Institucionální záležitosti v dubnu 2014

07.05.2014
Euroskop

Bankovní unie je téměř kompletní

Bankovní unie je téměř kompletní

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (KOM(2013)520)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010 (KOM(2012)280)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o systémech pojištění vkladů (KOM(2010)368)

Poslanci EP 15. 4. 2014 schválili některé základní pilíře bankovní unie. Dvě opatření se týkají restrukturalizace a ukončení činnosti problémových bank, třetí zajišťuje, že za vklady do 100 tis. € budou ručit banky a nikoli daňoví poplatníci. Tato opatření doplňují již existující jednotný mechanismus bankovního dohledu.

Pozadí

Bankovní unie se skládá z celkem pěti navazujících iniciativ: (1) jednotný mechanismus dohledu (SSM) nad úvěrovými institucemi v eurozóně a dobrovolně participujících členských státech, který přenáší dohled na ECB; (2) harmonizace právních předpisů v oblasti kapitálových požadavků (CRD/CRR), které posilují finanční odolnost bank; (3) harmonizace pravidel pro národní fondy pojištění bankovních vkladů (DGS), jež zvyšují ochranu vkladatelů v případě bankovních selhání (více v příspěvku „Rada schválila posílení systému pojištění vkladů v EU“, Vnitřní trh v únoru 2014); (4) rámec pro krizové řízení úvěrových institucí (BRRD) harmonizující pravidla pro řešení bankovní restrukturalizace a resoluce, včetně ustavení národních resolučních fondů a zakotvení tzv. nástroje bail-in, které mají zajistit, že náklady restrukturalizace a záchrany bank neponesou daňoví poplatníci (více v příspěvku „EU je blíže k vytvoření mechanismu pro řešení problémů v bankovní unii“, Institucionální záležitosti v prosinci 2013) a (5) jednotný resoluční mechanismus (SRM) pro centrální rozhodování o restrukturalizaci a řešení problémů přeshraničních bank usazených ve státech účastnících se SSM. SRM bude doplňovat rovněž mezivládní dohoda upravující fungování jednotného resolučního fondu, která bude sjednána mimo rámec unijního práva (více v příspěvku „Rada a EP uvolnily cestu ke vzniku dalšího pilíře bankovní unie“, Institucionální záležitosti v březnu 2014).

Klíčové a sporné body

Možné ztráty bank ponesou nejprve jejich majitelé (akcionáři) a věřitelé (především držitelé dluhopisů) a až následně přijdou na řadu vnější zdroje financí. Případné využití veřejných prostředků pro záchranu bank bude podléhat velmi striktním postupům. Banky budou povinny financovat rezervní fondy, které by pokryly ztráty nad rámec odepsání závazků. Země, které jsou součástí bankovní unie, budou sdílet jednotný fond na řešení krizových situací v hodnotě 55 mld. €, který se bude postupně naplňovat v následujících osmi letech. Státy mimo bankovní unii zřídí v průběhu deseti let své vlastní fondy, financované bankami, v hodnotě 1 % objemu pokrytých vkladů. Poslanci vyjednali s Radou taková pravidla, která významně zúží prostor pro silovou politiku, jež by mohla blokovat kroky proti bankám, a zaručí, že fond může být zřízen jednodušeji a využíván spravedlivěji.

Budou také zřízeny mechanismy financované bankami, které vyplatí zajištěné vklady (do 100 tis. €) v případě, že by tak banka s problémy nebyla schopna učinit sama. To zajistí, že v případě úpadku banky získají vkladatelé své peníze zpět mnohem rychleji. Celková výše zajištěných vkladů bude k dispozici do 7 pracovních dnů a minimální částka (o které rozhodne každá země) do 5 dnů.

Poslanci rovněž do pravidel pojištění vložili klauzuli vztahující se na dočasné vysoké zůstatky. Je-li na vkladovém účtu dočasně částka větší než 100.000 €, bude celá nebo část této vyšší částky zajištěna po dobu alespoň 3 měsíců. Od bank se také vyžaduje, aby systémy pojištění vkladů naplnily skutečnými penězi, a nikoliv pouhými závazky.

Odkazy

Přehled evropských vesmírných aktivit za listopad 2022

Přinášíme vám přehled nejzajímavějších událostí z oblasti evropského vesmírného výzkumu za měsíc listopad. Výzkum vesmíru a vývoj nových kosmických technologií nabývá v současné době stále většího významu. Evropská unie proto…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇳🇪🇺 Předseda Evropské rady Charles Michel dnes navštívil Peking a setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čína bude pokračovat ve strategické komunikaci a spolupráci s Evropskou unií, uvedl po jednání čínský prezident. Více si přečtěte zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/12/01/sef-evropske-rady-michel-se-v-pekingu-setkal-s-cinskym-prezidentem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.