Daně v listopadu 2013

06.12.2013
Euroskop

„Umělé“ snižování korporátních daní bude obtížnější

„Umělé“ snižování korporátních daní bude obtížnější

Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/96/EU on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (COM(2013)814)

Komise 25. 11. 2013 navrhla revizi směrnice č. 2011/96 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států s cílem zamezit „umělému“ snižování korporátních daní, a tedy daňovým únikům.

Pozadí

Problémem podle Komise je, že některé společnosti „uměle“ zakládají dceřiné společnosti či pobočky v členských státech s výhodnějším zdaněním, přes které si pak mateřské firmy přesouvají peníze, aby se vyhnuly danění jinde. Sporné jsou údajně také plány firem využívající takzvané hybridní úvěry, které jsou v různých zemích definovány buď jako úvěr, nebo jako majetkový podíl, a proto také různě daněny. Směrnice č. 2011/96 přitom byla přijata kvůli zamezení dvojího zdanění jedněch a těch samých společností, ne k zamezení jejich dvojího nezdanění.

Komise praxi, jíž chce do budoucna zamezit, shrnula již v prosinci 2012 v akčním plánu pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům s celkem 30 opatřeními a ve 2 navazujících sděleních, zejm. v tom o tzv. agresivním daňovém plánování.

Klíčové a sporné body

Firmy by v budoucnu předně neměly mít možnost zneužívat rozdílů mezi zeměmi EU v přístupu ke zdaňování přesunů peněz mezi mateřskými a dceřinými společnostmi. Hybridní úvěry by pak neměly profitovat z daňových výjimek (pokud se na hybridní úvěr uplatní daňový odpočet v členském státě, kde působí dceřiná společnost, pak bude muset být zdaněn podle pravidel státu, ve kterém sídlí mateřská společnost).

Problémem návrhu ale je, že nová pravidla mají být zaměřena na jednání, které sice je v souladu s literou zákona, ale jde proti jeho „duchu“. Nadto platí, že mezi členskými státy EU se standardně uplatňuje princip daňové konkurence – a předložený návrh jde přímo proti němu. A tak není jasné, jak se k němu postaví Rada.

Předpokládaný další vývoj

Vzhledem k tomu, že návrh se týká daní, Rada o něm musí hlasovat jednomyslně. Podle Komise by měla být směrnice schválena v průběhu roku 2014, aby mohla být implementována do 31. 12. 2014.

Odkazy

Poskytnutá podpora ukrajinským uprchlíkům

V červnu 2022 udělilo Polsko mezi členskými státy EU, pro které jsou k dispozici údaje, nejvyšší počet statusů dočasné ochrany Ukrajincům prchajícím z Ukrajiny (60 125) v důsledku ruské invaze. Po Polsku následovalo Rumunsko (10…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.