10 let v EU. Rozhovor s Bohuslavem Sobotkou


Petr Zenkner, Euroskop, 2.5. 2014

Premiér dal Euroskopu rozhovor u příležitosti 10. výročí vstupu České republiky do EU.

Česko je 10 let členem Evropské unie. Jak EU Česko změnila? Co vidíte jako hlavní přínos našeho členství?

Za hlavní přínosy našeho členství rozhodně považuji zajištění bezpečnosti, stability a ekonomického růstu. Ačkoliv Evropská unie nefunguje bez chyb, je nezpochybnitelné, že k členství v EU v současné době neexistuje alternativa. Vstup do EU znamenal pro Českou republiku zapojení do společenství demokratických států s obrovskou mírou solidarity.

Přínosy naší účasti na evropské integraci můžeme na jedné straně měřit prostřednictvím ekonomických analýz. Ta nejnovější, kterou si nechal Úřad vlády zpracovat, ukazuje, že Česká republika by se mimo EU nikdy nepřiblížila ekonomice západní Evropy.

Je zřejmé, že díky našemu desetiletému členství přiteklo do České republiky ohromné množství investic a finančních prostředků. V současné chvíli jsme z rozpočtu EU dostali čistou částku zhruba 330 miliard korun a ještě zbývá k dočerpání více než 400 miliard.

Neměli bychom se ale dívat jen na ekonomické přínosy našeho členství, ale také na to, co členství v unii znamená pro naše občany – je to především velmi hmatatelná možnost studovat, pracovat a cestovat v rámci EU bez značných administrativních bariér. Zároveň je třeba zdůraznit význam našeho členství v oblasti demokratických hodnot a našeho postavení ve světě.

Sobotka a Rompuy
Český premiér Bohuslav Sobotka a Stálý předseda Evropské rady Herman van Rompuy v Lichtenštenském paláci na Podnikatelském fóru pořádaném 30. dubna 2014 jako součást akcí k 10 let ČR v EU. (foto: vlada.cz)


Jak byste chtěl zvýšit zájem Čechů o unijní témata a pozměnit vnímání Bruselu jako těch „druhých“?

Musí přestat rozdělování na „my Češi“ a „oni Evropa.“ To je věc, která mě opravdu trápí a beru ji jako svou osobní prioritu.

Primárně je třeba podpořit informovanost veřejnosti o záležitostech EU, což je součástí programového prohlášení vlády. V této souvislosti chce vláda při formulování zájmů ČR posílit diskusi se všemi zainteresovanými partnery – s Poslaneckou sněmovnou, Senátem, sociálními partnery i občanskou společností.

Úřad vlády ve spolupráci se všemi relevantními ministerstvy a partnery připraví nejen koncepci českého působení v EU, ale i evropskou komunikační strategii, v jejímž rámci se zasadíme o intenzivní dialog o evropských otázkách s občany i odbornou veřejností.

Výročí deseti let ČR v EU vnímám také jako výbornou příležitost k tomu, abychom bilancovali přínosy našeho členství. K tomu slouží i právě probíhající akce pořádané při příležitosti 10. výročí českého vstupu. Je třeba občanům zdůraznit, jaká by bez EU byla naše pozice, že výhody jako například volný pohyb osob, nesmíme vnímat jako samozřejmost.

Je třeba jasně podtrhnout přínosy evropské integrace – občané ČR mohou studovat, pracovat a cestovat v EU, což by bez členství bylo mnohem obtížnější. Řada lidí má dnes zkušenosti, které získala díky možnosti volného pohybu a dnes je využívá v ČR a obohacuje tím i ostatní.


Fondy EU přivedly do Čech miliardy eur z bohatších zemí západní Evropy. Kam je v novém finančním období nasměrovat, aby jejich využití bylo co nejvíce efektivní?

Sice se jedná o miliardy eur z bohatších zemí, ale Česká republika s nimi nakládá s plnou odpovědností, jako by se jednalo o naše vlastní peníze. To je podpořeno i tím, že je musíme spolufinancovat z národních zdrojů.

České republice se dosud nedařilo efektivně využít potenciál, který nám evropské fondy přinášejí. To chce vláda změnit a považuji to za jednu z našich hlavních priorit. Evropské peníze chceme využít k nastartování hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst. Putovat by měly i na zlepšení veřejné infrastruktury a na vědu a výzkum.


Minulý týden proběhlo zasedání české a slovenské vlády ve Skalici. Praha i Bratislava vstoupily do EU společně před 10 lety. V čem by si Česko mohlo vzít Slovensko za příklad?

Slovensko je pro nás inspirací v řadě témat. Aktuálně se jedná především o zlepšení boje s daňovými úniky. Opatření slovenské vlády v oblasti efektivního výběru daní souvisí s otázkou evidence tržeb a s bojem proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty. Ze slovenských zkušeností v těchto oblastech chceme čerpat.

Naše vztahy se Slovenskem jsou tradičně nadstandardní, ukázalo se to i během společného zasedání vlád minulý týden ve Skalici. V následujících letech chceme spolupracovat v oblasti dopravy, aktuální je také otázka jaderné bezpečnosti a obrany. V naší vzájemné spolupráci vidím velký potenciál nejen pro středoevropský region.

Autor: Petr Zenkner, Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.