Vyjádřete se k podobě programu Evropa pro občany 2014-20


Evropa pro občany

DG Communication, Evropská komise otevřela dne 27.10.2010 veřejnou debatu na téma příští generace programu Evropa pro občany. Odborná veřejnost, státní správa a další zainteresovaní aktéři mají tak možnost se spolupodílet na podobě budoucího programu. Přispějte do debaty svými zkušenostmi a názory! Diskuze je otevřena do 5. ledna 2011.

Vstupní bránu do diskuze ve všech jazycích a další informace najdete na http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Programme&lang=en

Tato konzultace je součástí příprav nového programu „Evropa pro občany na období 2014-2020. Internetový dotazník je druhou částí konzultace a vychází z veřejného jednání, které se konalo 22. června 2010 /viz http://ec.europa.eu/citizenship/news/doc/harvest.pdf/. V další fázi Komise provede důkladné posouzení dopadů. Konečný návrh by měl být předložen v říjnu 2011. Účelem konzultace je shromáždit stanoviska všech zúčastněných stran, potenciálních příjemců a zainteresovaných třetích stran. Komise chce znát jejich názor na stanovené cíle, způsob realizace, jednotlivá témata programu a na finanční otázky. Jak materiál získaný konzultací, tak výsledky posouzení dopadů poslouží Komisi jako východisko při tvorbě návrhu finálního rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o novém programu.

Stávající Program „Evropa pro občany 2007-2013 podporuje aktivní evropské občanství a posiluje tak u občanů pocit sounáležitosti s Evropskou unií, vzájemnou toleranci a porozumění a buduje evropskou identitu.

Dobíhající program je realizován prostřednictvím čtyř iniciativ:

– „Aktivní občané pro Evropu: twinningová partnerství měst, projekty občanů a podpůrná opatření

– „Aktivní občanská společnost v Evropě: strukturální podpora organizací pro výzkum evropské veřejné politiky (think-tanku)na celoevropské úrovni, podpora projektů organizací občanské společnosti

– „Společně pro Evropu: významné evropské akce, studie, informační a propagační nástroje

– „Aktivní evropská paměť: projekty zaměřené na ochranu míst a archivů spojených s deportacemi, uctění památky obětí nacismu a stalinismu

Celkový rozpočet dobíhajícího programu na období 2007-2013 je 215 milionů eur.

Střednědobé hodnocení programu „Evropa pro občany ukazuje, že program má nezastupitelné místo a velmi dobré výsledky. Ve své nové etapě by měl těchto úspěchů využít. Měl by pokročit dále v tvorbě účinných nástrojů, které občanům pomáhají prosadit jejich názory, ovlivnit směřování politiky Unie a zapojit se do realizace stanovených cílů v jednotlivých oblastech. Program „Evropa pro občany 2014-2020 by měl posloužit k posílení demokratické legitimity EU a přinést přidanou hodnotu.

Všeobecným cílem program 2007-2013 je tzv. aktivní občanství. Odborníci tak označují „účast na aktivitách občanské společnosti, angažovanost v občanském, společenském, ekonomickém a politickém smyslu, provázenou vzájemným respektem, odmítáním násilí a dodržováním lidských práv a demokratických principů. Slovo „účast je zde chápáno v tom nejširším smyslu. Nejedná se pouze o angažovanost politickou, nýbrž i o oblast kultury a ochrany životního prostředí, a to na úrovni místní, regionální, celostátní a celoevropské. Aktivní občanství má kromě tradičních forem (volební účast a členství v politických stranách a neziskových organizacích) i nové, méně konvenční podoby (projektově orientovaná politická činnost, odpovědná spotřeba atp.). Aktivní občanství vymezují jednak právní předpisy a jednak zásady etiky. Ty z něho vylučují například činnost v extremistických skupinách, jež šíří netoleranci a násilí.

Nový program by měl podporovat účast občanů a zajistit, aby veškerá činnost, jíž se v rámci programu dostane podpory, měla skutečný dopad a aby její výsledky přinášely užitek společnosti jako celku. Jinými slovy: EU chce podporovat individuální i kolektivní úsilí zaměřené na otázky, jejichž řešení je ve veřejném zájmu, a zejména pak těch, které obsahuje evropský projekt. Takové úsilí vhodně doplňuje klasické institucionální mechanizmy a posiluje důvěru občanů v instituce i důvěru mezi institucemi navzájem. Účast občanů má mnoho podob – může jít o dobrovolnou práci jednotlivců, prostou volební účast nebo o například politické závazky.

Autor: Evropa pro občany

Konkurenceschopnost evropské ekonomiky

Konkurenceschopnost evropské ekonomiky představuje již od prvopočátků evropské integrace stěžejní téma, jehož význam narůstá ruku v ruce s ekonomickým vzestupem globálních mocností v čele s Čínou. Evropská unie disponuje největším jednotným trhem na světě,…

Miniplenární zasedání Evropského parlamentu 1. a 2. února 2023

V Bruselu dnes začalo miniplenární zasedání Evropského parlamentu. Eruoposlanci se v následujících dvou dnech zaměří na přípravu mimořádného zasedání Evropské Rady, transparentnost a cílení politické reklamy, situaci v Afghánistánu, přípravu summitu EU-Ukrajina a…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🚜 Ministři zemědělství zemí EU včera jednali na Radě pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) v Bruselu. Konkrétní témata, kterým se věnovali, najdete zde ➡️ https://euroskop.cz/2023/01/31/ministri-clenskych-statu-eu-jednali-na-rade-pro-zemedelstvi-a-rybolov/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.