 67 % žádné zlepšení nepředpokládá.

graf

Výzkum probíhal pomocí online dotazování na Ipsos panelu od 14. listopadu do 19. listopadu 2014 na reprezentativním vzorku dospělé populace České republiky rozdělené podle věku, pohlaví, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště (n=1009). Jednalo se o standardizovaný dotazník o délce čtyř minut.

„Lidé jsou v prognózách opatrní, dobrou zprávou je výrazně větší optimismus lidí ve věku do 35 let, věřme, že mají pravdu. Z časového porovnání je rovněž zřejmé, že se hodnocení vývoje pomalu, ale jistě lepší“, dodává k výsledkům Tomáš Macků.

V žebříčku mezinárodní konkurenceschopnosti podle WEF – Světového ekonomického fóra si Česká republika letos polepšila o devět míst a zaujímá 37. pozici ze 144 zemí. Stále však zaostáváme za rokem 2008, kdy nám patřilo 31. místo.

Tři největší problémy

Jako 3 největší problémy vidí Češi aktuálně korupci, nezaměstnanost a zadlužování státu.

Okolo 78 % lidí zatím postrádá po deseti letech viditelné výsledky v boji proti korupci, i když oceňují snahu vlády bojovat proti ní. Přibližně pětina Čechů považuje za největší problém České republiky korupci, stejný podíl vidí jako hlavní problém nezaměstnanost. Podle 72 % populace se u nás nezlepšila ani s tím spojená vymahatelnost práva.

Dvě třetiny lidí se domnívají, že české školství nepřipravuje absolventy dostatečným způsobem pro uplatnění na pracovním trhu. Stejný podíl by souhlasil s několikanásobným navýšením investic do vzdělání, vědy a výzkumu. Největší podporu má navýšení těchto investic mezi vysokoškolsky vzdělanými občany.

Odpovědi respondentů potvrzují výsledky předchozích výzkumů pro Zlatou korunu. Nezaměstnanost a korupce jsou dlouhodobě vnímány jako závažné problémy ČR.

Autor: Ipsos

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 84 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos MediaCT, Ipsos ASI, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Více na www.ipsos.cz. Ipsos je dlouhodobým Partnerem soutěže a konferencí Zlaté koruny.

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU